Mária országa egy és sérthetetlen – Stoffán György Esztergomban

Mária országa egy és sérthetetlen – Stoffán György Esztergomban

Zadravecz István tábori püspök, a bolsevik uralom, majd a kommunista diktatúra ellen igehirdetéssel küzdő, megalkuvást nem tűrő lángszavú prédikátor életútját kevesen ismerik, s akik mégis hallottak róla, leginkább fasiszta, németbarát, frankhamisítóként emlékeznek rá, hiszen majd’ ötven évig senki nem fedte fel a liberális-kommunista hatalom által ráborított leplet.

Stoffán György az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban a Zadravecz-passió című könyv bemutatóján. / Fotó: Nyári Steindl Andrea

Stoffán György író, újságíró, egyháztörténet-kutató volt az, aki több mint húsz évvel ezelőtt megjelenő könyvével magára vállalta Zadravecz páter személyének rehabilitációját. Idén napvilágot látott a kötet második, bővített kiadása is, melyet Esztergomban a Helischer József Városi Könyvtárban mutatott be a szerző, akivel Bánhidy Vajk tanár beszélgetett.

A helyszín választás nem volt véletlen, hiszen Zadravecz Istvánt, a szegénységi fogadalomhoz a végletekig hű ferences szerzetest, végakarata szerint az esztergomi ferences templom kriptájában helyezték örök nyugalomra 1965-ben.

Az életét, de leginkább megpróbáltatásait és az azokon felülemelkedő erkölcsi diadalát bemutató könyv a valóságot fedi fel objektív eszközökkel, a múlt eredeti dokumentumainak felhasználása révén. A jegyzőkönyvek, a periratok, a védőbeszédek, a visszaemlékezések és a kor megmaradt bizonyítékainak felhasználásával, valamint a szerző kiegészítéseivel, egy olyan történelmi nagyság rajzolódik ki előttünk, akit Mindszenty Józsefhez vagy Márton Áronhoz mérhetünk.

Az író – saját elmondása szerint – maga is találkozott a püspökkel a budai ferenceseknél. Az akkor még csak hat esztendős Stoffán Györgyre, kora ellenére is nagy hatással volt az öreg Zadravecz intése: „Legyetek jó magyarok és jó katolikusok!”

Ez a mondat hűen tükrözi, ki is volt valójában az, akit a Rákosi-éra azért üldözött, tiltott ki Budapestről, mert a bolsevik hatalomátvételt elítélte, s a proletárdiktatúra ellen prédikált. Két év előzetes letartóztatásnál többel nem büntethették, hiszen igazi bűne nem volt – mondja Stoffán – csupán az, hogy az emberek lelkével foglalkozott, s nem tűrte a megalkuvást.

A szerző a bemutatón beavatta néhány „kulisszatitokba” is közönségét, melyek a könyv elolvasása során még inkább rámutatnak Zadravecz István emberi nagyságára. Ilyen például, hogy esélye lett volna külföldre menekülni, de ő mégis itthon maradt a nyája mellett vállalva az igaztalan meghurcoltatást. Vagy, hogy már idős korában, mikor Zsámbékon élt kényszerszáműzetésben, éjszakánként kimászott az ablakon, hogy titokban Budapestre utazzon papokat szentelni.

Stoffán György könyvét elolvasva megérthetjük, hogy Zadravecz püspök olyan példakép volt, aki nemcsak hitével, de tetteivel is igazolta az Egyház és a Haza iránt hűségét és szeretetét, aki rendületlenül bízott a Kárpát-haza bonthatatlan egységében, aki élharcosává vált a nemzet újjászervezésének. „Kárpát-hazában gondolkodott, hitte, amit a mai napig nekünk is hinnünk kell, mégpedig, hogy Mária országa egy és sérthetetlen.” – zárta szavait Stoffán György hétfő este Esztergomban.

A bemutató után a szerző dedikált, valamint több példányt felajánlott könyvéből az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium részére.

Stoffán György Zadravecz-passió című könyvének második, bővített kiadása megrendelhető a szerzőtől a Facebook oldalán, levélben a 2456 Besnyő, Dózsa György utca 6. címen.  

A kötet ára 2. 200 Ft + 300 Ft postaköltség.

A PolgárPortál könyvajánlóját ITT olvashatja!

 

 

Zana Diána – PolgárPortál

The post Mária országa egy és sérthetetlen – Stoffán György Esztergomban appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »