Magyar emlékek nyomában: Bocskai István Genfben

Magyar emlékek nyomában: Bocskai István Genfben

GENF. A svájci nagyváros a 16. század óta a kálvinizmus szellemi fõvárosának számít Európa-szerte. A reformáció nagy alakjait – Kálvint és másokat – monumentális emlékmû örökíti meg az óváros melletti parkban. A szobrok sorában áll Bocskai István (1557–1606) alakja is.

A középkor végének nagy magyar államférfija (akinek nevét gyakran – az emlékmûvön is – ipszilonnal írják) a protestánsok vallásszabadságát szavatoló bécsi béke megkötésével szerzett jogot arra, hogy egy sorban állhasson Cromwellel, Knoxszal vagy Roger Williams-szel.

Basta császári tábornok erdélyi zsarnokoskodása és II. Rudolf 1604-ben kibocsátott valláskorlátozó törvénye ellen felkelés robbant ki, amelynek Bocskai hajdúival az élére állt. Még a harcok idején, 1605-ben Bocskai Istvánt a nemesi rendek Erdély és Magyarország fejedelmévé kiáltották ki, ezt a méltóságát az ország egyharmadát meghódított törökök is elismerték. (Bocskai, aki protestáns volt, a Habsburgok elleni harchoz török segítséget is igénybe vett.)

Az 1606 nyarán megkötött bécsi békében Rudolf kénytelen volt újra elfogadni az alkotmányt, megerõsíteni a szabad vallásgyakorlás jogát, valamint azt, hogy az erdélyiek maguk választhassák fejedelmüket. Bocskai biztosította a székelyek elõjogait is, a hajdúkat pedig kiemelte a jobbágysorból. A bécsi béke rendelkezéseit Rudolf a törökkel megkötött zsitvatoroki békében is garantálta.

Bocskai Istvánt, mint a nemzeti függetlenség és a vallásszabadság bajnokát ovációval fogadta a kassai országgyûlés 1606. december 13-án – ezt örökíti meg a késõ középkor jeles magyar politikusának genfi szobra melletti dombormû, felette a békekötés szövegébõl vett, a vallás gyakorlását szavatoló latin nyelvû idézettel. Az itt ábrázolt esemény után két héttel azonban a fejedelem váratlanul meghalt. Hívei a kancellárját, Kátay Mihályt gyanúsították azzal, hogy megmérgezte, s a feldühödött tömeg a kassai piactéren Kátayt felkoncolta.

Farkas József György

(Az írás a Magyar emlékek a nagyvilágban c. sorozat része)


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »