Turán túrán

Turán túrán

Az elmúlt évtizedekben nacionalista körökben fokozott figyelem és érdeklődés tárgyává vált a turanizmus eszméje. Az ideológia híveinek egy jelentős része azonban nem tudja, hogy a turanizmus nem egyenlő a magyarság török származásának elméletével, és a finnugor rokonság elvetésével. Éppen ellenkezőleg, a turanizmus az ural-altáji népek összetartozását hirdeti, az ún. „ugor-török” háború fő kérdése pedig inkább az volt hogy a magyarság egy eltörökösödött ugor nép, vagy egy alapvetően török eredetű később (rokonnépnek tekintett) ugorsággal keveredett populáció. A terjengő fogalomzavarnál még fontosabb rávilágítani a turanizmus kialakulásának politikai érdekektől nem mentes hátterére, az eszmével kapcsolatos ellentmondásokra, de amellett az újabb tudományos ismereteink szerinti részigazságaira is.

További információ Turán túrán tartalommal kapcsolatosan


Forrás:kitartas.net
Tovább a cikkre »