Nagypéntek: a halál, a csend, a döbbenet, a Kereszt napja

Nagypéntek: a halál, a csend, a döbbenet, a Kereszt napja

A halál, a csend, a döbbenet, a Kereszt napja…

Emlékszem, gyermekkorunkban a marxista nevelés nem tett le arról, hogy meggyőzze a tanulókat, hogy Jézus nem volt más, mint egy misztériumvallás hőse, nem több, mint Mithrász vagy Ozirisz. Hiszen ők is ugyanúgy jöttek a világba, tanítottak és haltak meg, mint a Názáreti.

A Kísértő ott volt ezekben a szavakban, hiszen látszólag meggyőzően bizonyította, hogy a kereszténység nem más, mint egy divatjamúlt vallás, egy a sok gnózis közül, melyet véletlenül elfelejtett kisöpörni a történelem.

Igaz lenne?

A hit csökönyös nemmel felel, de a kétkedő ész kutat.

Igaz, hogy Jézus életének eseményei ismerősek lehetnek a korábbi kultuszokból, ezt ki-ki magyarázhatja a kollektív tudattalannal, vagy az őskinyilatkoztatással, de van egy pont, amiben a kereszténység minden más vallástól különbözik, s a logika azt mondja, hogy ez az egyedüli elem talán a legnagyobb és legfontosabb titka hitünknek: míg az összes többi istenség elszenvedte a halált, Jézus önként vállalta.

Ez a halálig menő szeretet a legnagyobb titka és lényege hitünknek.

És fontos titka a nagypéntek magyarságunknak, hiszen a magyar történelem nagyjai közül sokan Nagypéntekhez kapcsolódva hozták meg életáldozatukat.

Mátyás király nagypéntek napján koronáztatta meg magát a Szent Koronával (1464), hogy a királyság helyreállítását Krisztus kereszthalála erősítse és szentelje meg.

Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Vezérlő Fejedelem 1735 Nagypéntekén halt meg rodostói száműzetésében. Bár a szabadságharca végén elfogadhatta volna ő is a kegyelmet, de valószínűleg szíve mélyén tudta, hogy az osztrák császár csak addig lesz kegyes a magyarokhoz, a szatmári béke pontjaihoz, amíg féli a magyarok szabadságvágyát. Nem hajtott fejet, nehogy nemzete lelke megtörjön.

Boldog Apor Vilmos Nagypéntek napján védte meg a püspökvár pincéjébe menekült asszonyokat az erőszakoskodó szovjet katonáktól, s vállalta értük a golyókat.

A magyar történelemben csökönyösen ott van az igazság: Nagypéntekre jön feltámadás, hogy Nagypéntek nélkül nincs feltámadás! És ez a mondás igaz és igaz lesz – feltéve, ha lesznek magyarok, akik olyan önfeláldozó szeretettel szeretik hazájukat, mint Jézus minket.

The post Nagypéntek: a halál, a csend, a döbbenet, a Kereszt napja appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »