Ünnepi szentmisén emlékeztek Márton Áronra Csíkszentdomokoson születése 120. évfordulóján

Ünnepi szentmisén emlékeztek Márton Áronra Csíkszentdomokoson születése 120. évfordulóján

Ünnepi szentmisén emlékeztek augusztus 28-án Márton Áron erdélyi római katolikus püspökre szülőfalujában, Csíkszentdomokoson a néhai főpásztor születésének 120. évfordulóján.


Mind a szentbeszédet mondó Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, mind a mise végén beszédet mondó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár felidézte, hogy Márton Áront talán II. János Pál pápa jellemezte a legtalálóbban, amikor 1980-ban, a püspök nyugdíjba vonulási kérelmét jóváhagyó táviratában „az Úr legteljesebb, legkifogástalanabb szolgájának” nevezte.

Jakubinyi György felolvasta a teljes táviratot, amelyet a szokásjogtól eltérően nem a vatikáni kancelláriát vezető bíboros, hanem maga II. János Pál pápa küldött a nyugdíjazását hatodik alkalommal kérő, megbetegedett, legyengült püspöknek. Az érsek prédikációjában azt is megemlítette, hogy Márton Áron a Pannóniában született Szent Mártontól vette latin nyelvű püspöki jelmondatát – Non recuso laborem –, amely azt is jelenti: „Nem utasítom el a munkát”, de azt is: „Nem utasítom el a szenvedést”. „Márton Áron mindkettőt vállalta” – állapította meg a néhai erdélyi püspök utódja.

Az érsek felidézte: Márton Áron nemcsak a népének volt jó pásztora, hanem kiállt minden üldözött mellett. Ő volt az egyetlen magyar püspök, aki tiltakozott a zsidók deportálása ellen, de kiállt a kommunista Romániában betiltott görögkatolikus egyház román hívei mellett is. Elrendelte, hogy a római katolikus papok szolgálják ki a görögkatolikus híveket is, miután papjaikat bebörtönözték.

Potápi Árpád János államtitkár II. János Pál pápa 1979-es lengyelországi látogatása és a börtönből szabadult Márton Áron 1955–56-os erdélyi körútja között vont párhuzamot. Megállapította: mindketten azt a krisztusi üzenetet közvetítették népüknek: „Ne féljetek!”

Amint az államtitkár fogalmazott: II. János Pál pápa és Márton Áron különböző utat jártak be, „mégis elérték azt, amit sokan lehetetlennek tartottak: legyőzték a kommunizmust. Nem erőszakkal, nem fegyverekkel, hanem az őszinte szeretet szelíd szavával”. Mint megjegyezte, Márton Áronnak úgy sikerült elérnie ezt a teljesítményt, hogy püspöksége jelentős részét börtönben és házi őrizetben töltötte.

Potápi Árpád János elmondta: a Márton Áron-emlékévet meghirdető nemzetpolitikai államtitkárságon megtapasztalták, hogy a püspök ma is képes csodákat tenni, az emlékév rendezvényeibe szerte a világon bekapcsolódtak, és vasárnap délben Kanadától Új-Zélandig, Pozsonytól Csíkszentdomokosig nemcsak a nándorfehérvári győzelem tiszteletére, hanem Márton Áron emlékére is szólt a harangszó, érte is imádkoztak a magyar hívők.

Forrás és fotó: MTI

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »