A diluviális katasztrófák okai és következményei

A diluviális katasztrófák okai és következményei

Előzmény nélküli világkorszakok, mitikus királyok, legendás hősök, szent hagyományok, rejtélyes kultúrák, isteni döntések, diluviális katasztrófák és új emberiségek. Ezen a nyomvonalon elindulva keressük az igazságot.

A legnagyobb kutatók egyöntetűen kimutatták a mai ismert földrészek hagyományainak lehető legalaposabb vizsgálatával, hogy bár eltérő formában, de mindenhol megtalálhatók a vízözönmítoszok.

 

Minket elsősorban az érdekel, hogy hol bukkant fel elsőként ez a mítosz, ahonnan a többi eredeztethető, avagy ki másolta kiről, ha ez valóban így történt.

Hosszas kutatás és fejtörés után arra a következtetésre juthatunk, hogy itt elsősorban nem csupán egy átvételről, egyfajta szellemi kölcsönzésről van szó, amely a kultúrák közötti oda-visszahatások miatt nem mindig számít lopásnak és csalásnak, hanem sokkal inkább egy egyetemes hagyományról.

Tehát a vízözön, és minden bizonnyal fogalmazhatunk többes számban, azaz vízözönök azért őrződtek meg a népemlékezetben, a mitológiákban és a vallásokban, mert okaiknál és következményeiknél fogva az egész emberiség számára „isteni üzenetet” hordoztak.

 

Az egyes szövegváltozatokból kiderül, hogy a diluviális katasztrófák egyik vissza-visszatérő oka nem más, mint az emberiség eltévelyedése, vagyis emberi bűnök megszaporodása és elburjánzása.

A másik oka, ami igazából az első következménye, az emberek viselkedésén felbőszülő isteni lények „végső megoldása”, amellyel – nem találván más kiutat – végső pusztulásba kormányozzák az emberiség hajóját, hogy utána tiszta lappal kezdhessenek egy újabb fejezetet a fejlődésben.

 

 

 

Ami a bűneinket és hibáinkat illeti, s ennek úgy vélem, időszerűsége van (!), a szélsőségekben és az események következményeinek parttalanná válásban, ily módon a visszafordíthatatlanságban keresendő az okuk. Vagyis az isteni lények több szelíd módszeren – angyali üzeneteken, sorszerű problémákon stb. – keresztül igyekeztek már kifejezni számunkra kritikájukat, a változtatást sürgető véleményüket és javaslataikat, ámde süket fülekre találtak az emberek részéről. Midőn látták, hogy az emberiség szekere feltartóztathatatlanul és visszafordíthatatlanul megindult a lejtőn, a régi korszak lezárása és az új korszak beindítása mellett döntöttek.

 

Értsük helyesen, a szent hagyományoktól való elfordulás, a valódi kinyilatkoztatások meghamisítsa, az emberi szívbe kódolt íratlan erkölcsi törvények lábbal tiprása, az isteni tervtől való totális eltérés az oka minden diluviális katasztrófa elkerülhetetlenségének, s nem a Teremtő bosszúja. Ezek kényszermegoldások arra, hogy az emberiség újrakezdhesse.

Összességében a vízözön-katasztrófák újrateremtési tervei Istennek.

 

Az eredeti Biblia tartalmazta és kicsi módosításokkal a jelenlegi változatok is magukba foglalnak egy vízözöntörténetet, nevezetesen, Noé főszereplésével. Ne higgyük azonban, hogy Noé volt az első és egyetlen vízözönhajós!

A vízözön sumer változatában Ziuszudra kapja meg az új esélyt, míg az akkád verzióban Utnapistimé a sansz.

A túlélő e változatok szerint halhatatlanságban részesül és egy Dilmun nevű helyre viszik, amiről nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez egy sziget vagy egy szárazföldi térség, mindenesetre az általa keltett benyomás kísértetiesen hasonlít/hajaz Atlantiszra. Itt ugyebár szembe kell néznünk a kényszerű ténnyel, miszerint a sumér változatnak csupán töredékei maradtak fenn, továbbá arról is gondoskodtak az isteni erők, hogy a sumérok származása térben és időben rejtély maradjon előttünk.

Hírdetés

Az emberiség vízözön általi elpusztítása azonban tényszerű, miként a bárka építés aktusa, a Napisten előtti alázatgyakorlás és áldozatbemutatás, a halhatatlansággal való felruházás, és Dilmun aranykorinak beillő országába történő költöztetése is.

 

További érdekességek Ziuszudrával kapcsolatban:

Nem csak Noé mezopotámiai megfelelője volt, hanem király is.Csak egy sumér királylista (WB69) közli Ziuszudra nevét a vízözön előtti kor utolsó királyaként, aki nagyjából 5000 évvel ezelőtt uralkodhatott.Mivel óbabiloni forrásokból (i. e. 17. sz.) maradt fenn a mítosz, ebből arra lehet következtetni, hogy ez hatással lehetett a Biblia szerkesztőire is.A Ziuszudra-eposz tartalmazza az emberek és az állatok teremtését, az első városok megalapítását és az istenek (!) azon döntését, hogy az emberiséget vízözönnel sújtják.Enki (a föld, az édesvizek ura, a művészetek és a bölcsesség istene) előre figyelmezteti Ziuszudrát, aki hajót épít.

 

Ziuszudra története később megjelent az Atrahaszísz-eposzban és a Gilgames-eposzban is. Ez utóbbi pedig azért is érdekes, mert jól megőrződött és igazolja a bibliai párhuzamokat. A tanulságok ezek után könnyen leszűrhetők.

 

Aki harmonizálni szeretné személyiségét, annak figyelmébe ajánlom az EGÓMENTESÍTÓ KURZUSOMAT.

 

Az EGÓMENTESÍTŐ KURZUS várható időtartama egy év.

A NAPVALLÁS TANÍTVÁNYI KURZUSA előreláthatólag ezután vagy átfedéssel indul. (Ennek előfeltétele az egómentesítő kurzuson való sikeres részvétel.)

A KURZUSOK vezetője: Száraz György

Helyszíne: Dunakeszin található Naptemplomunk

Jelentkezés: [email protected]

A programváltozás jogát fenntartjuk!

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Aurafejlesztő és Meditációs KlubjainkonHétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post A diluviális katasztrófák okai és következményei appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »