Ma van a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe

Ma van a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe

Szeptember 15. a Fájdalmas Szûzanya (Hétfájdalmú Szûz) emléknapja az egyházban. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik, liturgikus ünneplését elõször a szervita rendnek engedélyezték, majd VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész egyházra. A Hétfájdalmú Szûzanya Szlovákia védõszentje, ünnepe munkaszüneti nap Szlovákiában.

Lukács evangéliumában olvassuk: Simeon megáldotta õket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, õ sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tõr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” (Lk 2,34–35) 

Az Egyház mindig szeretettel és tisztelettel szemlélte a Szûzanya szenvedését – köztük a legnagyobbat: a keresztfa alatt érzett fájdalmát.

1233. augusztus 15-én hét gazdag firenzei férfi elvonult a Monte Senarióra. Elhatározásuk az volt, hogy ápolják a Fájdalmas Szûzanya tiszteletét. XI. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta a szabályzatukat, és ezzel elismerte Mária Szolgáinak Rendjét, vagyis a szervitákat, akik a Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon, szeptember 15-én megemlékeztek a Boldogságos Szûz szenvedésérõl. Az ünnepet VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész Egyházra, hálából Napóleon fogságából való szabadulásáért, és szeptember harmadik vasárnapjára helyezte.

A régi kalendárium szerint a virágvasárnap elõtti pénteken is volt egy ünnepe a Fájdalmas Szûznek, melyet XIII. Benedek pápa terjesztett ki az Egyházra 1721-ben. Szent X. Piusz pápa 1913-ban visszahelyezte az ünnepet szeptember 15-ére, és megszüntette a kettõs ünneplést.

A kultusz népszerûsítésébõl a ferencesek is kivették a részüket, két kiemelkedõ irodalmi mû is hozzájuk kapcsolódik: Szent Bonaventura zsolozsmája és Jacopone da Todi Stabat Mater címû himnusza. Mindkettõ belekerült a római liturgiába, és kiapadhatatlan forrásai és mintái lettek a szakrális népköltészetnek, a Mária-siralmaknak is. Elsõ magyar nyelvû versünk, az Ómagyar Mária-siralom is ennek az áhítatnak az emléke.

A mûvészek ábrázolásain gyakori a szenvedõ anya ábrázolása, igen gyakran ölében tartja halott Fiát (Pietà).

A magyar nyelvterületen is több templom ünnepli kiemelten védõszentjeként a kereszt alatt álló Máriát. A régi magyar szóhasználatban élt még a Fájdalmas Boldogasszony és a Hétfájdalmú Szûz megnevezés is.

A Hétfájdalmú Szûzanya Szlovákia védõszentje, ünnepe munkaszüneti nap Szlovákiában. A kultusz központja Sasvár (Šaštín), Szlovákia legjelentõsebb Mária-kegyhelye.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »