Megbukott regionalizáció

Szerényen bontakozik ki a nagy kampánylázban a jelöltek programja, egyelőre elsősorban a listákat ismertették, de néhányan azért megfogalmaztak egy-két célkitűzést is. Szembeötlő, hogy pártállástól, irányultságtól függetlenül szinte mindenki megemlíti a munkahelyteremtést, a magasabb fizetés biztosítását, teszik ezt annak dacára, hogy nem a polgármesterek, megyei­tanács-elnökök dolga.

Igyekezetük nem véletlen, sor végén kullog Hargita megye, és az 1500 lejes nettó átlagkeresettel nem nagyon dicsekedhet Háromszék sem, hiszen ez csak kicsivel több, mint a legjobb helyezést elérő bukarestiekének fele, és alig kétharmada az országos átlagnak.

Érdekes elemzés látott napvilágot nemrég egy gazdasági oldalon, amely a 2014. és 2015. végi béreket, az alkalmazottak számát hasonlítja össze az ország megyéiben. Óriási különbségek, szakadékok mutatkoznak nemcsak Székelyföld, de más régiók esetében is, és a korábbi adatokat figyelve kiderül, az elmúlt évek során ezek csak mélyültek, jele sem mutatkozik bármiféle felzárkózásnak. Ezer sebből vérzik a jelenlegi rendszer, maguk a régiók sem tudnak hasonlóan teljesíteni, és pontosan tetten érhetőek a belső aránytalanságok, hogy egy, jó esetben két megye elgaloppozott, a többiek pedig végzetesen lemaradva kullognak. Jól jelzi, mennyire elhibázott volt Románia regionális fejlesztése, mennyire nem vált be a Brüsszel által is támogatott politika.

Az 1998-ban létrehozott fejlesztési régiók az EU-s elvárásoknak megfelelnek ugyan, de semmilyen más szempontból nem bizonyultak jónak. Kijelölésükkor szemlátomást egyik legfontosabb elv a történelmi régiók felszabdalása volt, kínosan ügyeltek, hogy még véletlenül se igazodjanak az egykori fejedelemségek természetes határsávjaihoz. Mintha Románia egységét veszélyeztette volna.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »