Tudta, hogy évente 200 forint jut a diákok technika-tanítására?

Tudta, hogy évente 200 forint jut a diákok technika-tanítására?

A kézügyességet, és az alapvető munkakultúrát is pozitívan befolyásolja az utóbbi évtizedekben sajnos folyamatosan egyre inkább háttérbe szoruló technika tantárgy oktatása. Dúró Dóra, az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke Facebook-oldalán számolt be szakmai megbeszéléséről, ahol egy igen érdekes információ hangzott el.

Mint a parlamenti képviselő írta, hivatalában fogadta a Technikatanárok Országos Egyesületének két vezetőjét, Velner András és Dr. Nemes József tanár urakat, akik ismertették vele a technika-oktatás jelenlegi helyzetét.

Habár a tantárgynak egyértelmű előnyei, kedvező hatásai vannak, mégis mindig “mostohagyerekként” kezelik az iskolákban – fogalmazott Dúró Dóra.

Az egyesület vezetői kiemelték, hogy a tárgynak hatalmas szerepe lehet nemcsak a műszaki pályákra való alapvető, idejekorán történő felkészítésnek, hanem a munkapad mellett, “terméket” előállító iskolai foglalkozás a fiatalok kétkezi munkához való viszonyára is döntő befolyással lehet.

A képviselő megtudta, hogy a technikát oktató intézményeknek összesen gyermekenként évi 200 forintból kell kigazdálkodniuk az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket.

Dúró Dóra szerint mint sok más hazai ágazat esetében, itt is csak az elkötelezett, hivatásukat szerető szakemberek lelkesedése pótolja a meglévő hiányosságokat…


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »