Szigorúbban és hatékonyabban!

Szigorúbban és hatékonyabban!

Kivételes eljárásban tárgyalta a Tisztelt Ház egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosítását.

A törvényjavaslat célja nem más, mint a tiltott szerencsejáték beszüntetése.  Magyarországon és nyílt, átlátható piac teremtése, ahol magyar tulajdonú, magyar székhellyel, magyar szerverrel, magyar adószámmal rendelkező, és Magyarországon adót fizető vállalkozások szervezzék a jövőben az online szerencsejátékot.

A számlatranzakciók blokkolásával lép fel az állam a tiltott online szerencsejáték ellen. Változtat a hazai online szerencsejáték-szervezésnek a játékosok személyi azonosítását érintő szabályain. Lehetőség lesz a személyi okmányok másolatával is igazolni magát a játékosnak egy arra engedélyezett informatikai rendszeren keresztül, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala rendszerén keresztül pedig az útlevél és a jogosítvány is alkalmas lesz az azonosításra. Emelkednek a tiltott szerencsejáték-szervezés bírságai s, az állam a változtatással 10-20 milliárd forintos adóbevételt remél. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.

A KDNP vezérszónoka alapvetően támogatandónak nevezte a módosítás célját, hogy a hatóságok az eddiginél is szigorúbban lépjenek fel az engedély nélküli online távszerencsejáték és kaszinók szervezésével szemben. A változtatás megtiltja a pénzforgalmi szolgáltatók közreműködését egyes tranzakcióknál, pontosítja a játékosok nyilvántartásba vételének szabályait, megemeli a bírságok összegét és bővíti az adatbázis-lekérdezés lehetőségét.
    

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): –  – Hölgyeim és Uraim! A törvényjavaslat alapvetően azt a minden politikai párt által támogatható célt szolgálja, hogy az online felületen engedély nélkül megvalósított távszerencsejáték, illetve online kaszinó működtetését végző személyek és szervezetek tekintetében az eddiginél is szigorúbban és hatékonyabban lépjenek fel az erre feljogosított hatóságok. Ennek érdekében négy törvényben javasol változtatásokat, melyek a következők: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a külföldre utazásról szóló ’98. évi XII. törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló ’99. évi LXXXIV. törvény és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről, valamint megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény.

– Hölgyeim és Uraim! A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény módosítása többek között rögzíti a pénzforgalmi szolgáltatóknak a tiltott szerencsejátékhoz kapcsolódó tranzakciókban történő közreműködésének megtiltását, pontosítja a távszerencsejáték, és online kaszinót működtető szervezőknek a játékos nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályait. A játékosok és a pénzügyi intézmények pontos tájékoztatása érdekében előírja az állami adóhatóság számára a hozzáférhetetlenné tétellel érintett honlapon tiltott szerencsejáték szervezését megvalósító személy vagy szervezet elnevezésének közzétételét, valamint megemeli a tiltott szerencsejátékra vonatkozó reklámért kiszabható bírság maximális összegét, továbbá az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó határozat nem teljesítése esetén a kiszabható bírság összeghatárait is.

– Hölgyeim és Uraim!  A játékos azonosítás témakörében az adatbázis-kezelés jogosítvány, és az útlevél-adatbázisra vonatkozó kiterjesztése érdekében a javaslat módosítja a vonatkozó törvényeket is. A Pmt. a korábban ismertetett célkitűzéseknek megfelelően például úgy módosul, hogy az engedéllyel rendelkező online-kaszinó, és távszerencsejáték-szervezőknél történő regisztrációra és a játékos-azonosításra, a vonatkozó uniós rendelkezésekkel összhangban adatbázis-lekérdezésre ne csak személyesen legyen lehetőség, hanem az a megfelelő biztonsági elemekkel rendelkező műszaki informatikai rendszer útján is megtörténhessen.

– Hölgyeim és Uraim! A KDNP-hez hasonlóan, kérem, támogassák az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról szóló javaslatot!  


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »