Virágvasárnapi konfirmáció – Csökkent a konfirmálók száma

Virágvasárnapi konfirmáció – Csökkent a konfirmálók száma

Erdély-szerte a legtöbb protestáns gyülekezetben virágvasárnap tartják a konfirmációi ünnepélyt. Ez nem törvényszerű, a gyülekezetek maguk dönthetnek az időpontról, de a köztudatban úgy él, hogy virágvasárnap a növendékekről, a fiatal generációról, az egyházi nagykorúsításukról szól. A fiatalok ezen a napon tesznek vallást hitükről és fogadják meg, hogy hűséges tagjai lesznek az egyháznak. Szívből jövő nagy öröm fehér ruhába vagy népviseletbe öltözött lányokat, elegáns öltönyt vagy székely harisnyát viselő fiatalokat látni, nemzetünk, hitünk éltetőit.

Mit jelent ma a konfirmáció, hogyan jellemezhetők a konfirmáló ifjak, változott-e a mentalitás az utóbbi 26 évben, számbelileg hogyan alakult a konfirmálók generációja? – ezekre a kérdésekre kerestük a választ Lőrincz Jánossal, a Marosi Egyházmegye esperesével, marosvásárhelyi református lelkésszel.
– A konfirmáció még mindig nagy esély a fiataloknak, a gyülekezetnek és az egyháznak is. A cél az, hogy öntudatos, hitben élő fiatalokkal gyarapodjon évente minden gyülekezet. A 200 éves múltra visszatekintő konfirmáció körül rengeteg a vajúdás. Keressük, hogy a fenti célt hogyan valósítsuk meg. Mivel népegyház vagyunk, fontos kiegészíteni a gyermek keresztségét. A szereztetési igében is az szerepel, hogy: megkeresztelni, utána tanítani. Elsősorban a család feladata lenne a gyermekek hitével foglalkozni. A gyakorlat az, hogy a legjobb iskolába, magánórákra és mindenféle aktivitásra beíratják a gyermekeket, azonban nagyon sok család életéből hiányzik a spiritualitás. Már az is jó, ha a gyülekezettel laza kapcsolatot ápoló családok beíratják gyerekeiket konfirmációra, így a gyermekek közel 90 százaléka konfirmál. Érdekes dolog, hogy az arányok javultak, azonban a számok csökkentek.

Ez az arány falun és nagyobb városokban ugyanaz?
– Egy falusi gyülekezetben szinte valamennyi gyermek konfirmál, városon, például Marosvásárhelyen, az arány nem százszázalékos. Sőt, most már azt is tudjuk, hogy a reformátusok egy része nem tartozik az egyházhoz. A március elején két marosvásárhelyi egyházközségnél lezajlott generális vizitáció derítette ki, hogy a legutóbbi népszámláláskor Marosvásárhelyen 36 ezren vallották magukat reformátusnak, a gyülekezeti nyilvántartásokban viszont csak 23 ezer református szerepel.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »