Nagypéntek nélkül nincs feltámadás!

Nézzük csak? Milyen is ez a magyar nagypéntek? Meleg- roma esküvőt tartanak az ország fővárosának közepiben. Pont. Mintha mi se történt volna szabadul egy Cozma gyilkos. Nemsokára szabadul Bene Laci bácsi is, aki sosem kért bocsánatot elvetemült gyilkosságaiért. Erdélyben továbbra is le van tartóztatva Beke István Attila. A Temerini fiúkat sem tudta kiszabadítani a magyar kormány. Tőkés László temesvári református lelkész elkeseredve harcol azért, hogy Románia csillagja maradhasson! Elképesztő!

Magyar Menedék - Sitchin

Nem történt meg a délvidéki tömegsírok áldozatainak exhumálása, már amit a jugoszláv hatóságok nem tüntettek el.

Évente 30-50 ezer magyarral van kevesebb a Kárpát-medencében.
Évente 30-50 ezerrel van több roma- cigány a Kárpát-medencében.
Évente több tízezer vegyesházasság ássa alá a magyar nemzet talapzatát.
A magyar szórványban már házastársat sem találni…
Etnikailag egész magyar lakosságú megyék, vidékek erodálódnak. (Zoboralja, Gömör, Dél-Erdély, Temesköz, szórványosodik a Partium és vegyes lakosságúvá vált a legszínmagyarabb “határontúl” a Csallóköz.
A közvetlen határmenti Arany János városa, Nagyszalonta holmi magyar szórvánnyá vált!
Körösszegapátiban magabiztosan áll a magyar életteret foglaló magyargyűlölő Saguna szobor, sőt egy román ortodox templomot is építettek a szintén csonkahoni Pusztaottlakán.

Erdélyben befejeződni látszik a hagymakupolás honfoglalás.

Csak Nagyváradon 27 ortodox templomot építettek a román honfoglalók, miközben felszámoltak egy hatalmas magyar temetőt.

A “vallásos” oláhok Budapesten is ortodox templomot akarnak építeni.
Nyakunkon az Iszlám!
Budapesten és a pályaudvarokon mamár mindenki hurka-kolbász, lángos helyett gírost és “mekdonálds” kaját zabál.
A törökök Szigetvárnál betolták a trójai falovukat.
A törökök már Atilla unokáinak képzelik magukat és Atilla örökségét is átakarják venni az elgyengülő magyarságtól.
Felvidéken már esélye sincs egy magyar pártnak elérni a bűvös 5 %-ot.
Elcsatolt területekből egyszerű és szalonképes határontúl lett.
A csángó-magyarok rohamtempóban románosodnak.
A gépek lázadása helyett a nők lázadása, öntudatra ébredése megrendítette a család intézményét.
Többszázezer magyar férfi nem tud nősülni.
A nyugati férfiak annyira nem találnak feleséget, hogy majd negyedük kelet-európai, ázsiai meg kitudja miféle nőket kénytelen feleségül venni és virágzik a kelet-európai prostítúció is, amit a feleséghiány generál.

Székelyföldön a legmagasabb az agglegények száma.

A magyar ember és az egész civilizált fehér emberiség elveszítette asszonyait…
Férfiakból izomagyú pasik, az asszonyokból nő-és kutyajogi aktivista csajok lettek és nem akarnak szülni.
Kárpátalján “Késhegyre a magyarokkal” rigmus visszhangzik a magyar hegyek oldalából.
Benes dekrétumai élnek és virulnak!
Kassán ahol régen magyar leány dalolt, már alig hallani magyar szót, Rákóczi hazahozták, de újra idegen környezetben “nyugszik”.
Erdélyben omladoznak a templomaink, műemlékeink, sorra tűnnek el magyar feliratú sírjeleink.
Aradon egy magyar feliratú obeliszk alól kihantoltak és eltótosították egy magyar huszárt.
Az egykor színmagyar Szenc, Nagyszombat, Somorja, Léva, Losonc, Kassa, Ungvár, Nagybánya, Arad, Csáktornya és Felsőőr mondhatni utolsó szálig elvesztette a magyarságát.

Ez a magyar Nagypéntek…tömören-röviden.

A Horthy rendszernek egy nagy bűne vagy tévedése volt!
Szánom-bánom, meg mit ér a ha?

A Don-kanyarba kivezényelt 2. magyar hadsereget Erdélybe kellett volna kiküldeni harcolni. Ott is meghalhatott volna 100 ezer magyar emberünk, de akkor legalább magyar földben nyugodnának és a szovjetet sem haragítottuk volna talán annyira magunkra és Erdélyből is marad volna nekünk valamicske…

A háborús bűnös Imrédy Bélával zárnám soraim:
“Egyetlen nemzedék nem nyerheti meg a nemzet örök csatáját, de elveszíteni elveszítheti!”

Kaszala Atilla


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »