Személyi változások a Győri Egyházmegyében

Személyi változások a Győri Egyházmegyében

Pápai Lajos püspök, apostoli kormányzó rendelkezésének értelmében 2016. augusztus 1-jétól az alábbi változások lépnek életbe a Győri Egyházmegye területén.

Nyugdíjazások:

Dr. Pápai Lajos: nyugalomba vonulásomat követően a győri Káptalandomb 3. számú épületbe költöztem, ahol az Egyházmegyei Hivatal telefonszámán (hivatali időben) és e-mail címén továbbra is elérhető vagyok.

Pados Józsefet felmentem Komárom és Koppánymonostor plébániák ellátása alól, és nyugállományba helyezem.

Péntek Józsefet felmentem a fertőszentmiklósi Szent Miklós-plébánia ellátása alól, és nyugállományba helyezem.

Plébánosi kinevezések:

Berkes Gyulát egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával – köszönetem nyilvánítása mellett – felmentem az Abda, Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátása alól.

Bors Imrét felmentem a komáromi Jézus Szíve-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem Abdára plébánosnak, megbízva Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátásával.

Brezina Balázst felmentem a győri Szent Kamillus-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem Kónyba plébánosnak, megbízva Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák oldallagos ellátásával.

Bros Gergely Bélát felmentem Nagylózs, Pereszteg és Pinnye plébániák ellátása alól, és kinevezem Komáromba plébánosnak, megbízva Koppánymonostor plébánia oldallagos ellátásával.

Csermelyi Károlyt felmentem Gyömöre, Kajárpéc és Felpéc plébániák ellátása alól, és kinevezem Egyedre plébánosnak, megbízva Sobor, Árpás és Mórichida plébániák oldallagos ellátásával.

Ferling Györgyöt felmentem Kóny, Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák ellátása alól, és kinevezem Nagylózsra plébánosnak, megbízva Pereszteg és Pinnye plébániák oldallagos ellátásával.

Havassy Bálint Lászlót egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával felmentem a baji plébánia oldallagos ellátása alól.

Kovács Csaba Albertet egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával megbíztam a baji plébánia oldallagos ellátásával.

Mészáros Miklóst felmentem a magyaróvári plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem Peresznyére plébánosnak, megbízva Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák oldallagos ellátásával.

Németh Istvánt felmentem Peresznye, Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák ellátása alól, és kinevezem Fertőszentmiklósra plébánosnak.

Vadász Zoltánt felmentem Egyed, Sobor, Mórichida és Árpás plébániák ellátása alól, és kinevezem Gyömörére plébánosnak, megbízva Kajárpéc és Felpéc plébániák oldallagos ellátásával.

Kápláni kinevezések:

Benkó Attilát felmentem a soproni orsolyita iskola püspöki biztosi megbízatása, valamint az orsolyita templom igazgatói megbízatása és a soproni Szent György-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára segédlelkésznek.

Kovács Gergő Vilmost felmentem a győri székesegyházi plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem a soproni orsolyita iskola püspöki biztosává, valamint az orsolyita templom igazgatójává és a soproni Szent István-plébánia kisegítő lelkészévé.

Molnár Róbertet a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára küldöm diakónusként.

Váradi Kristófot kinevezem a tatai Szent Imre-plébániára segédlelkésznek.

Vlaj Márkot kinevezem a győri székesegyházi plébániára segédlelkésznek.

Végerbauer Richárdot felmentem a tatai Szent Kereszt-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és tanulmányi szabadságra küldöm Rómába.

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »