16. évközi vasárnap “C” év (2019)

Szolgálat

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.” Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl. És téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.” Lk 10,38-42

 

Hírdetés

ELSŐSZÜLÖTT

Mottó: Márta befogadta őt – A Mária-Márta konfliktus ősi, mint a Káin és Ábel viszály, ha nem is olyan véres. Első fokon a testvérek közötti dominanciaharcról szól. Kevin Leman „A születési sor(s)rend” című könyvében azt firtatja, hogyan befolyásolja a születési sorrend személyiségünk fejlődését. Persze lélektani tanulmányok nélkül is minden szülő felfedezi, hogy bizony elsőszülöttje másképp viselkedik, mint kistestvérei. Például rendszeretőbb, fegyelmezettebb, sikerre tör és hasonlók. Lukács evangélista szerint Mária az elsőszülött, de a leírásból Mártában ismerünk rá az idősebb testvérre. Azt nem tudni, hogy Lázár öccse-e vagy bátyjuk, de feltételezem, hogy Lázár a kistestvér. Márta ugyanis nagyon elsőszülött sajátságokat mutat, például amikor ő hívja meg Jézust. Kezdeményez. S persze, ő vezeti a háztartást. Annyira tökéletesen ő akar mindent meghatározni, hogy azt is rossznéven veszi, hogy Mária „a jobbik részt választotta”, holott elvileg Márta értékrendjében a puszta hallgatás, a semmittevő odafigyelés alacsonyabb rangú, mint a háztartási munka. Márta az elsőszülöttek megrögzött szokása szerint féltékeny a kisebbikre, hogy jobban szeretik. És Jézus, az egyke, Mária mellett foglal állást Mártával szemben. Más szóval, a történet mesze túlmutat a kontempláció, avagy szemlélődő imamód és a karitatív cselekvés rangjának eldönthetetlennek tűnő vitáján. Arról is szól, hogy elfogadjuk-e önmagunkat és a másikat, a testvérünket, annak ami, és olyannak amilyen. Ha erről elmélkedünk egy keveset, megértjük, milyen apróságokon múlik a hiteles felebaráti szeretet.

2019. JÚLIUS 21. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP – „C” ÉV


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »