Megkezdte munkáját az emberi szabadság és méltóság történetét feltáró nemzetközi kutatócsoport

Megkezdte munkáját az emberi szabadság és méltóság történetét feltáró nemzetközi kutatócsoport

Az augusztus 22. és 24. között Canterburyben megrendezett konferencián kezdte meg munkáját az emberi szabadság és méltóság történetét kutató nemzetközi munkacsoport, amelynek egyetlen magyar partnerintézménye a Pécsi Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézete.

Augusztus végén megkezdte működését az emberi szabadság és méltóság történetét feltáró nemzetközi munkacsoport, amelynek egyetlen magyar partnerintézménye a Pécsi Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézete. Az Európai Unió Marie Skłodowska-Curie-ösztöndíj HORIZON 2020 keretprogramja igen jelentős összeggel támogatja azt a 2019-ig tartó kutatási projektet, amelyben hat európai egyetem és kilenc partnerszervezet vesz részt.

A The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization elnevezésű projekt tizennégy doktori helyet biztosít fiatal tudósoknak, akik a nyugati kultúrát meghatározó emberkép kialakulásával, változásaival kapcsolatban folytatnak tudományos kutatásokat. A program elsősorban a teológiai és filozófiai hagyományok vizsgálatát jelenti, fókuszban a modern nyugati emberképet megalapozó keresztény teológiai antropológiával, amelynek alakulását mélyen befolyásolta két korai teológus, Órigenész és Szent Ágoston, illetve az ő recepciójuk. A projekt az ókeresztény gyökerektől a kortárs teológiai és filozófiai antropológiákig tizennégy nagyobb területet ölel fel, és kifejezett célja, hogy a humán tudományok kutatásait a gyakorlat számára tegye elérhetővé és hasznosíthatóvá. A humán tudományok művelői (filozófusok, történészek, teológusok) ezért szorosan együttműködnek társadalomkutatókkal, egyházakkal, könyvkiadókkal és nonprofit szervezetetekkel.

Ez a törekvés a legelső közös, úgynevezett network-wide szeminárium programját is meghatározta, amelyet Canterburyben tartottak augusztus 22. és 24. között. Az egyházatyák emberképét elemző előadások mellett a résztvevők bevezetést kaptak a vallásszociológiába és a hálózatelméletbe is.


Heidl György

A doktori programok a dániai Aarhusi Egyetem, az angliai Readingi Egyetem, a németországi Vesztfáliai Vilmos Egyetem (Münster) és Martin Luther Egyetem (Halle-Wittenberg), a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem, valamint a prágai Károly Egyetem doktori iskoláihoz kapcsolódnak. A partnerintézmények között kiemelt szerepet kapott a Pécsi Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézete, mivel igazgatója, Heidl György Szent Ágoston munkásságának nemzetközileg elismert kutatója, és nemrég éppen Órigenész és Ágoston teológiájának kapcsolatáról publikált egy, a recenzensek szerint úttörő jelentőségű monográfiát angol nyelven. Az intézet igazgatója ezért részt vesz a readingi és prágai doktori képzésben, a közös találkozókon pedig előadásokat és szemináriumokat tart. Az egyházmegyei kutatóintézet továbbá három hónapos időtartamra gyakornokokat fogad, valamint megszervezi és lebonyolítja Pécsett az egész program nagyszabású zárókonferenciáját 2019 szeptemberében.

Az Európai Unió Marie Skłodowska-Curie-ösztöndíját évről évre szinte kizárólag természettudományos kutatások nyerik el, a Human Freedom and Dignity projekt támogatása ezért rendkívülinek számít, ugyanakkor annak bizonyítéka, hogy bár sok jogos bírálat éri az Európai Bizottságot, de hajlandó forrásokat biztosítani olyan kutatásokra is, amelyek a nyugati civilizáció keresztény gyökereit vizsgálják, ha azoktól a gyakorlatba átültethető eredményeket remél.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »