1374/2011. (XI. 8.) Korm. határozat

Hatály: 2011.XI.9. – 2015.IX.8.
1374/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

1. A Kormány – az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) végrehajtása keretében –

a) elfogadja a Kormány részére bemutatott, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Cselekvési Terv);

b) jóváhagyja, hogy 2008-2016 közötti időszak alatt összesen 9% energia-megtakarítás elérésére kell törekedni a végfelhasználásban, valamint a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával a lehető legnagyobb megtakarítás elérése a cél a végső energia-felhasználásban;

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Cselekvési Tervet az irányelv 14. cikk (2) bekezdésének megfelelően küldje meg az Európai Bizottság részére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az országos primerenergia-prognózis kidolgozása érdekében ágazati, fogyasztócsoportonkénti, legfontosabb energia-felhasználási célonkénti és főbb energiahordozók szerinti bontásban, paraméterezhető modellezésen alapuló számítási metodikát dolgozzon ki;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 30.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Cselekvési Terv intézkedéseinek nyomon követése érdekében készítsen intézkedési tervet;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 30.

Hírdetés

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az épületek energiatakarékos módon történő építése, illetve felújítása érdekében dolgozzon ki Épületenergetikai Stratégiát;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. július 31.

g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az ipar és a szolgáltatások energiahatékonyság-javítási lehetőségeivel összefüggésben készítsen reprezentatív mintavételen alapuló felmérést;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 30.

h) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az épületenergetikai statisztikai adatbázis létrehozására készítsen reprezentatív mintavételen alapuló felmérést;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 30.

i) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a középületek energiafogyasztásával összefüggő adatbázis létrehozására készítsen reprezentatív mintavételen alapuló felmérést;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. december 31.

j) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert – annak érdekében, hogy megbízható információk legyenek a közlekedési szektor energia-megtakarítási lehetőségeiről, ezek költség/hasznon viszonyairól -, hogy Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Tervet dolgozzon ki.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. december 31.

2. Hatályát veszti a Magyarország Módosított Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről szóló 1076/2010. (III. 31.) Korm. határozat.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »