Valóságshow nézése helyett inkább rendbe tettek egy I. világháborús katonatemetőt

A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület (HKE) arról értesült, hogy a Veszprém megyei Csóton található, első világháborús katonatemető, rendkívül elhanyagolt állapotban van. A szervezet magárra vállalta a temető rendbetételét. Ebben partnerük volt Csót polgármestere, aki amit tudomást szerzett a tervükről, intézkedett a temető területének lekaszálásáról és minden segítséget megadott az önkéntesek munkájához. A kétnapos munkában, példamutató módon számos tzenéves fiatal is részt vett.

A temetőben az eső világháború Magyarországon meghalt hadifoglyok nyugszanak. A HKE tagjai és a hozzájuk csatlakozók, a múlt hétvégén szombaton reggeltől vasárnap kora estig dolgoztak a sírok rendbetételén. Kitisztították, kigyomlálták az egykori katonák végső nyughelyeinek környezetét. Visszahelyezték, és megtisztították a ledőlt sírköveket, illetve restaurálták a sírfeliratokat.

Az akcióhoz számos tizenéves, vagy még fiatalabb gyerek is csatlakozott. Ők is két napon át, keményen dogoztak a sírok rendbetételért.

Az akcióban rész vevőknek és minden segítőnek Szebenyi István, a HKE vezetője Facebook-posztjában mondott köszönetet:

„A hétvégén önkénteseink közreműködésének köszönhetően teljesen megújulhatott a Csót határában található hadifogoly temető. Szombaton reggeltől vasárnap koraestig tartott a bajtársias légkörben eltöltött közös munka. A sírkövek tisztítását követően az összes sírfeliratot újrafestettük. Aki ide látogat immár egy teljesen szépen rendbe hozott rendezett sírkertet talál. Köszönjük a Csóti polgármester Úr vendégszeretetét, továbbá azt is hogy ideérkezésünk előtt a megbeszéltek szerint elvégeztette a temető kaszálását. Köszönöm továbbá minden barátunknak aki a munkák elvégzésében munkájukkal, vagy bármi egyébbel támogatott minket! Az eredmény csapatmunka, és nem csupán a mi érdemünk! Derék munka volt lányok-fiúk! Büszke vagyok mindenkire! Ismét sikerült felidéznünk egy szép hagyományt, hiszen a civil szerepvállalásnak a hadisírgondozásban évszázados hagyománya van. Méltó utódai lehetünk dédszüleinknek, nagyszüleinknek, akik ezt a munkát egykoron elvégezték. Különösen nagy örömömre szolgált, hogy sorainkban a legfiatalabb generáció is képviseltette magát. Lesznek tehát utódok, akik majd tőlünk veszik át ezt a szép hagyományt. Pákozdról, Győrből, Kisbérről, Debrecenből, Tahitótfaluból azért jöttek ide két napra emberek, hogy számunkra idegen településen, idegen katonák sírjait tegyék rendbe…”

A végeredmény

Ilyen volt


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »