Március 15.: Nyugat-Bácskában Doroszló nyitotta az ünnepségsorozatot

Március 15.: Nyugat-Bácskában Doroszló nyitotta az ünnepségsorozatot

Doroszlón, a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesületben alkalmi műsor keretében idézték fel március 12-én este az 1848. március 15-i dicsőséges, vértelen pesti forradalom emlékét. A helyi műkedvelők mellett határon túli vendégei is voltak az eseménynek: a párciumi, Arad közeli Kisiratos vegyes kara, valamint Kárpátaljáról Szabó Sándor történész, aki Magyarország szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor programjának keretében tartózkodik Nyugat-Bácskában.

Orbán Viktor miniszterelnök határon túli magyaroknak küldött ünnepi üzenetét Szabó Sándor tolmácsolta: „1848. március 15-e piros betűkkel írta be magát a történelembe. Egy nemzet született újjá ezen a napon, amely ütőképes hadsereg, megfelelő ipari háttér és szövetséges nagyhatalmak nélkül, kívül és belül körbezárva foggant, hogy fordítson egyet sorsának keretén. A ’48-as magyarság határozottan és bátran állt ki a nemzet követelései mellett a császári önkénnyel szemben, felelős miniszétiumot és törvény előtti egyenlőséget, pénzügyi függés helyett nemzeti bankot, az elnyomás helyett szabadságot kívánt. Tudta, hogy a szabadság és a függetlenség nem kívülről ránk szabott ruha, hanem belülről épül fel kifelé, mint hagymára a héja, csigára a ház. Az azóta eltelt 168 év csak elmélyítette bennünk ezt a gondolatot, törvényeinket, mindennapi életünket ma is ahhoz akarjuk igazítani, amit számunkra jelent a szabadság itt, ebben a Kárpátok által koszorúzott medencében. Ma is megragadunk minden lehetőséget, hogy elérjük, senki se vitathassa el nemzeti szimbólumainkat, senki se kérdőjelezhesse meg alkotmányos jogainkat, senki se vehesse el tőlünk iskoláinkat, és senki se sorozhassa be és küldhesse idegen háborúba fiainkat. Úgy akarjuk szolgálni a magyar szabadság és megmaradás ügyét, ahogyan a márciusi ifjaktól tanultuk: egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!”

A tartalmas műsorban, amelynek főszervezője György Mária magyartanárnő volt, felléptek az egyesület IRO-M csoportjának szavalói, a Wilhelm József vezette hagyományőrző vegyes kar, a rézfúvós zenekar, a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tanulói, továbbá a kisiratosi Salbek vegyes kórus, míg Szabó Sándor történészként idézte fel a távoli múlt eseményeit.

Almási Gábor, a vendégkórus karnagya, aki hivatását tekintve matematika és angol szakos tanár, elmondta, a párciumi dalkör első ízben látogatott Délvidékre, a doroszlói vegyes kar meghívására. Mint mondta, minden jel arra utal, hogy ezzel egy tartalmas, szép, kibontakozást sejtető kapcsolat vette kezdetét, amely remélhetőleg rövidesen a mostani vendégeknél tartandó kórustalálkozón folytatódik.

György Mária 1993 óta minden évben vállalja a március 15-i műsor szervezését, rendezését. Tőle a következőket hallottuk:

– Minden évben megszervezzük ezt a műsort. Fontosnak tartom ezt a rendezvényt. Fontos volt akkor is, amikor kezdtük, de most talán még nagyobb jelentőséggel bír. Most, amikor olyan problémákkal nézünk szembe, mint az elvándorlás, talán még inkább szükség van egy közösségformáló erőre és mindazokra a lehetőségekre, amelyek ezt biztosíthatják. A 19. századnak és a forradalom környékének is volt egy üzenete és szép gondolata, hogy „nyelvében él a nemzet”, ez a szép gondolat azonban lehet, hogy mostanra kiegészítésre szorul. Legalábbis úgy gondolom, hogy most már nemcsak a nyelvet kellene megőrizni. Természetesen a nyelvre és az iskoláinkra szükségünk van, de ez nem minden. Szükségünk lenne egy tartásra is, egy elhatározásra is, hogy ezt a világot, ami az őseink rengeteg áldozat árán szereztek nekünk valahogy megőrizzük, megtartsuk. Nagyon könnyen föladják a mai fiatalok, elmennek, egyáltalán úgy nevelődnek már, hogy itt maradni nem lehet, pedig biztos lenne valamilyen lehetőség összefogással és jó szándékkal.

A doroszlóiakkal egyazon időben ünnepeltek a szilágyi József Attila Művelődési Egyesületben is, vasárnap délelőtt koszorúzás zajlik majd a doroszlói honvédsíroknál, Kupuszinán a Petőfi-szobornál és Bezdánban.a honvéd-emléktáblánál. Hétfőn 17 órára ünnepi műsorra hívogatta a közönséget a zombori Magyar Polgári Kaszinó, míg Nemesmiliticsen Pál Antal szabadságharcos sírjánál és Gomboson a temetői Nagykeresztnél az ünnep napján, azaz kedden tartanak koszorúzást.

fczs


Forrás:vajma.info
Tovább a cikkre »