Szatmárnémetiben felavatták a Hám János-óvoda felújított épületét

November 24-én, csütörtökön gyerekek, szülők, pedagógusok, egyházi és világi elöljárók jelenlétében avatták fel Szatmárnémetiben a Hám János-óvoda felújított épületét.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Schönberger Jenő megyéspüspök ezekkel a szavakkal fordult az ünneplőkhöz: „Száz évvel ezelőtt majdnem ilyen volt ez az épület, amikor elkészült. Most teljes egészében megújult, így kérhetjük a Jóisten áldását minden jótevőnkre, minden itt lakó és nevelődő kisgyerekre, a munkaközösségre és a jövőre. Elsősorban ti vagytok, kedves gyerekek a jövő, és ez a jövő mindig növekszik. Reméljük, hogy jönnek utánatok is ilyen reményteli gyerekek, mint ti vagytok.”

Ádámkó István, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója ünnepi beszédében a fejlődésre tekintett: „A Hám János-óvoda 2007 óta tartozik iskolánkhoz. Fontosságát, hiánypótló voltát és eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint az örvendetes tény, hogy megalakulása óta a gyermeklétszám csaknem megháromszorozódott. Két legfőbb pedagógiai törekvésünk a keresztény értékrenden alapuló nevelés és a személyes odafigyelés. Nem tévesztjük szem elől nemzeti küldetésünket, hogy értelmileg-érzelmileg gazdag, kiegyensúlyozott, a közössége szolgálatát szülőföldjén bátran és szívesen felvállaló magyar embereket indítsunk az életbe.”

A rendezvényen az intézmény felújítását támogató magyar kormány képviseletében részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Beszédében a közös Jézus-követés fontosságát hangsúlyozta: „Én azt szeretném megköszönni mindenkinek, hogy »kincseinket«, akik itt vannak közöttünk, keresztény módon nevelik. Azért örülök, hogy itt lehetek ismét, hogy a magyar kormány nevében támogathatunk egy ilyen intézményt, mert ez a jövő. A legfőbb célja a nevelői munkánknak, hogy ezek a gyerekek Jézus-követők legyenek. Másodlagos az, hogy román vagy magyar, protestáns, katolikus vagy ortodox gyermekekről van szó. Mindannyian Jézus irányába megyünk, és ez a legfontosabb.” Soltész Miklós továbbá rámutatott a szülők, az egyházak és a politikusok közötti összefogás megvalósulásának fontosságára.

Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere reményét fejezte ki, hogy az épületet mindig élet tölti majd be: „Nagyszerű dolog történt, hiszen a magyar kormány egy olyan intézményt támogatott, ahol nagyon sok gyermek tanul. A város vezetésének fontos programpontja volt, hogy az épített örökséget megóvja, de többet ér az épületeknél és a falaknál az az élet, amely bennük, illetve közöttük van. Ezt az intézmény működése tudja szavatolni, és teszi is, hiszen nem is akármilyen minőségű oktatás folyik a Hám János-óvodában. Mint az óvodát fenntartó önkormányzat vezetője a továbbiakban is partnerségről szeretném biztosítani önöket. Azon dolgozunk, hogy megteremtsük városunkban a feltételeket ahhoz, hogy nemzetiségtől függetlenül minden gyermek megfelelő körülmények között részesüljön az oktatásban.”

Călin Durla főtanfelügyelő felszólalásában elmondta, erőforrást lát a sokszínűségben: „Ha a tanügyi rendszerben az iskola, a család és a hatóságok összhangban dolgoznak, megjelennek az eredmények. Ha pedig ezek mellé a társadalom egy másik pillére is csatlakozik, vagyis az egyház, az eredmények felerősödnek. Több nemzet tagjai élünk együtt, tanulunk egymástól, és jó, hogy ezt egy, a toleranciával és tisztelettel áthatott légkörben tehetjük.” A főtanfelügyelő megköszönte Schönberger Jenő püspök minőségi oktatásért hozott áldozatait és támogató hozzáállását is.

A rendezvényen az óvodába járó gyermekek a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban tanuló fiatalokkal együtt ünnepi műsort adtak elő. Schönberger Jenő végül megáldotta az épületet.

A Hám János-óvoda egy év alatt újult meg Magyarország Kormánya 105 millió forintos támogatásának köszönhetően. Az udvar játszóterét a Magyar Villamos Művek Zrt. 6,5 millió, valamint a magyarországi Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. szintén 6,5 millió forintos felajánlásából építhették meg.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »