Pünkösd ünnepéről

Pünkösd ünnepéről

Pünkösd ünnepéről

A pünkösd újszövetségi egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásának emlékét ünnepli meg. A rendszerváltozás óta ismét lehetősége van a szétszaggatott magyarságnak Csíksomlyón ünnepelni.

A hitéleti központtá felnövő Csíksomlyó híres templomában található az a kegyszobor, melyet a templom legértékesebb részének tartanak. Idén is sokan fognak a lábai elé járulni.

Fotó: eurotravel

A csíksomlyói búcsú

Csíksomlyó a korai csíki települések közül való. Első írásos említése 1333-1334-es évekből származik. Somlyó nevét a közeli hegyről kapta. Csíksomlyó Csíkszereda központjától mintegy három kilométerre, észak-keleti irányba található.

1444-ben IV. Jenő pápa az újjáépítendő, de még el nem készült templom javára adakozóknak búcsút engedélyezett. A későbbi búcsújárás kezdete a templomban található csodatevő szobornak köszönhető. 

Pünkösdkor, a szentlélek eljövetele előtt közvetlenül zúgás támadt az égből, és szélvihar tisztította meg az Úr útját. A magyar pünkösd előtt vállaljuk bátran magunkra a mindent megtisztító szélvihar szerepét, használjuk roppant erejét, győzzük le félelmeinket, kishitűségünket, őrizzük meg, és növeljük magunkban az Istentől kapott, mindent betöltő világosságot! Legyen ez a követendő példa mindannyiunk szeme előtt! A Szentlélek töltse be szívünket, és világítsa meg utunkat, hogy kimenekülhessünk e romlott nemzedékből, és ezután is hirdessük együtt Krisztus Urunk és keresztre feszített nemzetünk igazságát!

 „Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!” (ApCsel 2,36). 

Napjainkra a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyre inkább az összmagyarság ünnepévé vált, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. Vannak olyan esztendők, amikor 500–600 ezer ember is ellátogat a Nyeregben tartott szentmisére.  

Csütörtökön elindult a Boldogasszony Zarándokvonat, amelyről a Magyar Kurírban találtunk összeállítást képgalériával. A cikk elérhető ITT

Rengeteg magyar indul el autóbuszokkal, személygépkocsikkal pénteken is, hogy részt vegyenek a szombati szentmisén. A csabai katolikus hívek az erdélyi származású atya kíséretében autóbusszal mennek.   

A szentmisét a Duna Tv szombaton 11 órától közvetíti.

Eredeti formáját megtartva tavaly felújították a csíksomlyói Hármashalom-oltárt, vagyis a szentmise helyszínét, ahová a zarándokok felérkeznek. Fotó: Magyar Kurír

Csíksomlyóval közös Pünkösdi mise a Magyarok Miséje – Kiemelt Mise

A Pünkösdi mise 2016. május 14-én, Pünkösd szombatján, a Csíksomlyón 12.30-kor kezdődő misével egy időben, az időeltolódás miatt a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál 11.30-kor kezdődik.

A szántói misét bemutatja: Berszán Lajos aranymisés pap bácsi, Pilisszántó testvérfalujából, Gyimesfelsőlokról. A mise tiszteletét Fehér Nóra, a Kormorán együttes énekese Szűzmáriás imaénekeivel szolgálja. Hasonlóan a Somlyó-hegyhez, az itteni keresztaljak a Pilis-hegy lábánál induló, és kápolnához vezető Csillagösvényen érkeznek a misére imával, énekléssel. A Pünkösdi Szentlélek erejében imádkozunk a Szent Korona és Szent István szellemében édes hazánk tiszta erkölcsű jövőjéért, a bajba jutott világ gyógyulásáért!

Szokás szerint a két mise bevezetéseként itt, a Pilis-hegy oldalában kihangosítjuk Csíksomlyó nekünk szóló üzenetét. Így rövidül meg a 700 km-es távolság a testvéri ölelés közelségére, így alkotunk szellemi hidat, amely összekapcsol erdélyi testvéreinkkel, így találkozik egymással Kárpát-medence két szent hegye, a Hargita és a Pilis, így duplázódik meg közös imáink által a két azonos lelki tartalmú keresztényi zarándokhely nemzetegyesítő ereje.Ezen a misén szivárvány karolja át a Kárpát-medence népeit, önti el szívünket édesanyai szeretettel a csíksomlyói Babba Mária, és a szántói Boldogasszony, amely megóvja Mária országát az Isten nélküli, szeretetre éhező világ pusztító bajaitól. A torz határok felett ma kezet nyújt magyar a magyarnak!

Mit ünnep a katolikus egyház Pünkösdkor?

Az ünnep egyre inkább ökomenikus lesz. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.”

(Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károli Biblia).

Természetesen valamennyi katolikus templomban ünnepi szentmisék lesznek.

Népszokások

A középkor óta ismert szokás ekkor ügyességi versenyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak. Szokás volt a pünkösdi királyné-járás. Eredetileg négy nagyobb lány (később több) körbevisz a faluban egy ötödiket. Ő a legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat ismételgetnek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemző termékenységvarázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel párosult.

Ezeket, és több más népszokást az idén is felelevenítenek többek közt a szentendrei skanzenben is.

Pünkösd 2000 óta ismét kettős ünnep (vasárnap, hétfő) Magyarországon. 

Minden, a feltámadt Jézusban hívő magyarnak további erőt kívánunk a nemzetépítő, nemzetet megtisztító munkájuk teljesítéséhez. Isten legyen hozzánk irgalmas!

Lelkünk építésére szolgáljon ez a csodálatos felvétel:

 

Békéscsaba, 2016. május 12.

 

Összeállította: Forgó Irén

Honlapra igazította: Tóth Zoltán 


Forrás:sokkaljobb.hu
Tovább a cikkre »