Miért kért 20 évet Budaházy Györgyre Orbán ügyésze?

Létezik a földön egy olyan faj, amit az alakja alapján embernek, természete alapján a rágcsálók bizonyos kategóriájába (patkány) lehetne sorolni. E fajnak egyik példánya Orbán Viktor. Ez a példány fontos személyiségnek gondolja magát annak ellenére, hogy vagy egy miniszterelnöktől elvárható tudással messze nem rendelkezik, vagy igyekezett ezt a tudást a nyilvánosság előtt rejtve tartani. Én az előbbi lehetőséget tartom valószínűbbnek, mivel tudását az elmúlt 27 év alatt nem tudta volna titokban tartani, ha rendelkezett volna vele. Viszont beszédeiből kiérezhető az erőlködés, hogy szeretne okosakat mondani, de csak frázisokra, poénokra, vagy mellébeszélésre futja. Tehát ennek a patkánynak nincs képessége ahhoz, hogy egy országot vezessen, és még is ,,miniszterelnöke” Magyarországnak. Ennek okát sokan ismerik, és az Internetről könnyen beszerezheti bárki az erre vonatkozó információkat. Aki nem teszi, de még is kíváncsi rá, annak leírom, ami idevonatkozik. Kezdjük ezzel:

 

http://alfahir.hu/mit_csinalt_orban_viktor_amerikaban_a_cia_hoz_kotheto_alapitvany_osztondijasakent

,,Általánosan elfogadott nézet, hogy a GMF (German Marshall Fund) kapcsolatban áll az amerikai titkosszolgálatokkal. Ezt a vélekedést a szervezet vezetésében helyet foglalók életútja is alátámasztja. A GMF emberei úgy kezelték 1992-es kint tartózkodásakor Orbán Viktort, mint aki két év múlva az ország miniszterelnöke lesz. „Végigvitték például az összes katonai, elhárítási, kémelhárítási, biztonsági és hasonló vonalon, a legbelső, legtitkosabb ügyekbe is beavatták.”

Lehet, hogy Orbán vendéglátói tévedtek az 1994-es dátumban, de még a háttérhatalom sem képes 100%-os biztonsággal előre tervezni, legfeljebb úgy tűnhetett a szerzőnek az amerikaiak Orbánnal való bánásmódjából ítélve. Azt viszont nehéz elhinni, hogy egy MSZMP-propagandista fiának a CIA a legbensőbb titkát is felfedje. Még sem kételkedek abban, hogy nagyjából úgy történt, ahogy az idézetben is olvasható, legfeljebb nem a CIA agyonőrzött titkaiba avatták be Orbánt, hanem ”csak” Magyarországgal és valamilyen mértékben más országokkal kapcsolatos jövőbeni tervekbe. Ebben viszont nem sok extra van, mivel a háttérhatalom által működtetett kormányok jövendő vezetőinek mindenképpen kell valamit a tervből tudniuk ahhoz, hogy végrehajtásukban együtt tudjanak működni. Minden bizonnyal Orbán sem kapott több infót annál, mint amennyi rá tartozott.

A GMF-ről nem sokat tudtam eddig sem, de a rákeresések végén sem lettem sokkal okosabb. Egy dolgot kivéve, de az is csak megerősítés formájában. A lenti internetes találatnál találkoztam számomra érdekes információval, a háttérhatalom működéséről:

http://magyarhirlap.hu/cikk/13939/A_CIA_ege_alatt_nincs_semmi_uj

,,A példaként megnevezett German Marshall Fund nem az egyetlen civil alapítvány, amelyet Amerika világszerte pénzel – nem jó szívvel, hanem azzal az elvárással, hogy a vállalkozás rövidebb-hosszabb távon anyagilag hasznos befektetésnek bizonyuljon. A megfelelő koncepció körvonalai Ulfkotte megfigyelései alapján így ábrázolódnak: „Az 1950-es évek óta az amerikai titkosszolgálat Németországban egy sor civil jótéteményi egyesületet alapított és finanszírozott azzal a céllal, hogy egy legendára alapozva titkosszolgálati hadállásokat hozzon létre, ahol vezető tisztjeit az alapítvány munkatársainak álcázva foglalkoztatja, egy jövőbeni német elitgárda Amerikából irányítható befolyásolására, és ahol erre lehetőség adódik, zsarolására.”

A szovjet irányítású diktatúra napjaiban mindenki tudta Magyarországon, kik az úgynevezett moszkoviták. A rendszerváltást követő időszakban ebből a moszkovita elitből és nem a valós ellenzékből választotta ki az amerikai hírszerző szolgálat az emberanyagot, amelyre terveit építette azon meggyőződés alapján, hogy aki beállt „moszkovitának”, bizonyára hűségesen szolgálja majd az általuk megformált új rendszert „washingtonitaként” is. A magyarországi hadállások kiépítésénél nem kritikus szemlélettel bíró személyiségekre, nem ellenállási hősökre volt szüksége Amerikának, hanem mindenre kapható köpönyegforgatókra, akik gátlástalanul szolgálják ki a mindenkori hatalmat.”

Orbánnal azért bántak ,,bensőségesen” és avatták be a nagy titkokba, mert őt ,,mindenre kapható köpönyegforgatónak látták”. Még az átlagnál is jobb anyagnak tartották arra, hogy közreműködjön saját országa kirablásában, hogy az ország érdekeit bármikor kész legyen alárendelni más országok érdekeinek. Aki megfigyelte, Orbán nyilatkozatai tele vannak ellentmondásokkal. Ennek oka kettő is, akár egyszerre is: nincs rálátása a világ, de még az ország politikai és gazdasági folyamataira sem. Orbán mindenkinek azt mondja, amit hallani akar, de azt teszi, amit ,,tennie kell”.  Sokszor annyira gátlástalanul, cinikus módon, hogy értetlenség kíséri a beszédeit. Első kormányzása idején kijelentette, hogy a problémák immár nem a rendszerből következnek, azok okait nem a gazdasági, politikai rendszerben kell keresni. Miért is ott kellene, hiszen ennek a rendszernek éppen ő volt az egyik létrehozója. Ám a 2011-es ,,új” alkotmány már ezt a kort is közvetve diktatúrának nevezi amiatt, hogy a 1990-2011 közötti időszakban is a kommunista alkotmány volt érvényben. Pusztán ezért. Azért, hogy megindokolja, miért kellett Orbánéknak új alkotmányt kreálniuk. Amiben persze benne van az 1949-es alkotmány több mint fele.

Az idézet szerzője azonban nem logikus, amikor azt írja, hogy azért döntött a CIA moszkoviták mellett, mert ők már bizonyították, hogy mennyire készek saját országaikat elárulni. Persze van ebben is igazság és figyelembe is vették Amerikában, de volt más oka is ennek. Hernádi Tibor könyveiből olyan világképet ismertem meg, amely az általánosan ismerttől nagy mértékben eltér jelenleg is. Nem létezett soha valós hidegháború és két pólusú világ sem volt soha – de legalábbis a XX. században – nem. Ez a háttérhatalom átvágása volt. De ha még sem lennének elegendőek Hernádi oda-vissza levezetett érvelései, más megközelítésben is érzékelhető volt a titkos USA-SZU együttműködés, pl. a haditechnikában, rakétakutatásban, űrkutatásban. A moszkoviták mindig is a háttérhatalom oldalán ténykedtek, nekik csak más maskarát kellet ölteniük a ,,rendszerváltással” megváltozott új szerepükhöz. Ezért mentek simán az EKA (Ellenzéki Kerekasztal) tárgyalásai, mert csak látszólagos viták voltak, amúgy minden el volt döntve. Elsőként is az, ki a főnök és ki engedelmeskedik. Éppen azért halad lassan az NsK (Nemzetstratégiai kerekasztal) ügye, mert nincs felső szervező (de hát éppen ettől hiteles az NsK). Ha az EKA is az NsK útját járta volna, Orbánék még most is a koncon vitatkoznának.  (NIF:remélem a NsK nem fog a végtelenségig vitatkozni!!!)

Orbán első, 1998-2002 közötti kormányzása nem látszott számomra rendkívülinek. Utólag csak azt mondanám, dolga abból állt, hogy megtisztítsa a parlamentet a maradék nem zsidó elemektől is. Végül is milyen fontos munkát kaphatott volna 28 évesen. A képen a hozzá hasonlóan fontos emberek között, a Mária Valéria -híd avatásán, 1991-ben. Elrévedésén nem éppen az ország problémáira való rálátás tükröződik.

Orbán a Mária Valéria -híd avatásán 1991-ben

 

Orbánnak először az ösződi beszéd idején adnak ,,komoly” munkát. Részt vesz a 2006 októberi tüntetések szervezésében:

http://civilhetes.net/velemeny/wikileaks-orban-szervezte-a-zavargasokat

 

“A táviratot Budapestről küldték Washingtonba, és bizony elég világosan kitűnik belőle, hogy a budapesti amerikai követség információja szerint a Fidesz kapcsolatot tart fent „az erőszakos tiltakozókkal”. Sőt, a táviratból arra is lehet következtetni, hogy a Fidesz által szervezett demonstráció helyszínének kiválasztásában is látott a követség valamiféle kapcsolatot a molotovkoktélokat dobáló csőcselék és Orbán Viktor pártja között.”

A kérdés az kellene legyen, hogy Orbán valójában milyen szerepet játszott a zavargások idején, és főleg milyen célból.

Én inkább először azt kérdezem, hogy Orbánnak nem tűnt-e fel, amikor a táviratról tudomást szerzett, hogy az amerikai követség honnan tudta, hogy ő kivel tart kapcsolatot a tüntetők közül? Szerintem nem csak feltűnt neki, hanem ennek okát is tudta, csak nem kötötte azt a nyilvánosság orrára. Az ok az, hogy a tüntetéseket az amerikai kormány tudtával szervezték – és jó előre. Orbán pedig együttműködött a hitelezők (netán a CIA) által kitervelt ,,játékban”, amit ösződi beszédként ismert meg az ország. Orbán helyében elgondolkoznék azon, hogy ki is az a Wikileaks valójában. Én úgy gondolom, hogy a Wikileaks szintén a háttérhatalom által kreált szervezet, amelynek tagjai erről esetleg nem is tudnak. Már az is érdekes, ahogyan ők kényes dokumentumhoz jutottak. Mert éppen a kényes dokumentumokat szokták a legjobban őrizni.

Ugyanis a Wikileaks indulása után már 1.200.000 dokumentummal rendelkezett, amiből 400.000 volt titkos katonai vonatkozású. Ha a világ összes ügynöke összefog is, sem tudtak volna ennyi katonai dokumentumra szert tenni. Tehát Orbánnak ezt javasolnám mérlegelni. Hogy mindez csak úgy magyarázható meg, ha feltételezem, hogy létezik egy minden titkos szervezeten felül álló háttérhatalom, és az úgy mozgat minden szervezetet és ügynökséget, mint egy bábszínházban a bábukat. Ugyan az a háttérhatalom adta ki a hitelezőkön keresztül a melót a magyar illetékeseknek a tüntetések megszervezésére, mint amely a dokumentálta is ezt, és egy másik saját ,,cégén” a Wikileaks-on keresztül nyilvánosságra hozta. Miért van az, hogy vezetőink az ország ,,tetejéről” nem látnak messzebbre, mint a nép a ,,völgyben”?

Innen folytatnám azzal a kérdéssel, amit mások elsőre tettek volna fel, vagyis hogy a tüntetések szervezőit milyen célok vezették. Meggyőződésem szerint a cél csak az emberek figyelmének elterelését volt az ösződi beszédről. Addigra már mindenkiben ,,tudatosult”, hogy Gyurcsány nagyon „elkúrt” valamit (de hogy mit, azt még ma sem tudja senki) és ezért fizetnünk kell. Akár a jövőnkkel is. Mikor már tudatosult mindenkiben, hogy nagy baj van – pedig dehogy volt – , az volt fontos, hogy az ösződi beszéddel már ne foglalkozzon senki. Mert sok minden kiderülhetett volna. Még az is, hogy az ösződi beszédet esetleg a CIA írta. Mert miért ne írhatta volna? Ha általa sok ezer milliárddal meg lehet könnyíteni egy országot, akkor igenis írhatott ilyesmit, és még csak nem is  bízta volna Gyurcsányékra a fogalmazást.

A figyelemelterelést viszont folytatták: a Magyarok nyilainak hatósági megszervezésével.

Én erről sokat nem tudok, de annyira a képbe illik, hogy egyszerűen nem tudom másnak tulajdonítani, mint azt is a háttérhatalom kreálmányának. Mindössze annyi bizonyítás van e teória mellett, amit Toroczkai állított a Magyarok Nyilainak létrehozásáról:

Toroczkai: A Magyarok Nyilait Gyurcsányék hozták létre

,,Toroczkai a Magyarok Nyilai Felszabadító Hadsereggel kapcsolatban is kifejtette a véleményét. Ő meg van arról győződve, hogy ez az egész vagy egy vicc, vagy pedig az akkori kormány és titkosszolgálat kreálmánya. „Ez egy hülye elnevezés, normális, nemzeti oldalhoz köthető emberek nem neveznek el így egy szervezetet”. -mondta el a véleményét a tanú.”

A korabeli index.hu fórumon arról írtak, hogy Budaházyékat lebuktató Benkő György nem pusztán a Magyarok nyilaihoz csatlakozó fickó volt, hanem egy beépített személy, egy ,,tégla”.

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9199713

 ,,A százhalombattai autószerelő korábban azt állította, hogy a beszélgetéseket mobiltelefonnal vette fel. A tárgyalóteremben azonban egyértelművé vált, hogy egy betechnikázott autót kapott a hatóságoktól.”

Benkő György a tégla a Magyarok Nyílaiban

Azért kapta Benkő az autót (különben maradt volna mobilos technológia), mert megbíztak benne. De egy ,,terrorista” csoport tagjában hogyan bíztak volna meg, ha az nem lett volna eredetileg is ügynök? Visszatérve Toroczkai László kijelentéséhez, hogy a Magyarok Nyilait a titkos szolgálat hozta létre, logikus, hogy mindjárt a ,,téglával” együtt szállította. Tovább haladva a logika fonalán, vajon miért Benkő Györgyöt alkalmazták besúgónak? Ahhoz ugyanis valamilyen előélet kellett, mert mindenkit azért nem alkalmaznak spiclinek. Szükség van bizonyos tehetségre és motivációra is. A motiváció alatt itt elsősorban a zsarolást értem, amelyhez szükség van korábban elkövetett bűncselekményre a beszervezett részéről, amelyet a hatóságok zsarolásra használnak fel arra, hogy valakit velük való együttműködésre kényszerítsenek. Tele van ilyen esetekkel a történelem. Másik eset, hogy Benkő korábban is beszervezett személy volt, amolyan alvó ügynök és akit a Magyarok Nyilai ügyében ,,ébresztettek” fel. Számomra ez a valószínűbb. Bűnözőknek nem adnak betechnikázott autókat. Tehát Benkő Györgyön keresztül a Magyarok Nyilait a magyar titkos szolgálat művének lehet tekinteni akkor is, ha erről Torczkai egy szót sem szól. De vajon Prancz Balázs fejében megfordult, aki húsz évet kért Budaházyra?

http://www.atv.hu/belfold/20160502-budahazy-gyorgy-akar-20-evet-is-kaphat

Prancz Balázs mondja:

,,célja ugyanis nem pusztán a károkozás, hanem állami szervek, az akkori kormánytöbbség kényszerítése, szimpatizánsaik megfélemlítése volt”

Neki leírom külön, hogy az E-ON német magán (!) energiaszolgáltató cég olyan szerződésekkel adott csak magyar szolgáltatóknak áramot, ha azok lemondanak arról az alaptörvényben rögzített jogorvoslathoz való jogról, vagyis ha a német cég elszámláz valamit, a fogyasztó nem fordulhat hatósághoz,hanem csak is házon belül rendezheti el. Volt ilyesmi vitám a hatóságokkal és vannak dokumentumaim általuk megeresztet mellébeszélésekről, aláírva, lepecsételve, ahogyan kell.

Prancz Balázs ügyész Budaházy ellen. A per kezdetén a Központi Nyomozó Főügyészség fogalmazója volt.Egy kezdő, túlbuzgó, mindenre kapható nyikhaj.

A kép forrása:  http://pestisracok.hu/amit-ok-elkovetnek-az-kokemeny-terrorizmus/

Ez nem terrorizmus? Amikor egy idegen cég azt tesz egy másik ország fogyasztóival, amit akar, mert számára külön jogi környezetet teremtettek ahhoz, hogy a lakosságot terrorizálja. Ha érdekelné az ügyész urat a dolog, csak jelezze.

Vagy itt van az NRSZH-ás Farkasné Farkas Gyöngyi esete, aki arra a vádamra, hogy a hatóságok esetenként megsértik maguk is a törvényeket, így reagált (leírva, lepecsételve):

 

,,Tekintettel arra, hogy a kényszerítés bűntette nem tartozik a Ket. Hatálya alá, nem hatósági ügy, így a bűncselekmény megítélésére nem lehet kötelezni közigazgatási hatóságokat.”

 

Dehogy nem. Az Alaptörvény szerint (nem idézem ide, már lassan a csapból is ez folyik) a törvény mindenkire kötelezőek, és nincsenek kizáró feltételek meghatározva. A hölgy pecséttel ellátva olyasmit ír, amit a diktatúra beismerésének lehet venni. Hol van ilyenkor a köztörvényes bűnözők esetén sziporkázó logika?

http://www.gaudinagytamas.hu/budah%C3%A1zy_%C3%BCgy_%C3%BAjabb_kik%C3%A9nyszer%C3%ADtett_vallom%C3%A1st_vontak_vissza_vide%C3%B3

,,A nyolcadrendű vádlott volt menyasszonya visszavonta nyomozati vallomását, mert azt a hatóságok megfélemlítése miatt tette. 2009 júliusában őt is elfogták az NNI emberei, és közölték vele, hogy csak akkor engedik el, ha együttműködik.”

Lentebb a cikkben:

,,T. Veronika többször közbeszólt, hogy ő ilyet nem mondott. Budaházy György észrevételezte, hogy nem ez az első eset, amikor egy tanú azt állítja, hogy a vallomásában szereplő állítások nem tőle származnak. A tanú két nappal a kihallgatása után panaszt kívánt tenni kihallgatásával kapcsoltban, de az akkor eljáró ügyész, Antal Lajos egyszerűen kihajította az irodájából.”

Antal ,,úr”! Mi ez, ha nem a felperessel való együttműködés esetén a törvényt semmibe vevő viselkedés? A felperes – Központi Nyomozó Főügyészség – hamis tanúzásra kényszerít embereket, ti pedig kiba…átok az irodátokból az általuk kényszerített személyt, mert az panaszt kívánt tenni, ahelyett, hogy a felperes törvénytelen magatartása miatt kérjétek az eljárás megszüntetését Budaházy és társai ellen. Végül is Farkasné Farkas Gyöngyi kimondta, hogy rájuk, mármint a hatalmon levőkre a törvény nem vonatkozik.

Visszatérve a kormánytöbbséghez, ők például magasról tettek az Alaptörvényre már azzal is, hogy egyáltalán megalakult az Országgyűlés. Már az új meg sem alakulhatott volna, hiszen az új Országgyűlést a régi által választott, tehát már nem létező intézmény által választott államfő hívja össze. Aztán a képviselők tevékenységéhez választói felhatalmazás kell. Hány ilyen felhatalmazást tudnának felmutatni az elmúlt 26 évből? Hogy eddig is a hatalom kizárólagos gyakorlásával működtek az országgyűlések, ami alkotmányellenes, az láthatóan mellékes. Budaházy György cselekményét a jelenlegi törvények szerint az alkotmányos rend visszaállítására tett kísérletnek lehetne nevezni – ha lett volna korábban is valamiféle alkotmányos rend. De nem volt.

Prancz Balázs fiatal és ambiciózus ügyész, vélhetően nem ismeri a főnökeit, akik viszont valóban terroristák. A saját törvényeik szerint is.

Fel kell tenni a kérdést, hogy mi kényszerítette a hatóságot ekkor a felhajtásra, hogy alapítsanak egy terrorszervezetet, ügynökkel, poloskás autókkal meg miegymással? Azért hogy a rendszer radikális elemeit kiiktassák? Nagyon jól tudták a hatóságok, hogy a rendszerük úgy van felépítve, hogy sem személyek, sem erőszakcsoportok azt nem dönthetik meg. Könnyebb ilyen elemeket egyszerűen lekapcsolni, ha ténylegesen a tettek mezejére lépnének, és még hiteles bizonyíték is van ellenük, hiszen azokat ők maguk szolgáltatták. Ugyanakkor Budaházy Györgyöt nem lehet a nyilvánosságnak terroristaként eladni. Tehát húsz évre lecsukni sem lehet, márpedig a tömegek elégedetlenségének szításához a hatóságoknak sem fűződik érdekük. A Magyarok Nyilaihoz más, sokkal lényegesebb ok kell hogy fűződjön.

Mindezt, amit leírtam, nem egyszerűen nehéz, hanem lehetetlen más történetté összerakni. A miértekre lehet választ keresni, de az ösződi beszédnél jobb úgy sem akad. Ennek a történetnek Budaházy György 20 éve volt az utolsó fejezete. Nem kiszabva, hanem beígérve, amiből valószínűleg nem lesz semmi. Nem is az a fontos a rendszer számára, hogy Budaházy leülje a húsz évet, mert csak élő legenda lenne a börtönben, amelynek emlegetése szinten tartaná a Magyarok Nyilainak emlékét, amely révén felidéződnének a 2006-os zavargások is. Onnan pedig újra az ösződi beszéd jutna eszébe sok embernek. Márpedig, ha valamit a rendszer nem akar, akkor éppen ezt nem. Ezért nem fog Budaházy György 20 évet kapni. Az ösződi beszéd egy kitalált ok, amellyel el kellett hitetni a nyilvánossággal, hogy nagy a baj az országgal, és hitelek nélkül összeomlik a pénzügyi rendszer, a gazdaság. A hitelek kreált okokra hivatkozva kellettek és sikerült az országot újra kifosztani, és vinni, ami maradt még, ami mozdítható volt. Ehhez nyugalom kellet, olyan körülmények, amikor a korrupt magyar vezetők (élén Orbánnal) és a hitelezők rablásait semmi sem zavarja. Amikor már az emberek nem foglalkoznak az ösződi beszéd születésének körülményeivel és a hangadók is lecsendesülnek.

Az ügyész Budaházyra kért húsz éve csak színház. Az arra jó, hogy még inkább elterelje a figyelmet 2006-ról és hogy Budaházy György kedvét elvegyék a hezitálástól. Aki annyi időt töltött előzetesben amennyit Budaházy, attól más nem várható, mint hogy elkezdjen gondolkodni végre a saját és családja jövőjén is – ha eddig nem tette volna. Budaházy György pere a hitelezőknek a legfontosabb.

Minél hangosabb a per, annál kevésbé látszik, mivel is van valójában összefüggésben:

Azzal, az akár 20 ezer milliárd forintról vagy még többről, amit a hitelezők a vezetőink és a magyar igazságszolgáltatás segítségével kivontak az országból, egy ösződi beszéddel bevezetett műválságra hivatkozva. 

A háttérhatalom igaz arcát mutatja az, ahogyan Orbán 2006-os szerepét tálalja:

http://index.hu/belfold/2011/01/05/orban_nagykovetsegi_latogatasarol_ir_a_wikileaks/

Nem igaz, hogy Orbán a szocialista kormánnyal harcolt volna a tüntetések szervezésével. Hogy aztán négy év múlva kézcsókkal búcsúztassa Lendvai Ildikót a parlamentben kormánya megalakulásakor. Ez csak a nyilvánosság felé szórt sóder, hazugság. Mert valamivel meg kell magyarázni Orbán szerepét a 2006-os megmozdulásokban. Az igazi szerep pedig, ahogyan írtam, figyelemelterelés volt az ösződi beszédről. Antal Lajos és Prancz Balázs csak bűnrészes Orbánékkal ebben a történetben. Orbántól származik Budaházy Györgyre ígért húsz év. Attól az Orbántól, aki Soros révén eladta a lelkét az ördögnek. Az pedig jól számított. Orbán egy emberszabású patkány, és ezt egyfolytában bizonyította az egész pályafutása alatt.

 

Romek Károly, 2016 július 19.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Amerikai Egyesült Államok, Belföld, Bűnügy, cion-diktatúra, CIONIZMUS, EU, Európai Egyesült Államok, Gondolatok, Hírek, hibrid háború, Magyarország Cionista Gyarmat!, Politikai elemzés Tagged: 2006-os őszi lázadás, ösződi beszéd, CIA, hazaárulás, háttérhatalom, moszkoviták, politikai-patkányok, washingtoniták, Wikileaks


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »