„Ünnepünk akkor lenne igazi, ha megszűnne a széthúzás”

„Ünnepünk akkor lenne igazi, ha megszűnne a széthúzás”

Több ezer ember gyűlt össze kedden délben a székelyudvarhelyi Márton Áron téren, hogy megemlékezzen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A helyi Hagyományőrző Székely Huszárezred felvonulásával, illetve a Vasszékely szobor megkoszorúzásával kezdődött ünnepségen a magyar himnusz eléneklése után a történelmi magyar egyházak képviselői mondtak rövid beszédet.

forradalom.ma AB-53_b

„Ünnepünk akkor lenne igazi, ha városunkban megszűnne a széthúzás, a szinte napirenden lévő egymás lejáratása. Helyette a ’48-as hőseink példájára egy emberként összefognánk, erőinket egyesítve mindent megtennénk azért, hogy Udvarhely minden lakója jól érezze magát, otthonra találjon, és ne máshol keresse boldogulását – fogalmazott Mátyás Károly katolikus főesperes.

Ferkő Andor református lelkipásztor Wass Albert író gondolatait idézve arra buzdított: a helyes irány ráébreszteni a világot arra, mi történt és mi történik velünk. „Ráébreszteni a magyarokat arra, hogy nekünk kötelességünk van. Nekünk szabadító, útmutató, irányító Istenünk van” – magyarázta.

marc15 unnep AB-35_b

„Eljöttünk sokan, de nemzetünk legszebb és legnagyobb ünnepe itt Udvarhelyen még többet is ünnepelne” – szólt a több ezres tömeghez Kedei Mózes nyugalmazott unitárius lelkész, aki a magyar nemzetért, az egységért, a székelyföldi önrendelkezésért ajánlotta fel az összegyűltekkel közös imát, majd Isten áldását kérte a magyar nemzetre.

Vigyázni kell arra, amink van

Az 1948–49-es forradalom történései arra emlékeztetnek, hogy „a legkedvezőtlenebb helyzetekben is elsősorban csak magunkra számíthatunk, saját erőnkre, saját közösségeink elszántságára” – jelentette ki Bunta Levente polgármester, akit évek óta először láthattak az udvarhelyiek felszólalni a március 15-ei ünnepségen. Rámutatott, a szabadságharc bukása ellenére hősök voltak azok a székelyek, akik vérüket adták a hazáért.

marc15 unnep AB-40_b

„Népünk alapvető jellemzője a szabadság szeretete, ezt évezredes történelmünk bizonyítja. Így hát nem tűrhetjük ma sem, hogy felülről irányítsanak. Nem tűrhetjük, hogy alacsonyabb rendű, kevesebb jogú népként kezeljenek bennünket. (…) Nekünk jogunk van a jelenünket alakítani” – fogalmazott az elöljáró, hozzátéve: az egyén választhat külön utakat, de a nemzetnek egységesnek kell lennie.

Mint mondta, március 15-én hőseinket ünneplejük, jogainkat hiányoljuk, de napjainkban féltenünk is kell azt, amink van. „Egy szűk gazdasági csoportosulás igyekszik városunk szabadságát megnyirbálni, anyagi javait megszerezni, majd kiárusítani” – utalt politikai ellenfeleire Bunta Levente, aki egy kampánybeszédbe illő szónoklattal zárta mondandóját.

marc15 unnep AB-49_b

A beszédek után fellépett a Boróka Néptáncegyüttes, az Udvarhelyszék Fúvószenekar, a Székely Dalegylet, a Balázs Ferenc Vegyeskar és az Alla Breve Vegyeskar. Kulcsár-Székely Attila színművész egy Petőfi-verset szavalt el, majd a székely himnusz eléneklésével zárult az ünnepség.

„Megelevenedett” a forradalom

Megelevenedett az 1848–49-es forradalom kitörése kedden délelőtt Székelyudvarhelyen.

forradalom.ma AB-35_b

A márciusi ifjak – a Tomcsa Sándor Színház társulatának tagjai – ezreket mozdított ki az utcára, akikkel közösen skandálták a forradalom jelmondatát. Petőfi, Széchenyi és Kossuth szavai visszhangoztak a székely anyavárosban.


Forrás:kronika.ro
Tovább a cikkre »