Nyilatkozat!

A 2016. szeptember 26-án megtartott, zártkörű megbeszélésen résztvevők, a 2016. szeptember 20-án, az N1 TV riportjában megjelenő, Petrovity Zorán személyét érintő üggyel kapcsolatban, az érintett személyeket meghallgatva, alapos mérlegelés után az alábbi nyilatkozatot teszik.
A meghallgatások alapján egységes álláspont alakult ki, miszerint a riport médiában való megjelenése nem volt alkalmas a helyzet tisztázására. A riport jellege, egyes tartalmi elemei, valamint a megjelenési formája elhibázottnak tekinthetőek.
Megállapítható, hogy a beszervezés ténye, az erre vonatkozó titkosszolgálati szándék ellenére nem bizonyított, de az eset további kutatást igényel, mert valószínűsíthető, hogy az ügynek vannak III/III-as szálai. Erre enged következtetni, hogy az iratban szereplő eseményeket, a „Borzas” fedőnevű aktához kapcsolva titkosították. Ezt a feltételezést erősíti a verekedés, bizonyítottsága ellenére történő, vádemelés nélküli eltussolása. A „Borzas” aktában szereplő dokumentumok nem egy időben láttak napvilágot, ezért került a jelenlegi téma csak most feltárásra. A titkosítás okát kiváltó személy kilétét, a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet biztonságosan azonosítani. A résztvevők egységesen megállapodnak abban, hogy a jelenség tisztázása érdekében egy „tényfeltáró” csoportot hoznak létre, melynek tagjai, történészeket felkérve, megtesznek mindent az igazság tisztázásának érdekében.
A jelenlevők vállalják, hogy a lehető legrövidebb időn belül, még 2016-ban kikérik a saját aktáikat, mintegy tisztázva múltbéli viszonyukat az állambiztonsági szervek irányában.
A dokumentum „önvallomásként” ismert részében Petrovity Zorán egyértelműen neveket említ, és megnevezi a Pannon Skins nevű mozgalmat is. A meghallgatása, és az erre tett reagálások után a jelenlévők nagy többséggel kinyilvánítják, hogy ez a cselekedet, függetlenül attól, hogy diktálás által, vagy önálló gondolatként, de saját kezűleg íródott, mindenképpen elítélendő, és következmények nélkül nem maradhat. A többség véleménye szerint, Petrovity Zorán a leírtakkal elárulta akkori társait, és a tanúvallomásával veszélyeztette a felsorolt személyek szabadságát. Mindenki által elismert hiba, hogy sem akkor, sem a mai napig erről senkit nem tájékoztatott, bocsánatot nem kért.
A Skinhead mozgalom megjelent szervezetei, és a zenekarok, az események további tisztázásáig, elítélő tartalmú közös állásfoglalást nem tesznek, de a nevek leírása miatt, és az önvallomásban említett együttműködési szándék tekintetében, többségükben megszüntetik, egyes esetekben szüneteltetik együttműködésüket Petrovity Zoránnal és zenekarával. A Radical Hungary továbbra is vállalja az együttműködést, ameddig újabb bizonyítékra nem derül fény.
A zártkörű megbeszélésen elhangzottak, illetve maga a nyilatkozat semmilyen bíróságon nem használható fel, az kizárólag a Skinhead mozgalom belső ügyének tekintendő. A rendezvényen résztvevők elismerik a megjelentek döntésre való jogát, és a nyilatkozat tartalmát, mint egységes álláspontot, magukra is kötelezőnek fogadják el.
Budapest, 2016. október 1.
Nyilatkozat tevők:
Érintett személyek:
Petrovity Zorán
Kis István
Zalavári László
Dudás András
Szklenka Miklós (Vörös)
Érintetteken kívül, a nyilatkozattal egyetértő, jelenlevő személyek:
Erdős József (Ramon)
Kovács Péter (Toi)
Alkay Zsolt (Kalóz)
Reinitz Attila
Szabó László (Yoda)
Cséza László
Érintetteken kívül, a nyilatkozattal egyetértő zenekarok:
Oi-kor
Romantikus Erőszak
Kárpátia
Radical Hungary
Érintetteken kívül, a nyilatkozattal egyetértő szervezetek / mozgalmak:
Betyársereg
Blood and Honour
HVIM Pest megye – Ince Béla
Hungarian Hammerskins


Forrás:bhhdivision.blogspot.com
Tovább a cikkre »