Parolin bíboros az UNIDROIT közgyűlésén: A magánjog egyesítése közelíti a világ országait

Parolin bíboros az UNIDROIT közgyűlésén: A magánjog egyesítése közelíti a világ országait

A Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítéséért (UNIDROIT) április 20-án, alapításának 90. évfordulója alkalmából Rómában ünnepi megemlékezést tartott. Ezen felszólalt Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár is.

Az UNIDROIT független kormányközi szervezet, amelynek célja az államok és államcsoportok magánjogának harmonizálása és összehangolása módjainak tanulmányozása. Tevékenységéhez tartozik jogszabályminták, esetenként egyezmények kidolgozása.

Az intézet 1926-ban a Népszövetség keretében jött létre, majd 1940-ben független szervezetként újjáalakult. Tagországainak száma 2015-ben 63 volt. Magyarország 1940. április 20-án csatlakozott a nemzetközi intézethez.

Pietro Parolin a közgyűlés különleges ülésén mondott francia nyelvű beszédében mindenekelőtt tolmácsolta Ferenc pápa üdvözletét. Emlékeztetett arra, hogy az intézet megalakulása, majd újjászervezése óta számos kezdeményezéssel járult hozzá a magánjog megújításához, nemzetközi szintű egységesítéséhez. Parolin bíboros a Szentszék nevében üdvözölte ezt a nemes célkitűzést, amely közös munka keretein belül hozza közelebb egymáshoz minden földrész különböző jogi, gazdasági és politikai rendszert képviselő országait. Ezek eltérő kulturális hagyományai gazdagságot jelentenek – mutatott rá a szentszéki államtitkár.

A határokon átnyúló kapcsolatteremtés a közös megoldások keresése céljából tagadhatatlanul hozzájárult ahhoz, hogy táplálja az UNIDROIT tagállamai közötti baráti kapcsolatokat, ugyanakkor elkísérte a nemzetközi kapcsolatok fejlődését, amely világunkat mára „globalizálttá” alakította át – fejtette ki Parolin bíboros. A szerencsés együttműködés gyümölcsei közül kiemelte a nemzetközi cserekapcsolatok terén elfogadott egyezményeket, a kulturális javak megőrzésére irányuló erőfeszítéseket, az intézet római könyvtárának szolgáltatásait, a jogi együttműködést elősegítő kongresszusokat, szemináriumokat, az egységes jog kialakítását célzó tevékenységeket.

Parolin bíboros a nemzetközi jogi szervezet tagjainak figyelmét felhívta a leginkább rászorulók védelmére, mint az idegenek, a migránsok, a hontalanok. Az UNIDROIT által hozott egyezmények tartsák szem előtt a társadalmi igazságosságot, amelyet gyakran vak gazdasági érdekek kötnek gúzsba.

Az államtitkár utalt XII. Piusz pápa szavaira, aki 1950-ben, öt évvel azután, hogy a Szentszéket felkérték a szervezethez való csatlakozáshoz, sürgette a személy veleszületett jogainak védelmét, a jogi eljárások egyszerűsítését. Parolin bíboros emlékeztetett VI. Pál pápa Populorum Progressio kezdetű enciklikájának híres szavaira, miszerint „az emberiség szolidáris fejlődése a béke új neve”. Végül Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájából idézett: „A társadalmi szeretet és a közjóért való elkötelezettség a karitatív tevékenység kiváló formája, amely nem pusztán az egyének közötti kapcsolatokat érinti, hanem a makrókörnyezetet is, vagyis a társadalmi, gazdasági, politikai kapcsolatokat.”

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »