Új javaslatokat tett az Európai Bizottság

Új javaslatokat tett az Európai Bizottság

Közös uniós áttelepítési keretprogramra tett javaslatot az Európai Bizottság, hogy a nemzetközi védelemre szorulóknak lehetőségük legyen rendezett és biztonságos módon eljutni az Európai Unióba – jelentette be Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Elmondta, hogy a javaslat a közös európai menekültügyi rendszerre irányuló bizottsági reform, valamint a migráció kezelésének javításáról szóló hosszú távú szakpolitika részét képezi, az európai migrációs stratégiában meghatározottak szerint.

Az új szabályozás elősegíti majd a bizottság által június 7-én előterjesztett partnerségi program végrehajtását is, amelynek célja az unión kívüli főbb származási és tranzitországokkal folytatandó együttműködés – mondta a biztos.

“A javaslat fontos lépést jelent azon törekvéseinkben, hogy megteremtsük a rászoruló személyek unióba történő belépésének és védelemhez jutásának legális lehetőségeit. Szerves részét képezi annak a célnak, hogy védelmet kínáljunk a rászorulóknak, csökkentsük az illegális migrációt, valamint védjük a migránsokat az őket kihasználó csempészhálózatoktól és az Európa felé történő veszélyes átkelésektől” – fogalmazott Avramopulosz.

A biztos véleménye szerint a bizottsági javaslat olyan programról rendelkezik, amely biztosítani kívánja, hogy menekültstátuszra várók ne induljanak útnak szabálytalanul átlépve az európai belső határokat, veszélyeztetve a belső ellenőrzés nélküli schengeni övezet működését. Tavaly mintegy 1,3 millió ember lépett az unió területére, s nagy részük a jogszabályokat figyelmen kívül hagyva vándorolt több országon keresztül elsősorban Németországba és az északi országok felé, aminek következtében több uniós tagállam ideiglenes belső határellenőrzést vezetett be.

A migránsok másodlagos mozgása, valamint a schengeni határokon belüli határellenőrzések mihamarabbi megszüntetése érdekében az új szabályozás egységes eljárást javasol az áttelepítésre minden unós tagállam részvételével. A javaslat arról is rendelkezik, ha egy menedékkérő a hosszú távú tartózkodási engedély elbírálásának ötéves eljárási ideje alatt szabálytalanul lépi át a számára kijelölt ország határát, a várakozási idő újrakezdődik – mondta a biztos.

Noha továbbra is a tagállamok határozzák meg az áttelepítendők éves számát, a nemzetközi erőfeszítések összehangolásának és az egységes fellépésnek köszönhetően az Európai Unió (EU) együttesen nagyobb hatást gyakorol majd. Az éves uniós áttelepítési tervek átfogó földrajzi prioritásokat határoznak meg az áttelepítés kiindulási helyeit illetően, valamint a tagállamok és a társult schengeni országok részvétele és közreműködése alapján megállapítják a következő évben áthelyezendő emberek maximális létszámát.

Az uniós áttelepítési keretprogram meghatározza, milyen kritériumok figyelembevételével kell meghatározni azokat a régiókat vagy harmadik országokat, amelyekből áttelepíthetnek menedékkérőket. E kritériumok közé tartozik például a harmadik országban tartózkodó, nemzetközi védelemre szoruló személyek száma, a harmadik ország és az EU közötti kapcsolatok jellege, a menekültügy és a migráció terén folytatott tényleges együttműködésük, beleértve menekültügyi rendszerük fejlesztését, az irreguláris migrációval, a visszafogadással és a visszatéréssel kapcsolatos együttműködésüket is.

A közös európai menekültügyi rendszer reformjára tett javaslatot az Európai Bizottság

Hatékonyabb, méltányosabb és humánusabb menekültügyi politika kialakítása érdekében a közös európai menekültügyi rendszer reformjának befejezésére irányuló javaslatokat mutatott be Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján.

A biztos elmondta, hogy a jelentős migrációs nyomás csökkentése és eredményesen működő szabályozás érdekében, az eddigi tapasztalatok alapján közös és uniós szinten harmonizált szabályokra van szükség egy hatékonyabb és koherensebb menekültügyi rendszerhez.

Tájékoztatása szerint a bizottság a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös eljárás létrehozását, a nemzetközi védelemre jogosultak érdekeinek és jogainak biztosítására vonatkozó egységes szabályozás megalkotását javasolja. A javaslatok egyszerűsíteni fogják és lerövidítik a menekültügyi eljárást, a döntéshozatalt, eltántorítják a jogosulatlan menedékkérőket a szabálytalan továbbutazástól, és javítják a nemzetközi védelemre jogosultak integrációs kilátásait – mondta a biztos, hozzátéve, hogy a javaslat az uniós menekültügyi rendszer átfogó reformjának záróköve.

“Ezek a változások valódi közös menekültügyi eljárás létrejöttéhez vezetnek, és garantálják, hogy a menedékkérőket egyformán és megfelelően kezeljék, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban nyújtották be a kérelmüket. Ugyanakkor egyértelmű kötelezettségeket és feladatokat ró a menedékkérőkre, hogy megakadályozzuk a szabálytalan továbbutazást és az eljárások kijátszását. A célunk egy gyors, hatékony, harmonizált szabályokon és a tagállamok közötti kölcsönös bizalmon alapuló közös rendszer megteremtése” – fogalmazott a biztos.

Avarmopulosz arról tájékoztatott, hogy a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet a tagállamok között az “elismerési arány” terén mutatkozó különbségek csökkentése, a szabálytalan továbbutazás visszaszorítása, valamint a menedékkérők eljárási jogaira való közös biztosítékok létrehozása érdekében teljes mértékben harmonizált uniós eljárást teremtene a nemzetközi védelem tekintetében.

Elmondta, hogy a javaslat egyszerűsíti, átláthatóbbá teszi és lerövidíti a menekültügyi eljárásokat, valamint a menedékkérők jogaira vonatkozóan közös biztosítékokat hoz létre, amely szerint a menedékkérőket már a közigazgatási eljárás során meg fogja illetni a személyes meghallgatáshoz, a jogi segítségnyújtáshoz és a képviselethez való jog. Szigorúbb szabályokat vezet be a visszaélések ellen, ami azt jelenti, hogy kötelezettség lenne a hatóságokkal való együttműködés, és ennek megszegése szigorú következményekkel járna. A tagországoknak kötelező lenne szankcionálni az eljárási szabályok megszegését, az együttműködés hiányát és az engedély nélküli továbbutazást.

A javaslat harmonizálni kívánja a biztonságos országokra vonatkozó szabályokat is, és sürgeti a biztonságos származási és harmadik országok közös európai listájának összeállítását.

A biztos hozzátette, hogy valamennyi menedékkérőnek ugyanolyan védelmet kell kapnia, függetlenül attól, hogy melyik országban nyújtották be a kérelmüket.

A javaslat pedig kitér arra is, hogy meg kell előzni és szükség esetén szankcionálni a továbbutazásokat és a menedékkérelem több tagállamban történő benyújtását.

Azt közölte, hogy a tagállamok kijelölhetnék a menedékkérők tartózkodási helyét és bejelentkezésre kötelezhetnék őket elérhetőségük biztosítása és a szökés kockázatának csökkentése érdekében. Azokban az esetekben, ha a menedékkérő nem tesz eleget a kijelölt helyen való tartózkodásra vonatkozó kötelezettségének, és fennáll a szökés veszélye, a tagállamok őrizetet alkalmazhatnának – hangsúlyozta.

Az uniós bizottság összehangolt befogadási körülményeket teremtene az unió valamennyi tagországában, hogy a menedékkérőket az egész EU-ban harmonizált és méltó befogadási körülmények várják, ezáltal is segítve a továbbutazások megelőzését – tájékoztatott az uniós biztos.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »