Politikai térképen az MKP és a Most-Híd választási eredményei

A Felvidek.ma megrajzolta Dél-Szlovákia politikai térképét a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd erőviszonyát tekintve.

 

Oriskó Norbert a régiók szintjén rajzolta meg az adatokat.

 

Szlovákia 18 járásában élnek számottevően magyarok, ezek között csak kettőben  többségben (a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járások).  A Felvidek.ma elemzése segítségével tekintsünk rá a járások választási számadataira, és vessük őket össze a 2012-es eredményekkel:

 

Részvételi
arány
 MKP  Most-Híd  MKP- Most-Híd
különbség
201620162012201620122016-banJárásokPozsony66,9%153615572293118614-21395Szenc69,02%2146171651145375-2968Dunaszerdahely56,46%231962313918621256714575Galánta59,19%81836947880012089-617Komárom49,02%161081869411558139474550Léva56,61%7019691168408696179Nyitra63,3%1820146754105293-3590Érsekújvár56,53%11430127161186015412-430Vágsellye55,71%3734412143975413-663Nagykürtös52,79%2959320022022685757Losonc51,51%3105344137354783-630Rimaszombat50,54%6505700855786456927Nagyrőce46,93%1673184114821691191Rozsnyó51,62%3481335240705468-589Kassa57,37%1474157375365081-6062Kassa-vidék55,63%3400347345857687-1185Nagymihály45,48%2279242228582928-579Tőketerebes48,81%4925540444984901427104973108982132075152190-27102

 

Az adatok alapján a Felvidek.ma elemzése az alábbi tényeket állapította meg:

 

1) A választási részvétel a magyarok által lakott járások nagy többségében messze az országos, 60 százalékos átlag alatt maradt. Az MKP parlamenti bejutását elsősorban ez akadályozta, azaz a magyar választópolgárok átlagon aluli érdeklődése a választások iránt.

 

Ennek több oka lehet, nyilván sokan vannak, akik így “büntetik” a politikai megosztottságot, míg a szlovákok elégedetlensége (a magyarok vesztére) nem a választások ignorálásában, hanem az ún.  protesztpártok (Kotleba és Kollár pártjai) támogatásában nyilvánult meg.

 

A magyarok alacsony választási részvétele természetesen a Most-Hidat is kedvezőtlenül érintette, de nem annyira, mint az MKP-t, amely – ellentétben a Most-Híddal – gyakorlatilag csak a magyarok szavazatára számíthat.

 

2) A Dél-Szlovákiában lévő járásokban ugyan a Most-Híd 27 ezer szavazattal többet kapott, mint az MKP, de ezt szlovák szavazóinak köszönhetik.

 

Ha például az alig néhány százalékos magyarságú Pozsony és Kassa városokat kivesszük a járások köréből, akkor már összességében az MKP a nyerő. (Ezen a téren szokta a Most-Híd elnöke, Bugár Béla előszeretettel hangoztatni, hogy mennyi magyar szavazatot kaptak Dél-Szlovákiában, figyelmen kívül hagyván, hogy Pozsonyban és Kassán összesen nincs annyi magyar, amennyi szavazatot kapott a Most-Híd!)

 

3) Erőteljesen folytatódik a Most-Híd elszlovákosodása (amit egyébként a parlamenti mandátumainak a megoszlása is jelez).

 

Amíg 2012-ben a színtiszta szlovák járásokban a Most-Híd 24 ezer szavazatot kapott, most már 38 ezret. Dél-Szlovákiában a Most-Híd 20 ezer szavazatot vesztett, az MKP 4 ezres szavazatvesztésével szemben.

 

4) 2012-höz képest a Most-Híd veszített a Dunaszerdahelyi és a Lévai járásokban is az MKP-val szemben (lásd a grafikonunkat), és további magyarok által lakott járásokban is erősen gyengült a pozíciója.

 

A Dunaszerdahelyi járásban négy évvel ezelőtt 7 000 szavazattal vezetett az MKP-val szemben, ezt mára mind elvesztette.

 

Az MKP és a Most-Híd 2016-os parlamenti választási eredményeinek politikai térképe. Forrás: Oriskó Norbert, Felvidek.ma

 

Forrás: Oriskó Norbert, Felvidek.ma


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »