Megjelent a Vigilia szeptemberi száma

Megjelent a Vigilia szeptemberi száma

A Vigilia ez évi kilencedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

A Vigilia szeptemberi száma kiemelt figyelmet szentel Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű, szinódus utáni apostoli buzdításának. Lakhely vagy otthon? című vezércikkében Lukács László főszerkesztő hangsúlyozza: „A két család-szinódus nyomán most Ferenc pápa apostoli buzdítása két irányban fogalmaz. Megrajzolja a családot éltető és boldogító szeretet eszményét, az időben élő ember felbonthatatlan, egyre mélyülő elköteleződését a házasságban. Tekintettel van azonban a konkrét helyzetekre, a sebzett, otthontalan emberek sokaságára, és sürgeti, hogy a lelkipásztorok Isten irgalmasságával és kegyelmével kísérjék ezeket a sorsokat is.” A családról a szinódus után című tematikus összeállításban Török Csaba és Tomka Ferenc tanulmányaikban egyrészt A szeretet öröme tágabb összefüggéseire mutatnak rá, másrészt a dokumentumban megfogalmazott irányelveket és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit vizsgálják. Földházi Erzsébet A családformák változása című írásában a családok mai helyzetét elemzi.

A folyóirat szépirodalmi részének élén Vasadi Péter két verse olvasható, majd több esszé és tanulmány foglalkozik az idén kilencvenesztendős költő életművével, például Bozó k Ferenc: Szeretet és elfogadás Vasadi Péter írásaiban, Krupp József: Valóság és önmagaság. Vasadi Péter kritikáiról, Lázár Kovács Ákos: Köszöntésképpen a 90 éves Vasadi Péter szóművesnek, Győrffy Ákos: Csillogás. Emellett olvashatjuk még Báthori Csaba, Iancu Laura és Tarbay Ede verseit, illetve Mohai V. Lajos elemzését Tolnai Ottó írói világáról.

A Vigilia beszélgetése rovatban Papp Emese készített interjút Krzysztof Zanussival, a Napjainkban pedig a folyóirat szerkesztősége Jelenits István: Gondolatok – Gannára menet s Gannáról hazatérve és Máté-Tóth András: Esterházy Péter katolicizmusa című írásával búcsúzik a júliusban elhunyt nagy magyar írótól.

A Szemle rovatban egyebek mellett Dér Katalin: A zsoltárok misztériuma, John W. O’Malley: Mi történt a II. Vatikáni zsinaton?, Martin Werlen: Fókuszban – Egyházprovokációk és Thomas Bernhard: Békétlenség haszonbérbe című könyvéről írt ismertetéseket olvashatunk.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »