Rózsafüzért imádkozók találkozója a debreceni domonkos plébánián

Rózsafüzért imádkozók találkozója a debreceni domonkos plébánián

A domonkos rend jubileumi éve alkalmából kiemelt jelentősége volt a rózsafüzért imádkozók városi találkozójának október 8-án a debreceni Szent László domonkos plébánián. A meghívott vendégek között voltak a határon túli Székelyhíd hívei is, plébánosuk, Ozsváth József vezetésével.

 


Rózsafüzér ájtatossággal kezdődött az ünnep, majd Barna Máté OP vikárius tartott elmélkedést az összegyűlteknek. A jámbor hagyomány szerint Szűz Mária adta Szent Domonkosnak az olvasót. Domonkos a nép tanítását, a prédikációt tűzte ki életcéljául, ám úgy érezte, nem elég hatékony a működése és kérte a Szűzanya segítségét. Mária válaszul a rózsafüzért adta a kezébe. A tanítványok a világ világosságai (vö. Mt 5,14), ám nekik is útmutatásra van szükségük, s a rózsafüzér titkain elmélkedve – melyek összefoglalják Jézus és Mária földi életét – megtanulhatják, hogyan legyenek a hívek hasznára.

Fontos, hogy a hit a természetünkké váljon – hangsúlyozta Barna Máté. – Ennek egyik eszköze az értelem: ismerjük meg hitünk tárgyát és törekedjünk a megértésére, bár tudnunk kell, hogy az egyes ember földi élete során sem jut el a Biblia, az egyházatyák tanítása, az egyház hitének teljes megértésére. A másik eszköz az imádság. A rózsafüzér elmélkedő imádság, ritmusa elcsendesíti a lelket, megérinti a szívünket. Amikor titkokról gondolkodunk, eljutunk az értelem és az akarat határára. Ugyanakkor át is éljük mindezt, ami elvezet az örömre és a szív békességére. A rózsafüzér titkairól való elmélkedés tehát intellektuális tett, ami bevonja szívünket is, és megtanít Isten szeretetére, valamint az adott titokban rejlő szeretetre. A rózsafüzér megtanít arra is, hogy ne csak magamért, hanem az egész világ jólétéért, üdvösségéért könyörögjek. Mert ha az üdvösség ajándékait megismertük, akkor felismerjük, hogy mindenkinek meg kell kapnia ezeket az ajándékokat.

Kéréseink egy dolog felé irányuljanak – folytatta az előadó. Az éjjel zörgető ember (Lk 11,5–13) biztosan tudja, hogy fog kenyeret találni barátjánál, ezért kitartó. Isten azt adja nekünk, amire szükségünk van: az átformálódás kegyelmét, s nekünk ezt kell kérnünk. „Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak” (Lk 11,9–10). A zörgetés több, mint a kérés: ha zörgetek, azt akarom, hogy beengedjenek, és ott legyek a bent lévővel. Zörgetünk, hogy a Szentlélek ajándékaként Istennél lehessünk. A rózsafüzér imádkozása jó eszköz erre, mert belehelyez e szent jelenlétbe. Nem a penzum teljesítése miatt imádkozzuk, hanem hogy elmélyüljön bennünk a hit, s világossá legyenek számunkra a titkok.

Az előadás után szentmise következett, melynek főcelebránsa Barna Máté volt. Szentbeszédében az ünnephez kötődően Magyarok Nagyasszonya tiszteletéről szólt. A szentek nemcsak pártfogóink, hanem sokat tanulhatunk is tőlük. A hit – természetéből fakadóan – alakul, fejlődik az emberben. Az igazán hívő ember nem hagyja el hitét az első gond láttán. Máriának is volt része nehézségekben. Például amikor elveszti a gyermek Jézust, vagy a kánai menyegző alkalmával, de végül hittel kéri a szolgákat, hogy tegyék meg, amit Jézus mond. A mi életszentségünk útja is ez: tegyük meg, amit Jézus mond.

A szentmisét követően baráti beszélgetés és agapé során felköszöntötték Barna Mátét ötvenedik születésnapja alkalmából. Végül a székelyhídi vendégek városnézésen vehettek részt.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »