Lelkipásztori konferenciát tartottak a kanadai magyar papok

Lelkipásztori konferenciát tartottak a kanadai magyar papok

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével május 10. és 12. között a kanadai Ancasterben tartották a Kanadai Magyar Papi Egység (KMPE) lelkipásztori találkozóját.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az irgalmasság évében május 10. és 12. között Ancasterben gyűltek össze a Kanadában és az Egyesült Államokban szolgáló magyar papok és szerzetesek – tájékoztatta szerkesztőségünket Licskó Szabolcs montreali plébános, a KMPE titkára.  A lelkipásztori örömök mellett a kihívások és azok megoldásai is terítékre kerültek. 

A találkozó napjait az imádság, lelkipásztori beszámolók és kötetlen együttlét határozta meg. A szentmise közös ünneplése és a zsolozsma közös imádkozása mellett Cserháti Ferenc püspök elmélkedései is a lelki töltekezést szolgálták. A püspök a szentmisék alkalmával, buzdította a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy legyenek irgalmasok, mint az Atya. Elmondta: Jézus felszólítását elsősorban mégiscsak közvetlen hallgatóihoz, a tanítványokhoz és ezek utódaihoz, a papokhoz intézte, amikor az ellenség szeretetére tanította őket: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is.”

A beszámolók közben Cserháti püspök előadást tartott Ferenc pápa 2015-ben megjelent Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája alapján, a természet csodálatára és megbecsülésére, ennek emberi összefüggésére, a humánokológia néhány fontos tanítására hívva fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a Szentatya enciklikájában nyilvánvalóvá teszi, hogy a mostohán kezelt és kifosztott természet teljes „ökológiai megtérést” igényel, egy olyan gyökeres fordulatot, melyben az ember magára vállalja az elkötelezett felelősséget a természet védelméért a közös otthon megóvásával. Az előadás összefogatójában idézte: „A hívő nem kívülről, hanem belülről szemléli a világot, felismerve a kapcsolatokat, amelyekkel az Atya minden lénnyel egyesített bennünket. A hívő szemléletből fakadó ökológiai megtérés elvezeti az embert ahhoz, hogy fejlessze kreativitását és lelkesedését a világ nagy drámáinak megoldásában.” 

A találkozót lezáró szentmise végén Cserháti Ferenc Szent II. János Pál pápa szavaival köszönetet mondott a jelenlévő paptestvérek helytállásáért a külföldi magyarok lelkipásztori szolgálatában. „Ez a szolgálat annál inkább elismerést érdemel, minél inkább ütközik egy teljesen szekularizált környezet ellenállásával, ami a papi munkát kifáradással és elkedvetlenedéssel kísérti. Ti tudjátok jól: e mindennapos erőfeszítés drága Isten szemében. Mint a külföldi magyarok püspöke, nagyon szépen köszönöm és Isten fizesse meg minden fáradozásotokat. Krisztus szeretete vezéreljen Benneteket, és legyetek továbbra is Isten irgalmának hiteles tanúi és lelkes közvetítői” – köszönte meg a papok szolgálatát.

A konferencián résztvevő lelkipásztorok: Deák István (Toronto), Deák Miklós ezüstmisés (Welland), Jaschkó Balázs SJ (Toronto), Kiss G. Barnabás OFM (Detroit/Windsor), Licskó Szabolcs (Montreal), Miskei László (Welland), Rigó Jenő SJ (Toronto) és Vas László (Passaic). A konferencia és Cserháti Ferenc püspök lelkipásztori útjának szervezője a KMPE elnöke, Kiss G. Barnabás OFM, detroiti plébános volt.

A papi találkozó után Cserháti Ferenc találkozott David Douglas Crosby hamiltoni megyéspüspökkel és az egyházmegye helynökével, Murray J. Kroetsch-csel. A megbeszélést Crosby püspök kezdeményezte a hamiltoni Szent István magyar plébánia jövője ügyében. Kiss G. Barnabás ferences szerzetes is jelen volt a tárgyaláson, mint észak-amerikai delegátus. A helyi püspök kérése: a magyar pasztoráció munkájának folytatása és az evangelizáció kibővítése.

Ezt követően Cserháti püspök a helyi Szent Mihály arkangyal magyar görögkatolikus templomban vett részt szentségimádáson, amit Deák Miklós esperes parókus szervezett és vezetett. Nagy számú hívő sereg – görög és római katolikus egyaránt – vett részt a közös imádságon.

Forrás és fotó: KMPE

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »