Minden párt figyelt a karmesterére

Módosult a helyi önkormányzatairól szóló törvény. Kiegészültek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvények is. Új helyzetben az állami tisztviselők. Az ENSZ-megállapodások elfogadása. Ellenzéki indítványok elutasítva.

Főeseménynek – változatlanul –  e héten is a törvényjavaslatok, határozatok  végszavazásai számítottak. Meglepetés nem történt. Minden párt figyelt a karmesterére, és nyomott igen, nem vagy tartózkodás gombot. Íme a legfrissebb döntések.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása.

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka számítástechnikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam ad központi számítástechnikai támogatást. (Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF.

***

Az Országgyűlés a javaslatot 112  igen szavazattal, 57  nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosítása.

A törvényjavaslat célja a pénzügyi közvetítőrendszerre vonatkozó szabályozás egyes elemeinek felülvizsgálata, valamint egyes európai uniós jogi aktusok hazai jogba történő implementálása. E célból a törvényjavaslat számos – hitelintézeti, tőkepiaci, biztosítási, nyugdíjpénztári területre vonatkozó – jogszabály módosítását tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan szükséges a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása is, így a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítására is sor kerül. (Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 113  igen szavazattal, 27  nem ellenében, 26 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Az állami tisztviselőkről.

Az Alaptörvény XXIV. cikke szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. Ennek megvalósítása és biztosítása a kormánynak, mint a közigazgatás legfőbb szervének a felelőssége. Ehhez szükséges, hogy az egyes szakmai feladatokat az állampolgárokhoz minél közelebb lévő hatóságok lássák el és a feladatok ellátásában egy professzionális, felkészült és elhivatott tisztviselői kar működjön közre. Ennek a célnak elérését tűzte ki a törvényjavaslat azzal, hogy tisztviselői jogállás kérdését nem a közigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a szervezet alapproblémáitól elválasztva, mint egy külön világot rendezi, hanem egységben kezeli. Ebben az egységes kezelésben is egyértelmű racionalizálási irányt vesz a javaslat, amikor a közigazgatási alsó szint, a polgárokhoz legközelebbi államigazgatási szervezet, a járás megerősítését és az ott dolgozók jogviszonyának újraszabályozását célozza meg elsőként.

Az új állami tisztviselő jogviszonyra vonatkozó szabályozás szükségességét a kormányhivatalok, ezen belül a járási hivatalok által ellátott feladatok, valamint a kormányhivatalok szervezeti és működési sajátosságai indokolják, amelyekhez igazodnia kell az állami szolgálati jogviszony egyes tartalmi elemeinek is. A javaslat a preambulumban megfogalmazott célok eléréséhez rugalmas, de egyben nagyobb munkáltatói felelősséggel járó, valódi bértömeg-gazdálkodást feltételező új illetményrendszert rendel. A szabályozás bevezetése alulról építkező módon történik: első lépésben a járásoknál, majd a megyei kormányhivatalok munkatársainál történik. 2018. január 1-től hatálya kiterjesztésre kerül a minisztériumokban, továbbá a minisztériumok irányítása alatt álló központi államigazgatási szerveknél dolgozó tisztviselőkre is.(Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege:PDF. )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 140 igen szavazattal, 36  nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott párizsi megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás szövegét a Párizsban, 2015. december 12-én megtartott tárgyaláson véglegesítették szakértői szinten. Aláírásra 2016. április 22-én, a Föld Napján nyílt meg a lehetőség New Yorkban az ENSZ székhelyén. Erre a napra Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár ünnepélyes aláírási ceremóniát szervezett, melyre elsősorban a megállapodást Párizsban megszavazó országok állam- és kormányfőit várták, hogy kézjegyükkel ellássák.

A megállapodás hatályba lépésével felváltja az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvet. Amellett, hogy megfelel a magyar illetve az európai uniós érdekeknek is, olyan globális alapot teremt a további nemzetközi klímapolitikai tárgyalások számára, amelyre a jövőben számos további döntés fog épülni.

A megállapodás abban az esetben lép hatályba, ha legalább 55 Keretegyezményben Részes Fél az ENSZ felé letétbe helyezte a ratifikációs okmányát, és a Megállapodást ratifikáló Részes Felek egyúttal lefedik a világ összkibocsátásának legalább 55 százalékát. (Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

A megállapodás abban az esetben lép hatályba, ha legalább 55 Keretegyezményben Részes Fél az ENSZ felé letétbe helyezte a ratifikációs okmányát, és a Megállapodást ratifikáló Részes Felek egyúttal lefedik a világ összkibocsátásának legalább 55 százalékát. (Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

Az Országgyűlés a javaslatot 160 igen szavazattal, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül elfogadta.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása.

A módosítások főbb indoka, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekhez szükséges, az EU más tagállamai által kiadott szabályok elismerésre kerülnek. A bürokratikus terhek csökkentése érdekében lehetővé teszi a bírósági úton történő jogorvoslatot közvetlenül a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság döntését követően.

Rendelkezik többek között a nemzetközi klímafinanszírozást érintő feladatokról is. Törvényi szinten kimondásra kerül, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos nemzetközi és hazai feladatok ellátásáról az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik. Tartalmaz módosítást a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatának időbeli ütemezésére is a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak való megfelelés érdekében. Kiterjed az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítására is, az eddigi joggyakorlat és jogalkalmazás során tapasztalt nehézségek, esetleges hiányosságok orvoslása, továbbá egyes intézkedések felülvizsgálata az eljárások racionalizálása érdekében. (Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter.Szövege: PDF.) 

Rendelkezik többek között a nemzetközi klímafinanszírozást érintő feladatokról is. Törvényi szinten kimondásra kerül, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos nemzetközi és hazai feladatok ellátásáról az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik. Tartalmaz módosítást a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatának időbeli ütemezésére is a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak való megfelelés érdekében. Kiterjed az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítására is, az eddigi joggyakorlat és jogalkalmazás során tapasztalt nehézségek, esetleges hiányosságok orvoslása, továbbá egyes intézkedések felülvizsgálata az eljárások racionalizálása érdekében. (Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter.Szövege: PDF.) 

Az Országgyűlés a javaslatot 170  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Döntések tárgysorozatba vételi kérelmekről.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról.

Előterjesztő: dr. Szél Bernadett, – LMP. Szövege: PDF.

Az Országgyűlés 58 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 3 tartózkodás kíséretében a tárgysorozatba vételi kérelmetelutasította.

Egyes törvényeknek az offshore vállalkozások javára megkötött ügyletek tilalma, valamint az állami működés offshore-mentesítése érdekében szükséges módosításáról.

Előterjesztő:  dr. Schiffer András, LMP. Szövege: PDF.

Az Országgyűlés 58  igen szavazattal, 114 ellenében, tartózkodások nélkül a tárgysorozatba vételi kérelmetelutasította

A méltatlan személyek részére juttatott állami kitüntetések visszavonhatósága érdekében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról.

Előterjesztők:  Dúró Dóra, Szilágyi György, – Jobbik. Szövege: PDF.

Az Országgyűlés 53 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 7 tartózkodás kíséretében a tárgysorozatba vételi kérelmetelutasította.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról.

Előterjesztők:  Vona Gábor, Apáti István, dr. Staudt Gábor, Z. Kárpát Dániel, – Jobbik.Szövege: PDF.

Az Országgyűlés 23 igen szavazattal, 125 nem ellenében, tartózkodások nélkül a tárgysorozatba vételi kérelmetelutasította.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »