Ne legyenek bálványaid!

„Azért, szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást!” (1Kor 10, 14)

Pál apostol idejében Korinthusban sok és sokféle pogány templom volt. Természetesen a nép pogány isteneit, bálványait imádta, azoknak áldozott. A város szennye, erkölcsi bűze rettenetes volt. De Isten ebbe az elveszendő Korinthusba is elküldte a megváltás, a szabadulás, az örök élet üzenetét, és sokan megtértek.

Az új, hívő keresztények nem voltak biztosak a hit gyakorlásának módjában, és ezért sokszor tévedtek. Az istentisztelet gyakorlatába pogány, tisztátalan elemeket kevertek. Ezért tanította Pál apostol: ha valaki tagja a Krisztus testének, a gyülekezetnek, annak már más emberré kell válnia. Nem lehetnek titkolt, rejtett bálványai, pogány szokásai, el kell hagynia a bálványimádást.

Úgy gondolnánk, hogy modern, felvilágosult világunkban nincsenek bálványaink. De az Ige ma is üzenet, ma is jelentősége van, ma is megszívlelendő.

Miért, mi a mai felvilágosult keresztény bálványa? – kérdezzük.

A jólét, a szabadság, a magánélet, a rang (még a templomban is), a nevünk, a szerelmünk, az álmaink, a gyermekeink, a nemzetiségünk… – igen, ezek a bálványaink, hiszen sokat áldozunk mi ezekért: időt, erőt, pénzt, és elsősorban önmagunkat.

Sajnos, oly sokan, a keresztények közül is, bálványaik oltárán égetik el életüket! Így aztán nem jut idő templomba menni, Igét olvasni, közösséghez tartozni, lelki önvizsgálatot tartani, Isten előtt csendben időzni! Hajtjuk magunkat, dolgozni kell belerokkanásig az új autóért, a szép lakásért, még több pénzért, a gyermekünk jövőjeért…

Isten pedig azt mondja: ne tedd! Állj meg, szánj rám időt és beszélek veled, megmutatom az utat, amin járnod kell! Ne imádd a házad, pénzed, gyermeked, hírneved, szerelmed, ne legyenek bálványaid én előttem! Ne helyezz senkit és semmit elém! Kövess engem, én megáldalak és áldássá teszlek.

Mennyi nyomorúság, féltett, rejtett bálvány veszi el életerőnket, mert nem figyelünk, nem vigyázunk és átvesszük, magunknál tartjuk, őrizzük a pogány világ bálványait! Bocsáss meg, Úr Jézus, és, kérlek, „Törjed össze balga szívem bálványait! Szabadságot adj és tiszta szívet!” Szeretni, szolgálni vágylak, Uram. Ámen!

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Forrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:karpatinfo.net
Tovább a cikkre »