152 éves a KKK

Az első Ku-Klux-Klant 1865. december 24-én Tennessee államban hat háborús veterán, név szerint Calvin E. Jones, John B. Kennedy, Frank O. McCord, John C. Lester, Richard R. Reed, James R. Crowe alapította.

1867 tavaszán. A Pulaski Den Grand Cyclop-sa az összes Denből delegátust hívott Nashville városába, ahol egy titkos gyűlésen kidolgozták a klán szervezeti felépítését.
Működési területét Invisible Empire-nek nevezték el. Az Invisible Empire-t Realmokra, azaz Királyságokra osztották; a Realmok az egyes államoknak feleltek meg. A Realmok a kongresszusi kerületeknek megfelelően Dominionokra oszlottak, a Dominionok a megyék szerint Province-okra, a Province-ok pedig Denekre. A rend legfőbb feje a Grand Wizard, egy Realm parancsnoka a Grand Dragon, egy Dominioné a Grand Titán, egy province-é a Grand Giant, egy Dené pedig a Grand Cyclops lett. A klán 1867. július 4-én éjjel Tennessee állam minden megyeszékhelyén felvonulást tartott. Megadott jelre vonultak be a városokba minden irányból, némán és egy temetési menet lassúságával. A csoportok összehangolt mozgását füttyjelek biztosították. A kíváncsiak azt hitték, hogy majd lovaik alapján azonosítani tudják tagokat. Tévedtek: azokat is lepelbe burkolták. A sorozatos demonstrációknak az lett a következménye, hogy az esetek túlnyomó többségében a klánnak nem volt szüksége erőszakos beavatkozásra. A puszta tudat, hogy a klán jelen van a környéken, elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a nemkívánatos események ne következzenek be Például a jenki kalandorok által szervezett éjszakai néger összejövetelek esetében elég volt, ha az összejövetelekre vezető utakon lepelbe burkolt lovasok jelentek meg; egy szó sem hangzott el, a gyűlések mégis sietve feloszlottak. Néha kisebb lovas egységek tűntek föl a fekete negyedek környékén, és egész éjjel némán járőröztek anélkül, hogy bárkinek is bántódása esett volna.

Ha egy néger eldurvult és veszélyessé vált, egy két méter magas lovas kísértet látogatta meg, vizet kért, a csöbröt kiitta, és megjegyezte, hogy ez volt az első korty, mióta a jeruzsálemi csatában elesett. Persze a vizet egy hatalmas tömlőbe töltötte, de a látvány és a sokk miatt a babonás feketék elhitték a mesét. Egy csontváz kezét nyújtotta a néger felé, hóna alatt egy koponya volt, és azzal búcsúzott, hogy újra eljön, ha az illető magatartása meg nem javul.

Ami a „rosszalkodó” fehéreket illeti, ők halálfejet és lábszárcsontokat ábrázoló pecséttel lezárt üzeneteket kaptak ajtajukra tűzve, hogy vagy megjavulnak, vagy odébbállnak. Sokszor egy megyében minden hivatalnokot egyszerre figyelmeztettek, akik a legtöbb esetben késedelem nélkül el is kotródtak. Ritkán, ha a figyelmeztetések nem használtak, a delikvenst megkorbácsolták, még ritkábban felkötötték vagy lelőtték. A gyújtogatóknak és gyilkosoknak kötél járt. Egy nő megbecstelenítéséért korbács, visszaesőknek kötél. Akik egyenlőséget hirdettek és a feketéket izgatták, figyelmeztetést kaptak a gyors távozásra. Minden büntetést először gondosan mérlegeltek, csak aztán hajtották végre. Kétségtelenül előfordult az is, hogy egy-egy Den olyan emberekből állt, akik nem rendelkeztek a kellő és helyes judícium-al, azonban ezek pusztán egy elenyésző kisebbséget alkottak. 1868 szeptemberétől a kormányzati erők kemény büntetéséket szabtak ki a klánnal együttműködők számára és jelentős erőket mozgósítottak annak felszámolása érdekében. Mindezek ellenére a Ku-Klux-Klan teljes lendülettel folytatta tevékenységét egészen addig, míg a Grand Wizard 1869 februárjában ki nem adott egy proklamációt, mely szerint – tekintetbe véve az üldöztetéseket, valamint azt, hogy a klán elérte célját és helyreállította az élet normális menetét – a Ku-Klux-Klant feloszlottnak nyilvánította. Mindez Tennessee államban történt, ám a proklamációnak az állam határain kívül alig volt foganatja. A szervezet egészen 1872-ig aktívan tevékenykedett a többi államban. Ezekben az esztendőkben úgy a közvélemény, mint az állami szervek részéről a klán jelentős figyelmet vont magára. 1872-ben a Kongresszus visszaadta a déli államok legintelligensebb rétegeitől elvett politikai és hivatalviselési jogokat, csapatait visszavonta, így a „Nagy Ku-Klux Konspiráció” elérte célját és egyben aktualitását is vesztette. Így ért véget a Ku-Klux-Klán első érája, a szervezet ekkor latenciába vonult, hogy aztán a körülmények megkövetelte időben ismét felbukkanjon

forrás: Tamás Attila (Thomas A. Tyler) – A száműzött


Forrás:bhhdivision.blogspot.com
Tovább a cikkre »