340 éve született II. Rákóczi Ferenc, a vezérlő fejedelem

340 éve született II. Rákóczi Ferenc, a vezérlő fejedelem

A vezérlő fejedelem 1676. március 27-én született a felvidéki Borsiban. 1703-ban, amikor megkezdődött a harc a haza függetlenségéért, a nép nagy lelkesedéssel fogadta őt. A szabadságharc vezére ezt a kiáltványt intézte övéihez: „Megjöttem, megjöttem, mivel elszántam magam a fegyveres harcra. És sorsomat, életemet édes hazánk régi szabadságunk javára kívánom szentelni. Engedelmesen követem hazám parancsát és véremet minden privátumra való vágyakozás nélkül kiontani kész vagyok…

Magyar Menedék - Ősmagyar

De tőletek is azt várom, hogy elöljáró tisztjeiteknek engedelmeskedjetek, a haza örökös megmaradásának ügyét kívánjátok szolgálni. Most amikor a császárt minden oldalról körül vették ellenségei alkalmasabb időt nem remélhetünk, hogy a törvénytelen és szenvedhetetlen iga alól felszabadítsuk országunkat. A porcióztató adóztató kenyerünket, sónkat elvevő ellenség rontására szólítom hadba az ország minden rangú és rendű népét. De szigorúan megtiltom, hogy egyházi személyeket vagy nemeseket háborgassatok vagy a szegény népen hatalmaskodjatok. Fegyvert kötöttem, életemet tettem fel a szegény magyar nemzetnek iga alól való felszabadítására és soha el nem hagylak titeket. Régi szabadságunkat kívánjuk helyreállítani. Városok, falvak helységek a jobbágyok ha fegyvert fognak és velünk harcolnak mind maguk mind utódaik felszabadíthassanak, úr dolgától adózástól mentesítessenek.”


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »