Megyei beruházások Nagyszombat megyében

Megyei beruházások Nagyszombat megyében

NAGYSZOMBAT. A megyéknek egyre nagyobb szerepük van a települések életében, hiszen a közutak jelentõs része megyei tulajdonban van, a középiskolák szintén megyei forrásokból mûködnek, de a színházak, múzeumok, járási könyvtárak, szociális intézmények is nagyrészt megyei fenntartásúak. Ezért is fontos, hogy milyen arányban érkeznek a megyei beruházások az egyes régiókba.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke nemrégiben sajtótájékoztatón foglalta össze azt, hogy a megyei költségvetésbõl mennyi pénz jutott a dunaszerdahelyi és galántai járásokba Nagyszombat megyében.

„Nem 20-25%, ahogy ezt a hasára ütve az ellenjelöltem állította, hanem a választási idõszak végére ott leszünk 38-40% környékén. 15 millió eurót vettünk fel hároméves törlesztésre. Jelen pillanatban a megye adóssága nem éri el a 34%-ot, ez a megyék között az egyik legalacsonyabb. 2015-ben, amikor felvettük az utolsó kölcsönt, akkor 36 jelen lévõ képviselõbõl 36 megszavazta. Minden jelen lévõ frakció képviselõje megszavazta a kölcsönfelvételt, mert 1,36%-os kamatra vettük fel, tehát ez rendkívül elõnyös kölcsön volt. Itt az intézményeket, az utakat kell figyelembe venni és a szükségleteket. Például a kultúra területén biztos, hogy Nagyszombat mindig jobban jár, mert ott van a megye színháza, a megye galériája és egy nagy múzeuma, viszont a szociális területen mindig Dunaszerdahely és Galánta áll jobban, mert itt vannak szociális intézmények” – fejtette ki Berényi József.

A legnagyobb tételt az útfelújítások emésztik fel, ami rendkívül költséges, és a megnövekedett kamionforgalom miatt erre egyre többet kell költeni.  A beruházások aránya itt is a két magyarok lakta járás esetében meghaladta a teljes összeg 40%-át, mintegy 9,2 millió eurót.

„Csilizradványnál van a leghosszabb szakasz, amit a dunaszerdahelyi járásban sikerült, de ismert a Bõgellõ–Alistál szakasz, Csallóközcsütörtök és a körforgalom, Szarva, és sorolhatnám… A galántai járásban pedig talán a leghosszabb a Királyrévet Nádszeggel összekötõ szakasz. Racionálisan kell gazdálkodni és nagyon oda kell figyelni, hogy az útfelújításokat megfelelõ szinten tartsuk, de biztos, hogy ma jobb állapotban vannak a megyei utak, a másod és harmadosztályúak, mint az elsõ osztályú utak. Nagymegyer közepén akkora lyukak tátongnak, hogy balesetveszély van, ott bárki a nyakát törheti. Ennek ellenére a kormány passzív, nem tesznek semmit, pedig ugye nagyban hirdetik, hogy a megyén õk mit csinálnának. Elõször csinálják meg azt, ami a kormánypozícióból számukra hatásköri kötelesség” – hangsúlyozta Berényi József.

Jelentõs összeg jutott a megyei fenntartású középiskolák felújítására is. Dunaszerdahelyen négy középiskolát érintettek a megyei beruházások. Az egyik ilyen intézmény a Vámbéry Ármin Gimnázium, ahol két fázisban már 470 ezer eurót költöttek a felújításra.

Zirig Ferenc, a Vámbéry Ármin Gimnázium igazgatója elmondta, három komolyabb munkálatot végeztek el a gimnáziumban. „Az egyik a tornaterem felújításának a folytatása, újragumizták, újraparkettázták, a világítást is kicserélték, a falak borítását kicserélték, lent az öltözõket, a szociális helyiségeket, a zuhanyozókat teljes mértékben felújították. A másik az épület külsõ homlokzatának a felújítása, most pedig felújították a két oldalát az épületnek. Jelen pillanatban is folyik az épületben a villanyvezetékek cseréje, ami szintén egy óriási beruházás. Egy több, mit 60 éves épületrõl van szó” – magyarázta az igazgató.

A nyár folyamán született döntés arról, hogy a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban másfél millió euró értékben épülnek majd új kerékpárutak megyei forrásokból.

Lukács József, Csiliznyárad polgármestere rámutatott, a falun keresztül haladó, Gyõr felé, illetve onnan vissza Dunaszerdahely felé irányuló forgalomhatalmas. „Nagyon sokan közlekednek biciklivel, ugyanis a helyi óvodába járó gyerekeket kísérik a szülõk, illetve az idõsebbek postára járnak Szapra. Ebbõl a szempontból nagy-nagy szükségét látjuk annak, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. A töltésen vonul végig a nemzetközi kerékpárút, arra lenne rácsatlakoztatva Szapnál ez a bicikliút, az jönne be egészen a csiliznyáradi községi hivatalig” – fejtette ki a polgármester.

A kerékpárutak összekötnek majd olyan turisztikai célpontokat, mint a tallósi és az eperjesi vízimalom, valamint a Sopornya és Vága közti kerékpárúton is elérhetõ lesz a Vágkirályfai víztározó is.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »