100 mé­te­res tri­a­noni em­lékmű épül a Par­la­ment­nél

A bu­da­pesti Al­kot­mány ut­cá­ban, a Par­la­ment­hez közel épül meg a Nem­zeti Össze­tar­to­zás Em­lék­műve. A 100 méter hosszú, 4 méter szé­les rámpa fa­la­ira két­ol­dalt a tör­té­nelmi Ma­gyar­or­szág összes, több, mint 12 ezer te­le­pü­lé­sé­nek nevét vésik fel, ezzel ki­fe­jezve a tel­jes or­szág össze­tar­to­zá­sát, az út végén pedig egy több da­rabra ha­sí­tott grá­nit­tömb lesz az ut­ca­szint alatt, a kö­ze­pén örök­mé­cses­sel.

Az utcában megszűnik a felszíni parkolás, az utca „összeolvad” az Országház körüli autómentes zónával.Az emlékmű miatt az ide tervezett mélygarázs nem épül meg.

Hírdetés

Az emlékművet egy megemelt füves sáv választja el a járdától, az utca fáihoz pedig nem nyúlnak, azok megmaradnak. Az emlékművön a történelmi Magyarország összes, mintegy 12 ezer településének a neve lesz, véletlenszerű sorrendben, mégpedig az 1913-as helységnévtár szerint, ezzel is kifejezve a nemzet egységét. A turisták számára biztosan jó játék lesz, hogy megkeressék saját falujuk, városuk nevét…

A Kossuth-téri építkezésekért felelős Steindl Imre Program Zrt. most hozta nyilvánosságra a látványterveket.Az emlékmű a tervek szerint 2020. május 31-ig elkészül, vagyis június 4-én, a békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján átadhatják a közönségnek.

ripost


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »