Nagyböjti és húsvéti programok Mátraverebély-Szentkúton 2016

A Szent Három Napot felölelve, lelkigyakorlatunk során a liturgikus ünneplés, az elmélkedések a közösségi és az egyéni elmélyülésre is tökéletes alkalmakat biztosítanak. Megváltó Krisztusunk értünk vállalt keresztútját, halálát és feltámadását a lélek és az elme teljes elcsendesítésével, szívünk valódi bűnbánatával tudjuk igazán felkészültté tenni a Világosság befogadására.

Bíztatjuk testvéreinket, hogy Húsvét szent ünnepét követően, ismét látogassanak el hozzánk, megtisztult lélekkel, Jézus szeretetével eltelve az Isteni irgalmasság VII. Országos konferenciájára, melynek szintén kegyhelyünk ad otthont, április 2-án.

AZ IRGALMASSÁG VONZÁSÁBAN

Nagyböjti és húsvéti programok Mátraverebély-Szentkúton 2016

 

HAMVAZÓSZERDA (február 10.)

17.00. Szentmise, hamvazás

 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA (február 21.)

11.00. Gregorián szentmise – Istvánffy Kamarakórus

A Szent II. János Pál pápa kiállítás megnyitója

 

LELKINAP A HELYI HÍVŐKÖZÖSSÉG ÉS A ZARÁNDOKOK SZÁMÁRA (február 27.)

10.00 – 15.00. Vezeti: Kardos Csongor OFM

Előzetes jelentkezés a recepciós portán.

 

BÖJTE CSABA LELKIGYAKORLATA (március 3 – 6)

Az irgalmasság iskolájában – bentlakásos lelkigyakorlat elmélkedésekkel, közös imádságokkal. Jelentkezés a recepción vagy az info@szentkut.hu elérhetőségen

 

ELSŐSZOMBATI IMAALKALOM (március 4.)

17.00 – 20.00 a bujáki plébániaközösségek vezetésével (rózsafüzér, szentmise, gyertyás körmenet, zsolozsma, Kiáltás imádság)

 

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA (március 13.)

11.00. Gregorián szentmise – Istvánffy Kamarakórus

 

GYÓNTATÓI TOVÁBBKÉPZÉS A PAPSÁG SZÁMÁRA (március 13-16)

Bentlakásos gyóntatói továbbképzés az Apostoli Penitenciária teológusainak vezetésével. Jelentkezés a recepción vagy az info@szentkut.hu elérhetőségen

VIRÁGVASÁRNAP (március 20.)

11.00. Barkaszentelés, körmenet, passió

 

SZENT HÁROM NAP (MÁRCIUS 24-27)

Bentlakásos lelkigyakorlat, elmélkedésekkel, a teljes nagyheti liturgia végzésével családoknak és egyedülállóknak egyaránt. Jelentkezés a recepción vagy az info@szentkut.hu oldalon

TEMPLOMI LITURGIÁK:

 

Nagycsütörtök (Március 24.)

18:00 Szentmise, lábmosás, oltárfosztás, búcsúbeszéd szertartása, virrasztás-szentségimádás

21:00 Lamentáció, kompletórium

Nagypéntek (Március 25.)

9:00 Lamentáció

12:15 Napközi imaóra

16:45 Keresztút

18.00 Urunk szenvedésének liturgiája

20:30 Kompletórium

Nagyszombat (Március 26.)

9:00 Lamentáció

12:15 Napközi imaóra

17:30 Vesperás

20.00 Húsvéti Vigília

Húsvétvasárnap (Március 27.)

9:00 Szentmise, ételszentelés

11:00 Körmenet, ünnepi mise

18.30. Vesperás

Húsvéthétfő (Március 28.)

7.30. Laudes

11:00 Ünnepi mise

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG SZOMBATJA (április 2.)

VII. Országos Konferencia

Főbb programpontok:

9.30. A konferecia megnyitása (Katona István és Beer Miklós püspök),

10.00. Yousef Fakhouri: Keresztényüldözés a XXI. században

10.35. A Váci Egyházmegyében működő lelki gondozás (dr. Faragó Artúr, a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetője)

11.15. A válás okozta sebek gyógyulása, kiengesztelődés válás után (Madocsai Bea – Emmanuel Közösség)

11.45. Üzenetek Christoph Schönborn bíborostól, az Irgalmasság Világkongresszusok elnökétől és Patrice Chocholski atyától, a főtitkártól,

12.00. Szentmise, főcelebráns: Alberto Bottari de Castello, bíboros, apostoli nuncius

14.30. Ferencesek szolgálata a gyöngyösi Autista Segítő Központban (Szabó József ofm)

15.00. Irgalmasság órája

16.00. Az irgalmasság arca (Beer Miklós püspök)

16.30. Misztériumjáték Szent Louis és Zélie Martinről, Kis Szent Teréz szüleiről

17.00. Személyes közbenjáró ima a szív sebeinek gyógyulásáért

18.25. Áldás

18.30. Zsolozsma, további imavirrasztás

20.00 Kiáltás

 

Templomi gyóntatás vasárnap 8.30 és 12.00. között, egyébként kérését jelezze a gyóntatóudvarban lévő bejárat kaputelefonjánál.

Szentmisék

Vasárnap 9.00. és 11.00. Hétköznap (hétfő kivételével): 7.15. Zsolozsma (hétfő kivételével): 6.55 és 18.30.; 19.00. szentségi áldás.

A Megfeszített Krisztust hirdetjük nektek!


Forrás:pazmaneum.com
Tovább a cikkre »