MIKOR LESZ RENDSZERVÁLTÁS?

A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

(AVAGY: A TÉNYLEGES RENDSZERVÁLTÁS XXVIII FELTÉTELE)

HA MEGVALÓSUL

I.

AZ ÚJ ALKOTMÁNY HATÁLYBALÉPÉSE1;

II.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG MEGSZÜNTETÉSE2;

III.

AZ ELŐZŐ ÉRÁK BŰNÖSEINEK ERKÖLCSI ÉS ANYAGI SZÁMONKÉRÉSE3;

IV.

A SZABADSÁG-TÉRI SZOVJET EMLÉKMŰ ELTÁVOLÍTÁSA4;

V.

AZ ORMÓTLAN DÓZSA GY. ÚTI VASRUDAK FÉMGYŰJTŐBE HELYEZÉSE;

VI.

EGY ÚJ ÉS KORSZERŰ BÜNTETŐ-TÖRVÉNYKÖNYV KIADÁSA;

VII.

AZ MKMP FELOSZLATÁSA;

VIII.

A SZOBORPARK FELSZÁMOLÁSA;

IX.

AZ ‘56-OS SZOVJET AGRESSZIÓ ÁLTAL OKOZOTT KÁROK JÓVÁTÉTELE;

X.

AZ OGY. KÉPVISELŐK SZÁMÁNAK KB. 50%-OS CSÖKKENTÉSE, AZ OGY. KÉPVISELŐK VISSZAHÍVHATÓSÁGÁNAK BEVEZETÉSE, A ”LISTÁS” OGY. KÉPVISELŐI HELYEK MEGSZÜNTETÉSE;

XI.

A VÁLASZTÁSI JOG KORLÁTOZÁSA A 8 ÁLTALÁNOS ISKOLÁT NEM VÉGZETT SZEMÉLYEKRE;

XII.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZTISZTVISELŐI HELYEK BETÖLTHETŐSÉGÉNEK ÉLETKORI FELTÉTELE (25 – 70 ÉVI INTERVALLUMBAN);

XIII.

A MÁR-MÁR STÁTUSZSZIMBÓLUMNAK SZÁMÍTÓ, ÖSSZES SZÓVIVŐI STÁTUSZOK MEGSZÜNTETÉSE;

XIV.

AZ ORBÁN KORMÁNY, VALAMINT A FIDESZ-KDNP VEZETŐ FUNKCIÓBAN LÉVŐ, EGYKORI MSZMP-S ÉS KISZ-ES TAGOK SZÁMÁNAK REDUKÁLÁSA, A RÁKOSI-KÁDÁR- HORN-MEDGYESSY-GYURCSÁNY-BAJNAI ÉRÁKBAN SZEREPLŐ, ELLENZÉKI PÁRTOKBÓL ÁTVETTEK MENNYISÉGÉRE;

XV.

HAZÁNK LEGÚJABB KORI TÖRTÉNELMÉT TARTALMAZÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLETVE MEGJELENTETÉSE;

XVI.

AZ MTA MEGTISZTÍTÁSA A SZAKMAILAG ALACSONY SZÍNVONALÚ AKADÉMIKUSOKTÓL5;

XVII.

A MAZSIHISZ ELHATÁROLÓDÁSA A MAGYARSÁG-ELLENES SZÓSZÓLÓIKTÓL;

XVIII.

A PÁRTOK ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE;

XIX.

A KÖZTISZTVISELŐK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK BÉREZÉSÉNEK A MINIMÁL BÉRHEZ TÖRTÉNŐ IGAZÍTÁSA (KATEGORIZÁLÁSA)6;

XX.

A RENDŐRSÉG FELADATAINAK, ESZKÖZEINEK ÉS MÓDSZEREINEK KONKRÉT MEGHATÁROZÁSA, A TEVÉKENYSÉGÜK SZEMÉLYI, ANYAGI(TECHNIKAI) ÉS VEZETÉSI BIZTOSÍTÁSA;

XXI.

EGY ÜTŐKÉPES HONVÉDSÉG LÉTREHOZÁSA;

XXII.

KOEDUKÁCIÓS HADAPRÓD (KADÉT) ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE, ÉS A CSERKÉSZ VAGY LEVENTE SZERVEZETEK CÉLKITŰZÉSÉHEZ HASONLÓ, ÖNKÉNTES IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGEK TÁMOGATÁSA ;

XXIII.

A TANULÁS, A TOVÁBBKÉPZÉS, A MUNKÁHOZ JUTÁSI ÉS A CSALÁDALAPÍTÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA, VALAMINT MINDEN ELHUNYT ÁLLAMPOLGÁRNAK ALANYI JOGON JÁRÓ, KÖLTSÉGMENTES (VÉGTISZTESSÉG MEGADÁSÁVAL JÁRÓ) BIZTOSÍTÁSA;

XXIV.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TECHNIKAI, OBJEKTUMI, GYÓGYKEZELÉSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA, AZ ÚN. “VIP”-ES SZOLGÁLTATÁSOK – KIFEJEZETTEN – TÉRÍTÉS ELLENÉBENI IGÉNYBEVÉTELE;

XXV.

AZ ’56-OS TÖRTÉNELMI INTÉZET RADIKÁLIS ÁTSZERVEZÉSE7;

XXVI.

A MUNKA-ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KITERJESZTÉSE MINDEN EGYES SZEMÉLYRE, BELEÉRTVE AZ ÁLLAMFŐI, MINISZTERELNÖKI, MINISZTERI, ÁLLAMTITKÁRI, VEZÉRIGAZGATÓI, IGAZGATÓI, FŐOSZTÁLYVEZETŐI, OSZTÁLYVEZETŐI ÉS HASONLÓ MAGAS BEOSZTÁSRA PÁLYÁZÓKRA VAGY KIJELÖLTEKRE8;

XXVII.

AZ 1956-OS SZOVJET AGRESSZIÓ KÖVETKEZTÉBEN BEKÖVETKEZETT ANYAGI KÁROK JÓVÁTÉTELÉNEK RENDEZÉSE;

XXVIII.

VÉGEZETÜL, DE NEM UTOLSÓ SORBAN

-A KIFEJEZÉSTELEN EMEREGY, EMERKETTŐ, EMERHÁROM, m1, m2, m3 HASZNÁLATÁNAK ELTŰNÉSE, ÉS A BEVEZETŐJÜK „BAMBA”-DÍJJAL TÖRTÉNŐ JUTALMAZÁSA;

-A NEMZETI SZIMBÓLUMAINK ÉS HAGYOMÁNYAINK, VALAMINT NAGYJAINK TISZTELETE;

-A PASSZÍV VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁNAK RADIKÁLIS CSÖKKENÉSE.

A kapott javaslatok és észrevételek alapján összeállította:

Prof. Dr. Bokor Imre.

P.S.: Mindennemű hasznosítható észrevételt, kiegészítést vagy javaslatot tisztelettel és köszönettel fogad az MJB.

MEGJEGYZÉSEK

1/ Az új alkotmány bevezetése ellen csak azok opponáljanak, akik az eddig érvényben lévő (toldozott-foltozott) Buharin-Sztalin-féle alkotmánnyal szemben egyetlenegyszer is szót emeltek a nagy nyilvánosság előtt!

2/ A „szent (és mindentudó) jogi teheneknek” tartott Alkotmánybíróság szerepkörét át kell adni a Legfelsőbb Bíróság tagjaiból – esetenként – kijelölt „ad hoc” bizottságnak.

3/ A bűnök kategóriájába be kell venni a: hazaárulást (Kádár, Apró, Münnich, Biszku, és bandája, valamint a pufajkások), a vérbírák tevékenységét, a csalással történt hatalomra jutást, az adófizetők pénzének elherdálását, az ország vagy egy adott város (pl. Budapest) anyagi csődbe vitelét, nagy nyilvánosság előtt, az ország trágár szavakkal történő meggyalázását, ártatlan emberek elleni hamis tanúzást (Király Béla, Maléter Pál, Péter Gábor, Farkas Mihály, stb., stb.),

4/ Az ereklyés országzászló visszatétele és a kordon megszüntetése.

5/ Az adott tudományterületen számos hibát vétő, kiemelkedő új tudományos eredményekkel nem rendelkező vagy a diktátorokat magas pártfunkciókban támogató akadémikusok (Glatz, Király, Ormos, Szabó, Romsics, stb.,) neve aligha növeli az MTA tekintélyét.

6/ Célszerű felállítani egy tízes kategóriát – és a minimálbért alapul véve -, olyan osztályozást létrehozni, amelynél a felső határ (tehát a tízedik kategória) havi 1 (azaz egy) millió forint lenne. Ehhez kapcsolhatók az adott státuszhoz meghatározott idegen nyelvi pótlékok, reprezentációs költségek, külföldi utazási költségek, de csak a minden kategóriában szereplő prémiumokat és jutalmakat lehet számításba venni, eltörölve a jelenlegi rendszeres (teljesítményt mellőző) változatot. Hasonló reform bevezetése szükséges a végkielégítésére is, azzal a különbséggel, hogy a minimálbéren felüli kategóriákban, a végkielégítéseket 70%-ig terjedő, fokozatos csökkenését kell bevezetni.

7/ Az Intézet pontatlan, színvonaltalan, „foghíjas” és „csúsztatásokkal” telített munkát végzett, messze elmaradt a lehetőségei kihasználásától, nem volt mentes a szubjektív hozzáállástól, nélkülözte a körültekintő (alapos) tényfeltárást és

8/ Az állampolgári egyenlőség elvét sérti, hogy egyeseknél kötelező, másoknál fel sem merül a munka-alkalmassági vizsgálat végrehajtása. Történelmi tény (az őrült császároktól kezdve, Julius cézár, Napóleon, Rettegett Iván, VIII. Henrik, Hitler, Lenin, Sztalin, Kun, Szamuely, Szálasi, Tito, Pol Pot, Rákosi, Kádár, Gyurcsány és hasonszőrű társaikig bezárólag), hogy az emberiség felmérhetetlen nagyságrendű pusztítástól, kegyetlenkedéstől, szenvedéstől, csalódástól és fájdalomtól mentesült volna, ha nem deformált agyú személyek befolyásolták volna az életüket, illetve a történelmet. Kevés vigasz százezrek és milliók számára, hogy a hibák, törvénytelenségek, túlkapások, tömeggyilkosságok irányítói (esetleg elkövetői)vagy háborúk kirobbantói közül, kevesen haltak meg „ágyban, párnák közt”…

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:CIONIZMUS, Magyar Justitia Bizottság, Magyarország Cionista Gyarmat!, Politikai elemzés, REFORMOK Tagged: A MAZSIHISZ ELHATÁROLÓDÁSA A MAGYARSÁG-ELLENES SZÓSZÓLÓIKTÓL, ÚJ ÉS KORSZERŰ BÜNTETŐ-TÖRVÉNYKÖNYV, DÓZSA GY. ÚTI VASRUDAK FÉMGYŰJTŐBE, RENDSZERVÁLTÁS


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »