Muszlim inváziók Európába

Muszlim inváziók Európába

Az Európát most lerohanó muszlim inváziónak volt néhány történelmi előzménye, érdemes egy kis visszatekintést tenni. Az első, amiről szinte sosem esik szó, mivel az Kelet-Európában történt, a későbbi dél-orosz sztyeppék felé irányult. Ez a Kaukázuson keresztül folytatott muszlim invázió volt a 7. században.

 

Nem volt sikeres, s ez annak volt köszönhető, hogy egy birodalom állott ott fönn akkortájt, amely elég erős volt ahhoz, hogy ennek gátat vessen. Ez pedig a Kazár Kaganátus volt. Ez egy tipikus sztyeppei törzsszövetség volt, több önként csatlakozott, vagy alávetett nép is bele tartozott, többek közt a régi magyarok is.

 

A régi magyarok és a muszlim hódítók

 

Maguk a kazárok szinte teljes biztonsággal megállapíthatóan türk nyelvet beszélő nép volt, de a szövetség más népei közt lehettek iráni és uráli /finnugor/ nyelvet beszélő népek, törzsek is. A kazár uralkodó réteg, később 740 körül felvette a zsidó vallást, ügyesen elkerülve ezzel a térítő muszlim szándékokat, de akár az /ariánus/ keresztény kísérleteket is.

 

Kép: index.hu

 

Nagy valószínűséggel a régi magyarok is részt vehettek a muszlim-arab invázió elleni harcokban, függetlenül attól, hogy a Kánság északi részein éltek.

 

De találkoztak eleink a muszlim hódítókkal, mégpedig az akkori világ másik végén, ibériai kalandozásaik idején, a 10 században is, hisz akkor a félsziget muszlim uralom alatt állt.

 

Martell Károly és a tours-i csata

 

A Nyugat-Európába irányuló muszlim invázió, az Észak-Afrikán pár évtized alatt „végigvágtázó“ hódítás logikus folytatása volt a 7. században, s annyira nem találtak komolyabb ellenállásra, hogy csak Martell Károlynak sikerült azt megállítani Párizs mellett a poitiers-i csatában, más néven tours-i csatában 732-ben.

 

 

Nyugati történészek szerint, ha akkor az a csata elveszik, akkor az iszlám megveti a lábát Nyugaton. Így azonban sikerült őket visszaszorítani az ibériai félszigetre, ahonnan csak a rekonkviszta-visszahódítás keretében sikerült őket elűzni a 15. század végére, mely Granada 1492-es elestével teljesedett be. Európa végeredményben sikeresen megvédte magát az első két inváziót illetően.

 

A harmadik nagy invázió

 

Nem így volt már mindez a harmadik nagy invázió végeredményét tekintve. Ez pedig a török balkáni és kelet-európai hódítása volt. Először a Balkán déli részei kerültek török kézre, majd elesett a lényegében bekerített Konstantinápoly is. Ez a hódítás azonban a muszlim lakosság olyan tömegű betelepedésével is járt, hogy az általuk Ruméliának nevezett Trákiában az évszázadok alatt török többség alakult ki. Habár voltak ilyen kisebb részek az Ibériai félszigeten is, de onnan a lakosság is elment, mint ahogy Szicíliáról is. Innen nem sikerült őket elűzni, s a terület a mai napig Törökország része, afféle muszlim hídfőállás Európában.

 

Kisebb, más területeken is kialakult muszlim többség a Balkánon, pl. a szláv bosnyákok és az albánok nagy része is felvette a muszlim vallást. A török elleni felszabadító háborúk nem jártak maradéktalan sikerrel, hisz még a 19. században is a Balkán nagy része a töröké volt. A török hódítások nagy részben a Nyugat következetlen hozzáállásának voltak köszönhetők.

 

Kép: iszlamallam.blog.hu

 

A franciák szövetkeztek velük, s szívesen látták a Habsburgokat hátba támadó török hódításokat, s segítették is azokat, pl. a törökök nagy várostromágyúi francia minták alapján készültek. Mikor a 19. században, főleg orosz segítséggel sikerült a törököt visszaszorítani a Balkánon, a nyugatiak, az oroszok megerősödését megakadályozandó, törökbarát politikát folytattak, s a krími háborúban az oroszok ellen léptek fel, pedig Oroszország képes lett volna, s készült is Konstantinápoly visszafoglalására.

 

A negyedik invázió

 

A negyedik muszlim invázió most zajlik a szemünk előtt, s a Nyugat teljes mértékben képtelen és alkalmatlan ezt megakadályozni, mert eszmeileg és erkölcsileg teljesen lezüllesztette a második világháború utáni individualizmus. Szinte már hallom, hogy ez a mostani nem fegyveres invázió!

 

 

Erre csak Buteflika algériai exelnök mondásával felelhetünk érdemben: „Asszonyaink hasában van az a fegyver, mellyel elfoglaljuk Európát!“

 

A világméretű muszlim előretörés néha gyors volt a történelemben, néha lassú, de mindig tudatos volt /legalábbis a tervező elitek részéről/ és rendíthetetlen. Valamikor Észak-Afrika keresztények és zsidók által lakott terület volt. Kis-Ázsia, tehát a mai Törökország bibliai keresztény vidék volt. Ma már csak nagyítóval találjuk nyomát a régi berber-mór őslakosságnak, s a kis-ázsiai keresztényeknek már úgy sem nagyon. Ez vár Európára is, hacsak gyorsan össze nem szedi magát!

 

Könözsi

 

Nyitókép: hetek.hu


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »