Zenta: Emléktáblát helyeznek el dr. Rajki Márton tiszteletére

Zenta: Emléktáblát helyeznek el dr. Rajki Márton tiszteletére

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából emléktáblát helyeznek el Zentán dr. Rajki Márton, a forradalom zentai származású mártírja tiszteletére. A kétnyelvű emléktáblának a Városháza aulájában történő elhelyezéséről mai, sorrendben kilencedik ülésén döntött a zentai községi képviselő-testület.

A zentai községi képviselő-testület kilencedik ülésén a képviselők sürgősségi eljárásban tárgyalták, és szavazattöbbséggel fogadták el a dr. Rajki Mártonnak, az 1956-os forradalom zentai származású mártírjának emléket állító tábla elhelyezéséről szóló határozatot, amellyel kapcsolatban Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere elmondta, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa kezdeményezte az emléktábla elhelyezését, és a községi képviselő-testület ülésén azért tárgyalták sürgősségi eljárásban az ügyet, hogy az emléktábla még az idén, a forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezés során a helyére kerülhessen.

Szintén nagy vitát váltott ki a községi költségvetés módosítására irányuló határozat is. A 900 millió dinárosra tervezett költségvetésből eddig 466 millió dinár, azaz a költségvetés közel 52 százaléka valósult meg. A módosításra elsősorban azért volt szükséges, mert a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó bevételek a tervezettnél nagyobb összegben valósultak meg, aminek köszönhetően 33 millió dinárral növekedett a költségvetés.

Az Elgas Közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosítását, amelynek célja az volt, hogy a hőenergia szállítása mellett annak termelése is belekerüljön a vállalat alapítói okiratába, és ezáltal mielőbb megoldás születhessen a távfűtés kapcsán kialakult problémákra, ugyancsak hosszas vita előzte meg. Varga Viktor, a Községi Tanács gazdasággal megbízott tagja ezzel kapcsolatban elmondta, Zentán továbbra is működni fog a távfűtés-szolgáltatás, az egyedüli változás az lesz, hogy az Elgas Közvállalat bérbe veszi a cukorgyártól a hőtermelő-rendszert, amivel kapcsolatban a napokban a szerződést is aláírják, hiszen – mint mondta – mindennek a lebonyolításához már az illetékes minisztérium jóváhagyását is megkapták.

A testület ezen az ülésen nevezte volna ki a Szociális Védelmi Központ új megbízott igazgatóját is, ám mivel a hatalmi koalíció tagjai közül időközben néhányan elhagyták a termet, a hatalmon lévők 12 igen szavazatával és az ellenzéki képviselők 13 tartózkodó szavazatával a testület nem fogadta el a Szociális Védelmi Központ igazgatójának, Kecskés Dezsőnek a személyes okokra hivatkozva benyújtott lemondását, és ezért az intézmény új megbízott igazgatójának a kinevezésére vonatkozó napirendi pontot már nem is tudta megtárgyalni a testület. Elfogadták azonban a Zentai Magyar Kamaraszínház és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete munka- és pénzügyi jelentését, döntöttek több intézmény iskolaszékének és igazgatóbizottságának az összetételében bekövetkezett személyi változásokról, valamint sok egyéb fontos kérdésről is.

H. A.


Forrás:vajma.info
Tovább a cikkre »