Szentjeivel együtt ünnepelte Székesfehérvár fogadalmi napját

Szentjeivel együtt ünnepelte Székesfehérvár fogadalmi napját

Augusztus 14-én, Nagyboldogasszony vigíliáján, Szent István országfelajánlásának ünnepén szent királyunk és felesége, Boldog Gizella, valamint fiuk, Szent Imre herceg ereklyéinek jelenlétében ajánlotta fel Spányi Antal megyéspüspök hazánkat, a magyar családokat Szűz Máriának a fehérvári bazilikában.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A jövő hívő nemzedékét képviselve a fehérvári Szent Imré-s diákok és a papságra készülő fiatalok vitték az első magyar szent család ereklyéit a püspöki palotából a székesegyházba, a főpásztor, a papok, a meghívott vendégek – országos, megyei és városi közéleti vezetők –, a lovagrendek, katolikus iskolások, cserkészek, valamint az egyházközségek képviselőinek kíséretében. Az ünnepen részt vett Franz Kaspar címzetes fehérvári kanonok. A körmenetet a hagyományőrző koronaőrök menete és Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar Szent Istvánról és Máriáról szóló énekekkel tette ünnepélyesebbé.


A bazilikában tartott imaórán Spányi Antal püspök arra kérte a szenteket, segítsék hazánkat imáikkal. A főpásztor szerint mint egykor, ugyanúgy ma is szükségünk van Mária oltalmára, égi közbenjárására. Felidézte Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök Szent István királyról mondott szavait: „Lássuk mindenekelőtt Szent Istvánban a fölséges embert, a hívőt, ki Istenbe akasztja bele horgonyát, s aki a világ, a harcok s veszteségek éjszakájába felülről kér fényt, s a nagy hit s eszményiség világosságát állítja bele a történelem sötétségeibe.” Ezt követte a Szent István király tiszteletére írt litánia, és felcsendültek a szent királyról szóló himnuszok Vakler Anna népdalénekes, egyetemi tanár vezetésével.

Az ünnepi szentmisén mondott beszédében a megyéspüspök az egyházi hagyományok ápolását, megőrzését és a keresztény értékek állhatatos közvetítését állította a középpontba, amelyben Szent István király mutatott utat a magyarságnak. Ma a szent dolgok tisztelete kiveszőben van –  hangsúlyozta a főpásztor –, és olyan dolgokat állítanak elénk erényként, amelyek megmaradásunkat, az emberiség jövőjét veszélyeztetik. „Értékek vannak ránk bízva, és ezeket az értékeket nem elég csak őrizni, tovább kell adni, tovább kell éltetni. Mert ezek a szent dolgok adnak erőt a megmaradáshoz, segítenek és eligazítanak. Ezek az értékek mint kincsek éltették és erősítették eleinket, őrizték a megmaradásban, és adtak erőt, ha kellett az újrakezdéshez, az új élethez, vagy olykor a hősi halálhoz, az élet odaadásához, melyből új életnek kell fakadnia” – mondta a püspök, majd hozzátette: „Ma már nem a család, a haza a fontos, hanem a jobb megélhetés. Nincs már gyökér, mely a szülőföldhöz köt, a családhoz, amelyhez tartozunk. A szülők sírját már nem kell látogatni, és találunk új barátokat magunknak mindenhol a világon, hisz ott is hozzánk hasonló, értékeit vesztett, valójában földönfutó emberekkel találkozunk. Már nem szent a vallás, az egyház. Minden szervezet, mely jó okkal, akár haszonszerzésből magát egyháznak nevezi, egyforma jogokat követelhet magának. Nem kell a katolikus egyház kétezer éves tapasztalata az emberről, amely kipróbált igazság, mely kultúrát teremtett, szenteket adott, amely az emberiség életét csodákkal, a szeretet csodáival ajándékozta meg” – fogalmazott a megyéspüspök.

Spányi Antal püspök arról is beszélt, Európa bajba sodródik, mert az emberek nem akarnak másokért áldozatot hozni, nem kell a házasság, a gyermek, ami valódi erőforrás, hanem gyenge és múló értékek kellenek, amelyek nem tartanak meg. „Nem csoda, ha jelentkeznek mások, akik helyet követelnek, mert vannak gyermekeik, és akiknek mindaz, amit a kereszténység teremtett, amit a magyar évszázadokon át vérét ontva védelmezett, nem érték. (…) Nem csoda, hogy a zavar egyre jobban elárasztja életünk minden területét. Minden alkalmat megragadnak a megosztottság élezésére, a szembenállás szítására. Minden hagyományos értéket közvetítő véleményt kiforgatnak, elfogadhatatlannak bélyegeznek meg” – fogalmazott.

A főpásztor végül arra mutatott rá, ha büszkén tekintünk Szent Istvánra, és megtanuljuk tőle a keresztény értékekre alapozott döntések meghozatalát, akkor rátalálhatunk ismét Istentől kapott utunkra. „Legyen minden döntésünk mindig értékekre alapozott, értékeket szolgáló, jövőt építő döntés. (…) Magyarok Nagyasszonya, Patronánk és Oltalmunk, Szent István király és nemzetünk szentjei segítsenek minket, hogy az általuk kijelölt utat járjuk. Azt az utat, melyen Jézus jár előttünk, hogy legyen ehhez bátorságunk, mert ezt kívánják a mai idők, mert ezzel tartozunk nemcsak magunknak, hanem mindnyájunknak, és mert ez az élet tesz bennünket eredményessé, boldoggá, és adja meg lelkünk békéjét. Isten, áldd meg a magyart!” – zárta beszédét a főpásztor.

A szentmise végén a székesfehérvári püspök Szent István hermája előtt térdelve mondta el az országfelajánló imát, majd az áldások után ünnepélyes körmenetben vitték vissza az ereklyéket a püspöki palotába. „Isten, hazánkért térdelünk előtted” – hangzott Fehérvár fő terén az imádságos ének.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »