Topolya: Az aradi vértanúkra emlékeztek

Topolya: Az aradi vértanúkra emlékeztek

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a topolyai Nyugati temetőben a Hősök sírjánál a Vajdasági Magyar Szövetség topolyai, valamint a VMDP topolyai-kishegyesi körzeti szervezete szervezésében.

A Himnusz eléneklése után Tomik Nimród történész emlékezett, majd Plohl Edvin a VMSZ topolyai községi szervezetének alelnökeként kiemelte: „Az emlékezés a múltról szól. Történelmünk egyik fájó eseményét idézzük fel ma, rójuk le tiszteletünket az aradi vértanúk előtt. És a jelenről is szól, mert bennünk tovább élnek azok az értékek, eszmék, amelyeket a magyar szabadságharcosok képviseltek. És szól a jövőről is, mert olyan célokat követünk, amelyek a mi közösségünk, a vajdasági magyar közösség jövőjére irányulnak, és amelyekért ma is meg kell harcolni. És bár nem fegyverrel kezünkben, nem karddal és puskával küzdünk a jogainkért, hanem a 21. század demokratikus politikai eszközeivel, nekünk mégis erőt adnak az olyan elődök, mint a 13 aradi vértanú és minden olyan név szerint ismert és névtelen hős, aki a nemzet szabadságáért harcba szállt.”

Kovács László, a VMDP topolyai-kishegyesi körzeti szervezetének elnöke is szólt az egybegyűltekhez. A történelmi események ismertetése után Horváth Mihály volt csanádi püspököt idézte, aki így írt a vértanúkról: „Mily szerencse, hogy a nemzet élete szívósabb egyes emberek életénél! Hogy ezeknek a nemzeti szent ügy miatt igazságtalanul eloltott élete is a nemzet tőkéjét gyarapítja, mert minden ügynek, mely igaz, jó és szép, melynek erkölcsi értéke van, a mártírok vére csak termékenyíti életgyökereit, a vértanúk szent emléke csak hatványozza életerejét!”

A hősökért ft. Fazekas Ferenc Tisza-menti főesperes imádkozott, majd megkoszorúzták a Hősök sírját.

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében Petykó Csaba konzul, a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Penovác Náray Éva, a VMSZ és VMDP nevében Plohl Edvin és Kovács László helyezték el az emlékezés virágait. A topolyai önkormányzat képviseletében Kislinder Gábor községi elnök és Szatmári Adrián, a VMSZ nevében Fremond Árpád alelnök és Bunford Tivadar elnökségi tag, a VMDP nevében Sípos Piroska és Becskei Tibor koszorúzott. A kegyelet virágait elhelyezték még a topolyai helyi közösség, a topolyai női fórum és nyugdíjas fórum, a Vox Humana és a Nagyapáti Kukac Péter hagyományőrző társulat képviselői is.

A megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.

Komáromi Gizella


Forrás:vajma.info
Tovább a cikkre »