Papszentelés Nyíregyházán

Papszentelés Nyíregyházán

Június 25-én, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védőszentje, Szent László király ünnepéhez kapcsolódóan Palánki Ferenc megyéspüspök áldozópappá szentelte Markovics Balázs diakónust és diakónussá Papp Tamás akolitust Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A főpásztor homíliájában többek között örömét fejezte ki azért, hogy a megyéspüspöki szolgálatában először szentel papot és diakónust, amely, mint mondta, mindig különös helyet foglal majd el az emlékei között. Ezután személyes hangvételű beszédében a pap hivatásáról, szolgálatáról fejtette ki gondolatait.

A pap és diakónusszentelés segít, hogy rácsodálkozzunk Isten jóságára, szeretetére, amelynek üzenete, hogy Ő nem hagy el bennünket. A világot gyűlölködés, anyagiasság, szeretetlenség, erőszak uralja, de az Isten nem hagyja el népét, mert ma is választ közülünk prófétákat. Az ószövetségi próféták bűne az volt, hogy nem figyelmeztették népüket gonoszságukra, nem szembesítették őket azzal, hogy letértek az Isten útjáról. A mai próféták feladata, hogy hiteles életükkel szembesítsék a világot Isten nélküli életükre. Nem az a jó pap, aki az emberek orra alá dörgöli bűneiket, hanem aki segít betartani a törvényt – hangsúlyozta Palánki Ferenc.

Segítsetek az embereknek a szeretet törvényét, az Isten parancsát betartani, hiteles szolgálatotokkal forduljatok az emberekhez, hogy megérezzék Isten irgalmas szeretetét! A pap és a diakónus a szolgálata során lehozza a misztériumot a földre, föltárja az embereknek Isten titkait, szeretetének mélységeit, és fölemelni az embert az Isten világába. Ennek a szolgálatnak az első lépcsője pedig, hogy a pap bűnbánatot tart, megmerítkezik Isten irgalmában és ami a szívén túlcsordul, azt osztja meg embertársaival — fogalmazott a főpásztor.

Ebben a világban nemcsak bűn vesz bennünket körül, hanem a szentek is, akik Istennek adják az életüket, nemcsak megoldást keresve a problémákra, hanem megmutatva Isten irgalmas szeretetét – folytatta a megyéspüspök, majd Pilinszky János Popper Péterrel folytatott dialógusából a következőket idézte: „A valóságban az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól-rosszul elviselhető. Sokan úgy gondolják, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség, de az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.”

A próféta, Isten üzenetének közvetítője irgalmas szeretettel, hittel, mély istenkapcsolattal közelítsen az emberekhez, amely a nagy szentekre jellemző és akkor meglátják majd azokat, akik Isten útján járnak, rátalálnak az Istent keresőkre, vagy azokra, akik még egészen távol járnak az Igazságtól – mondta Palánki Ferenc, és példaként említette az evangéliumi pogány százados esetét, aki magas rangú beosztása ellenére odafigyelt a halálos beteg szolgájára, és amikor hallott Jézusról, tudta, hogy Ő a megoldás, az irgalom, a gyógyulás, az élet forrása.

Micsoda hitről tett tanúságot, amikor azt mondta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám” (Mt 8,5-17) – idézte a megyéspüspök az evangélium szavait. – Sokan vannak, akikről azt gondoljuk, távol vannak Istentől, pedig csak arra várnak, hogy legyen valaki az Isten emberei közül, aki megszólítja őket. A százados hite, irgalmas szeretete, hogy megkereste a gyógyulás forrását, példa a pap szolgálatára. Szolgálatkészsége azt mutatja, hogy a papnak mindig a hívek rendelkezésére kell állnia – mondta a főpásztor.

Az Isten embere legyen radikális Krisztus-követő, adja magát oda teljességgel az Isten és az emberek szolgálatára. Ez a mindenadás, teljes odaadottság adja meg a papnak a hitelét. Legyen a diakónusban a tettetés nélküli szeretet a szegényekkel való törődés, mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság a lelki ember fegyelme. Így tesz tanúságot Isten szeretetéről, irgalmáról. Mert Istennek szolgálni gyönyörűség, Istenért élni igazi boldogság – zárta gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Az ünnepi szentmise végén a püspök újmisés áldást kért Markovics Balázs frissen szentelt paptársától.

Forrás, videó és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »