A Fairtrade prémium javít a banánmunkások helyzetén

A Fairtrade prémium javít a banánmunkások helyzetén

Egy új kutatás alapján, úgy tűnik, hogy a Fairtrade banánültetvényeken dolgozók nem a bér, hanem leginkább a prémium nyújtotta természetbeni juttatások és a jobb szakszervezeti képviselet miatt vannak előnyösebb helyzetben a nem Fairtrade munkásokkal szemben.  

A Fairtrade International és a Fairtrade Foundation rendszeresen végeztet kutatásokat, hogy feltárják, a Fairtrade minősítés hogy befolyásolja a munkások életszínvonalát, munkakörülményeit, a gazdasági és társadalmi helyzetüket. A legújabb kutatás 2016-ban látott napvilágot. Ebből szemezgettünk.

A kutatás során FT minősítésű és nem FT minősítésű banánültetvények dolgozóinak helyzetét hasonlították össze interjúk, kérdőívek és helyszíni terepszemle alapján. A vizsgálat három banántermelő országban zajlott: Ghána, Dominikai Köztársaság és Kolumbia. Ghánában nem volt lehetőség nem FT minősítésű banánültetvény vizsgálatára, ezért itt egy 2012-ben (FT 2012) és egy sokkal régebb, 1996-ban minősített ültetvény (FT 1996) munkásainak a helyzetét hasonlították össze.

 

.A FT hatása a megélhetéshez szükséges bérekre

A kutatók nem találtak jelentős különbséget a FT és nem FT munkások jövedelme között. A természetbeni juttatások tekintetében viszont a FT a prémiumon keresztül jelentős eredményeket ért el minden országban:

·         lehetővé teszik, hogy pénz takarítsanak meg, és a megtakarításaikat más területeken hasznosítsák;

·         felnőtt továbbképzéseken vegyenel részt;

·         egészségügyi ellátást kapjanak;

·         a munkások gyerekeinek az oktatását segíti.

Ezt az eredményt alátámasztja az a tény is, hogy mind Kolumbiában, mind a Dominikai Köztársaságban dolgozók úgy tapasztalták, hogy a FT pozitív hatással volt a keresetükre – összehasonlítva a nem-FT ültetvényeken dolgozók tapasztalataival és béreivel.

A Kolumbiában dolgozók bére megfelel a „megélhetést fedező bér” követelményeinek, mivel a kolumbiai szektor kimondottan erős és stabil, a munkásokat pedig megfelelő módon képviselik. Ezzel ellentétben Ghánában például a bérek nem elegendőek még arra sem, hogy kielégítsék az alapvető szükségleteket (élelmiszer-vásárlás, oktatás).

A Dominikai Köztársaságban még kétségbeejtőbb a helyzet: a bérek 40%-kal alacsonyabbak az Ankers’ által meghatározott „megélhetést fedező keresetnél”, és csak nagyon kevesen (a megkérdezettek 22%-a) rendelkezik félretett pénzzel.

A FT hatása a dolgozók életszínvonalára

Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a FT hozzájárulna a jobb életszínvonal eléréséhez. Annak ellenére, hogy a dolgozók már sok éve tevékenykednek az ültetvényeken, a szegénységből való kilábalást indikáló mérőszám nem mutat jelentős különbséget a FT és nem FT (vagy régebben és pár éve minősített) ültetvények dolgozói között.

Nincs meghatározó különbség a házbirtoklás, a háztartások minősége és felszereltsége között sem. Ez alól kivételt képeznek a Dominikai Köztársaságban dolgozók. Ők a felmérés szerint ugyanis elégedettebbek az életminőségükkel, több megtakarítással rendelkeznek, és átlagosan jobb az élelmiszerbiztonsági helyzetük is.

 

A FT hatása a munkakörülményekre

A kutatás alapján nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy a FT ültetvényeken összességében jobbak a munkakörülmények, mint a nem FT ültetvényeken – amennyiben a munkások jogi helyzetét tekintjük. Ennek az lehet az oka, hogy a FT prémiumnak nincs különösebb hatása erre a területre, valamint a munkások jogait általában helyi törvény vagy kollektív megállapodás szabályozza.

A kutatások során az is kiderült, hogy számos munkás nincs tisztában a jogaival. Viszont megállapítható, hogy a FT dolgozók inkább tisztában vannak a szexuális zaklatásra vonatkozó intézkedésekkel és a panasztételi eljárásokkal.

A FT hatása a kollektív megállapodásokra

Három vizsgált országból kettőben arra az eredményre jutottak a kutatók, hogy a FT minősítés pozitív hatással van a munkások képviseletére. A Dominikai Köztársaságban a dolgozók nagyobb arányban tagjai valamilyen munkavállalói egyesületnek, és jobban is bíznak ezekben a szerveződésekben. Úgy érzik, hogy a feletteseik jobban odafigyelnek rájuk.

Kolumbiában a FT munkások jobban bíznak a szakszervezetekben, a munkatársaikban és a közösségben, mint a nem FT ültetvényeken dolgozók. Ghanában a FT 1996 ültetvények munkásai kevésbé bíznak a szakszervezetekben, és kevésbé elégedettek az észrevételeik meghallgatásával kapcsolatban – szemben az FT 2012 dolgozóival.

Azonban ezeket a különbségeket óvatosan kell kezelnünk, mivel a különböző országokban nagyon különbözőek a kollektív megállapodások is. A Dominikai Köztársaságban például jobb a kollektív megállapodások minősége, így a FT lehetséges hatásai is jobban érvényesülnek.

 

A FT hatása a dolgozók motiváltságára, szerepvállalására

Általánosságban a FT ültetvényeken dolgozók aktívabbnak és motiváltabbnak érzik magukat a nem FT ültetvényeken dolgozóknál. A FT munkások általában

·         elégedettebbek a munkájukkal,

·         erősebb a felelősségérzetük,

·         jobbak a kilátásaik önmaguk fejlesztésére, az előrelépésre.

Előnyösebb a helyzetük a következőkkel kapcsolatban is:

·         a dolgozók képességeinek és erősségeinek megfelelő kihasználtsága,

·         tréningek és továbbképzések,

·         életminőség és az életkörülmények befolyásolásának képessége.

Összességében tekintve a FT munkások boldogabbnak és optimistábbnak tűnnek.

A női munkavállalók helyzete

A gazdasági előnyök tekintetében a FT ültetvényeken dolgozó nők nincsenek kimondottan hátrányos helyzetben, de nincs érzékelhető különbség a férfiak és nők megkülönböztetésével kapcsolatosan a FT és nem FT ültetvények között.

Motiváltság és szerepvállalás tekintetében a nők hasonlóan teljesítenek majdnem minden területen, sőt, bizonyos terülteken jobb is a helyzetük. A dolgozók úgy látják, hogy továbbra is nagyon kevés nő van vezető pozícióban.

A szexuális zaklatás elleni eljárások ismeretét tekintve nagy különbség van az egyes országok között: relatíve magas a tájékozottság Ghanában (93%) és Kolumbiában (71%), és drámaian alacsony a Dominikai Köztársaságban (31%). Valahol 10% (Dominikai Köztársaság) és 29% (Ghana) közé tehető azoknak a munkásoknak a száma, akik már hallottak szexuális zaklatási esetről.

 

A bevándorló munkavállalók hátrányos helyzetben vannak

Ha a gazdasági aspektust tekintjük, a bevándorló bérmunkások gyengébben teljesítenek: magasabb a szegénység, az élelmiszerbiztonsági helyzetük pedig rosszabb, kiváltképpen a Dominikai Köztársaságban. A helyzetük a nem FT ültetvényeken némileg kiegyenlítettebbnek tűnik, pozitív és negatív különbségek egyaránt megjelennek.

A társadalmi előnyök tekintetében a bevándorlók kevésbé jó, vagy kimondottan hátrányos helyzetben vannak, főleg a kapcsolatokba vetett bizalmat tekintve. A nem FT ültetvényeken hasonló a helyzet. Bizonyos gazdasági területeket tekintve a FT ültetvényeken dolgozó bevándorlók hátrányosabb helyzetben vannak.

 

A FT prémium szerepe

Mindhárom országban megfigyelhető, hogy a FT dolgozók nagy része tisztában van a FT prémiummal is (Kolumbiában 97%, a Dominikai Köztársaságban 93%, Ghanában 87%). A dolgozók meglátásai és a FT prémium felhasználása alapján, egyértelműen megállapítható, hogy a FT prémium nagy hatással van a gazdasági juttatásokra: kiváltképpen a lakhatási, élelmezési és oktatási támogatásokra.

 

A teljes kutatás megtekinthető itt:  Fairtrade certification in the banana hired labour sector

A fordítást köszönjük Hegedűs Nikolettnek, a TVE önkéntesének! 

 

Kép: fairtrade.net , pixabay.com

 

Tetszett a cikk, szeretnél még több akciót? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!A TVE éves támogatói díja 3000 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

  

 

Ezt a projektet az Európai Unió finanszírozza.

 


Forrás:tudatosvasarlo.hu
Tovább a cikkre »