Országgyűlés: igenek és nemek

Mély elmélkedésre késztető elfogadott és elutasított javaslatok is szerepeltek a legutóbbi ülés napirendjén. A vasárnapi munkavégzésre vonatkozó törvények módosításáról. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról. A szövetkezetekről szóló törvény módosításáról. A véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése érdekében szükséges módosításáról. A népszavazás kezdeményezéséről.

ELFOGADVA

ELFOGADVA

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról.

A javaslat visszavonja a vasárnapi munkavégzés tilalmára vonatkozó törvényt. Ez a szabályozás egy éve van hatályban. Az eredmények ellenére vitán felül áll, hogy a vasárnapi munkavégzés tilalma az embereket megosztó intézkedésnek bizonyult. A kormány arra tett javaslatot az Országgyűlésnek, hogy a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényt vonja vissza, és a szabályozás tekintetében állítsa vissza a 2015. március 14-ei állapotot. – Előterjesztők: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 163 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 11 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 163 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 11 tartózkodás kíséretében elfogadta.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról.

Indoklása szerint a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló  törvény  módosításának célja a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  felett az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság állam nevében történő tulajdonosi joggyakorlásának megszüntetése annak érdekében, hogy a társaság végelszámolása megindítható legyen.- Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 140 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 140 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról. 

A gyakorlati képzéshez kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény által meghatározott szakmai feltételeket az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadója együttesen biztosítja. A törvényjavaslat célja ezen felsőoktatási hallgatók hallgatói munkavégzésének hatékony elősegítése. – Előterjesztő: Szatmáry Kristóf (Fidesz). Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 171 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 171 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról. 

Az  indítvány szerint az államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre megállapított otthonteremtési támogatás esetén szükséges a lakáscélú felhasználás biztosításának garantálása, továbbá az otthonteremtési támogatás céljára megállapított, de felhasználásra nem került, illetve a megállapított, de a támogatási céltól eltérően felhasznált támogatási összegek sorsának egységes rendezése. A támogatás célját tekintve a támogatási összeg értékállóságának biztosítása érdekében indokolt a támogatási összeg emelése. A javaslat pontosító rendelkezéseket is tartalmaz a támogatási célok egységes fogalomhasználata, valamint az utógondozásra vonatkozó szabályozással való összhang megteremtése érdekében. Az indítvány a rendszer négyéves működési tapasztalataira építve megfogalmazza a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelését, szociális biztonságuk erősítését, valamint a bürokrácia csökkentését célzó javaslatokat is. – Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF.

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 120 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 25 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 120 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 25 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés kihirdetéséről.

Az államhatár változásának következtében 41 helyszínen került sor államterületek leválasztására. Magyarország államterületéből 21 db, összesen 25 747 m² nagyságú, a Szlovén Köztársaság államterületéből 20 db, összesen 13 846 m² nagyságú terület leválasztása történt. Az államhatár vonalának változása következtében a leválasztott államterületeken területi különbség keletkezett. Az összesített mérleg alapján az említett helyszíneken összesen 11 901 m² nagyságú területtel csökkent Magyarország államterülete. A terület-csökkenést a felek megállapodásuk szerint Tornyiszentmiklós magyar település, illetve Pince szlovén települések térségében egyenlítik ki, 11 901 m² nagyságú terület került leválasztásra a Szlovén Köztársaság államterületéből.- Előterjesztő: belügyminiszter.  Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 169 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 169 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született egyezmény kihirdetéséről.

A törvényjavaslat célja a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született egyezmény törvénnyel történő kihirdetése. Rendelkezik az egyezmény belső jogi hatálybalépésének napjáról, valamint a törvény végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről.- Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 123 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 45 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 123 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 45 tartózkodás kíséretében elfogadta.

ELUTASÍTVA

ELUTASÍTVA

Egyes törvényeknek a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése érdekében szükséges módosításáról.

Indoklása szerint a demokratikus társadalmak alapja a közhatalom gyakorlásának és a közéleti események szabad megvitatásának joga, ezért a közhatalmat gyakorlók és a közszereplők e tevékenységükre vonatkozó kritikát viselniük kell. Ezzel szemben mára nyilvánvalóvá vált, hogy a hatalom visszaélésszerűen, a véleménynyilvánítás szabadságának elfojtására használja a személyiségi jogok, a becsület és a jó hírnév védelmét szolgáló polgári és büntetőjogi szabályokat. Ezért indokolt e törvények olyan módosítása, ami egyértelművé teszi, hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenysége a közügyek szabad vitatásához szükséges mértékben kritika tárgyává tehető, amiért senki nem fenyegethető joghátránnyal. – Előterjesztők:Tóbiás József, Harangozó Gábor István, dr. Bárándy Gergely, dr. Tóth Bertalan, dr. Harangozó Tamás, Lukács Zoltán, dr. Hiller István, Korózs Lajos, Gőgös Zoltán, Heringes Anita, Bangóné Borbély Ildikó, Kiss László, Tukacs István, Mesterházy Attila, Gúr Nándor, Horváth Imre, Hiszékeny Dezső, (MSZP). Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról.

Indoklása szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy mind a Nemzeti Választási Bizottság, mind pedig a Kúria a népszavazás jogintézményére vonatkozó szabályoknak a kezdeményezők és a választópolgárok szempontjából indokolatlanul szűk, megszorító, nem egyszer önmagának is ellentmondó, a korábbi alkotmánybírósági gyakorlattal tételesen ellentétes értelmezését fogadták el, ami ténylegesen a részvételi demokrácia kiüresítéséhez vezetett. A jelen törvényjavaslat ezért arra irányul, hogy a népszavazási kérdésekkel szemben támasztott követelményeket, továbbá a népszavazási eljárás szabályait egyértelműen meghatározza, továbbá a jogalkalmazói visszaélésekkel szemben a népszuverenitás megnyilvánulása számára hatékony védelmet biztosítson. Annak érdekében, hogy azonos szabályozási elvek vonatkozzanak az országos és a helyi népszavazásokra, az országos népszavavásra vonatkozó szabályokat a törvényjavaslat értelemszerűen átülteti a helyi népszavazásra vonatkozó törvényi rendelkezések közé is. – Előterjesztő:Tóbiás József, (MSZP).  Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes rendelkezéseinek az életvitelszerű közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében szükséges hatályon kívül helyezéséről.

A rendelkezés hatályon kívül kívánja helyezi az életvitelszerű közterületi tartózkodást szankcionáló tényállást a szabálysértési törvényből. A hatályon kívül helyezett tényállás alapján indult szabálysértési eljárásokban jogerősen lezárt ügyek hivatalbeli felülvizsgálatát is előírja. – Előterjesztő:dr. Szél Bernadett (LMP). Szövege: PDF.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 38 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »