2018 Karácsony_ünnepi mise

Kezdetben volt az Ige

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.  Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.

Befogadás

Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.  Jn 1,1-18

Hírdetés

A világban volt, és a világ őáltala lett, – János fönségesen szép szövege bizony megleckézett bennünket. Ez nem a szokott megható történet egy kisgyermekről, aki idegenben születik, akit nem fogadtak be, de szüleitől minden szeretetet megkapott. Mintha a világ teremtésének szemtanúi lennénk Egyfajta szelíd ősrobbanás. Isten berobban az emberek világába, és ezt a lehető legdiszkrétebben teszi. A szomszédok észre se veszik. Pedig őket nem köti le az ünnepi stressz, mint minket, a mai szülőket. Azt a kisgyereket akkor és ott, nem milliók várták, hanem csak néhány fura filozófus, akiket hol bölcsnek, hol királynak mondunk. Messziről jöttek. Jelzik, hogy amit a hétköznap fogságában észre se veszünk, az néhányunknak, a gondolkodóknak, életük eseménye lehet. Amikor ma ott szorongunk a templomban, a hátsó sorban, mert kissé késtünk, össze tudjuk-e szedni gondolatainkat? Az Ige a m szívünkben is testet ölt? És engedjük-e, hogy közöttünk lakozzék? Nemcsak a szentmise idejére?

2018. DECEMBER 25. KARÁCSONY ÜNNEPI MISE – „C” ÉV

 

Megtalálhatod az aznapi olvasmányt és kommentárt: https://ewtn.hu/


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »