NsK hírei, anyagai: Feddhetetlenségi eskü

NIF: Az alábbi felhívást és körkérdést nem szükséges kommentálni. Csak annyiból szükséges egy kiegészítés, hogy rámutassunk, az ügynökök bármilyen esküt nyugodt szívvel letesznek, elmondanak. De nemcsak az ügynökök. Gondoljunk arra a sok százezer erdélyi magyarra, akik bal kezükkel a román zászlón, jobb kezükkel a szívükön kényszerből megesküdtek, hogy életük árán is megvédik Románia területi egységét. Tehát az eskütételnél a hamis eskütevőket nem lehet kiszűrni. Erre jelenleg csak egy módszer van, sokat vitatott, de mégis használatos: a hazugságvizsgáló gép bevetése és mindenki átszűrése. A NIF-szerkesztőség rendelkezik a legmodernebb hazugságvizsgálógépekre kiadott árajánlatokkal. Így kijelenthetjük, hogy az amerikai 16ezer dollár körül van. Ugyanolyan tudással és érzékenységgel rendelkeznek az indiai és kínai szolgálatok által használt indiai és kínai készülékek is (legalábbis állításuk szerint), de fele akkora áron. Ennél is fontosabb, hogy a NIF-szerkesztőség megszerezte az FBI használati utasításait és a kérdések listáját, feltevésük módszerét. Most már csak arra a kis pénzre lenne szükség, ami jelenleg nincs, hogy meg is rendeljük a berendezést. A fedhetetlenségi eskü letevőit utólag is meg lehet vizsgálni!

KÖRKÉRDÉS

Alább és a mellékletben olvasható a III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés Zárónyilatkozata, amelyben a jelenlévők azzal az indítvánnyal fordulnak a Magyarok IX. Világkongresszusának küldötteihez, hogy a 2016. évi augusztusi tisztújító után felálló Elnökséget hatalmazzák fel aktív szerepvállalásra a Nemzet újjászervezése érdekében.

Kiváló emberek alakítanak különböző szervezeteket, kísérleteznek összefogással, de átütő sikert csak egy sokkal szélesebb társadalmi összefogás esetén lehet remélni.  Magyarok Világszövetsége az az INTÉZMÉNY, amely egyenesen ezért hívatott életre már 1859-ben.

Pártok, civil szervezetek, szakszervezetek, és mindenki, akinek elege van ebből a rendszerből, és akik a megváltoztatására is elszántak! Ha az MVSZ Elnökségét a Világkongresszus felhatalmazza, csoportosuljunk egy zászló alá! A nemzet érdekének nincs jobb, vagy bal oldala! Ne engedjük, hogy elrobogjon mellettünk a történelem! A tudósok szerint még a fekete lyukból is lehet kiút! Akkor ebből ne lenne? Ha részt akartok venni – akár magánszemélyként, akár a szervezetként – ebben a munkában, melynek legfőbb célja a nemzet talpra állítása, mielőbb jelezzetek vissza. Miért ne sikerülne? És hogy derül ki, ha meg sem próbáljuk?

A Zárónyilatkozat alatt olvasható a Feddhetetlenségi eskü szövege. (A Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont 90.-dik pontjában ajánlott.) Aki ezt le tudja tenni, itt a helye! A zsarolhatatlanság adja az egyetlen esélyt a megújulásra. Másként miben különbözne a mai politikai elit a leendő újtól?  Minden gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, stb. döntés alapvetően politikai döntés, ami mögött napjainkban semmiféle morális megfontolás nincs. Az erkölcsi értékek, viszonyok mára oly mértékben devalválódtak, relativizálódtak, hogy a társadalom bizalmát visszaszerezni csak teljesen új alapokon lehetséges.

Meggyőződésem szerint ez a “paradigma-váltás” lényege: Az erkölcsi megújulás, amire igenis megvan az igény a társadalomban. Az új magyar politikai vezetők felelősségvállalásának azzal kellene kezdődnie, hogy feddhetetlenségi esküt tesznek.

A 2018. évi választásokra egy rendszerváltó programmal kell kiállni a nép elé! Legfőbb emberi jog az igazsághoz és az igazság érvényesítéséhez való jog: EU? NATO? Államadósság? Minden közéleti tényezőnek nemcsak a feddhetetlenségéről, de ezekben a kérdésekben is meg kell nyilatkoznia! Csak ilyen alapokon jöhet létre a rendszerváltozáshoz szükséges legszélesebb közmegegyezés.

Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés szervezői nevében, az együttműködés és a siker reményében várom a választ:

Király B. Izabella

Abony, 2016. július 13.

 

 

ZÁRÓNYILATKOZAT

III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés

2016 június 25.

 A III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés résztvevői megemlékeztek a húsz évvel ezelőtti Első Nemzetgyűlésről, amely nemcsak a saját megállapításunk szerint, de az 1920. évi I. törvénycikk szerint is: „nemzetgyűlés (…) a nemzeti szuverenitás kizárólagos törvényes képviselete…” Elemezték a 108 pontba foglalt rendező elveket, és a kihirdetése óta eltelt két évtized történelmi változásait. Az EU-ba és a NATO-ba való beléptetésünk a II. Nemzetgyűlésen (2006) szükségessé tett bizonyos kiegészítéseket. (101.-dik pont módosítása.) A mai háborús konfliktusok, a pénzügyi-, gazdasági világválság, a migráció, de különösképpen a britek EU-ból való kilépését kezdeményező sikeres népszavazás, az rendező elvek időszerűségét fokozottan megerősítették.

Magyarország és a magyarság jelenlegi helyzetét, kilátásait tragikusnak ítélték, ennek alapvető okát magában a rendszerben látják. Megállapították, hogy a rendszer megváltozása alapfeltétele a helyzet jobbra fordulásának. A rendszerváltozásnak a politikai-, és a gazdasági rendszerünk, – kiemelten a pénzrendszer, valamint a nemzetközi kapcsolataink, szövetségi rendszerünk magyar érdekű megváltoztatására kell irányulnia. Egyetlen szervezetben látnak lehetőséget a rendszerváltozást elszántan akaró személyek és szervezetek összefogására, ez a Magyarok Világszövetsége. A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot. A MVSZ pártok felett álló szervezet, és eddig nem vett részt közvetlenül a politikai életben. A mára kialakult helyzet azonban elsöprő erővel veti fel annak szükségességét, hogy az MVSZ felülvizsgálja eddigi távolságtartó magatartását, s mint a legerősebb magyar nemzeti szervezet,  felvállalja végre a nemzet újjászervezését.

A III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés résztvevői azzal az indítvánnyal fordulnak a Magyarok IX. Világkongresszusának küldötteihez, hogy hatalmazzák fel a Magyarok Világszövetsége újonnan választandó Elnökségét arra, hogy a 2018. évi választások előtt a nemzetérdekű, békés rendszer-változtatás érdekében egyeztető tárgyalásokat folytasson nemzeti elkötelezettségű személyekkel, pártok és civil szervezetek képviselőivel. Vállaljon koordináló szerepet. Meggyőződéssel hangsúlyozták azt is, hogy a társadalom széles tömegeinek a támogatására számíthatna egy MVSZ vezette összefogás.

(Ezen dokumentumot érdemi vita után a jelenlévők közfelkiáltással elfogadták. Jegyzőkönyv és a jelenléti ív tanúskodik a fenti dokumentum hitelességről.)

Feddhetetlenségi eskü:

(A 108 pont 90. pontja szerint ajánlott szöveg.)

(NIF: a 108 pontot már a NIF közölte)

A …. megtisztelő felkérése kötelez, hogy a legnagyobb nyilvánosság előtt feddhetetlenségi esküt tegyek. Sem a magánéletemben, sem a közéletben folytatott tevékenységem során soha, semmit nem követtem el, ami miatt zsarolható lennék, vagy szégyellnem kellene magamat, vagy szégyenkezniük kellene azoknak, akik a bizalmukkal megtisztelnek. Nem voltam, nem vagyok, és nem leszek tagja, vagy megbízottja, ügynöke bármely nyílt, vagy titkos társaságnak, szervezetnek, amely akadályozná, hogy minden erőmmel és tehetségemmel csak, és csakis a magyar nemzetet, a magyar népet, magyar hazámat szolgáljam. A Vérszerződés vonatkozó pontját idézve: Minden időkre átkozott és száműzött legyen Álmos, vagy esküt tevő utódja, ha ezt az esküt megszegné.  Én,… a magam nevében kijelentem: Minden időkre átkozott legyek, ha hamisan esküdtem, vagy ha ezt az esküt megszegném.

(Ennek az eskünek elsősorban szakrális jelentősége van (különösen, mivel a Vérszerződést idézi), aminek a megszegése, eleve hamis volta nem jár büntetőjogi felelősséggel, viszont erkölcsi megsemmisülés, a becstelenség bélyege, és a nemzeti körökből való kiközösítés lenne a következménye.)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Politikai elemzés, REFORMOK Tagged: Feddhetetlenségi eskü, Király B. Izabella, Magyarok IX. Világkongresszusa, MVSZ, paradigma-váltás, Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »