Lakcímkártyás csalások az iskolákban

Április közepén megkezdődik a tankötelessé vált gyerekek beiratkozása az általános iskolába. Budapesten és több városban évek óta tartó jelenség, hogy a szülők a legjobbnak vélt iskolába akarják beiratni gyereküket, akkor is, ha a lakcím alapján nem tartozik az iskola körzetébe. Kötelesek felvenni, átvenni azt a tanulót, akinek lakóhelye, vagy ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található. A magasra taksált iskolák esetében azonban előfordul, hogy nem minden körzetesnek tudnak férőhelyet biztosítani.

Ennek hátterében a lakcímkártyás csalások is állhatnak (előfordult az is, hogy nincs elég iskolai férőhely egyes településeken), sok szülő a beiratkozás előtt gyermekét a kívánt iskola (gyakran a tanítónő alapján választanak) körzetébe tartozó lakcímre jelenti be.

Korábban egyes okmányirodák lapunknak azt nyilatkozták, január és február tájékán az átlagosnál több lakcímkártyás ügyintézés van. A szülők rokonhoz, ismerőshöz jelentik be a gyereket. Egyes fővárosi kerületekben, például állítólag Zuglóban pénzért is lehet szerezni (százezres tételt emlegetnek a szóbeszéd szerint) olyan lakástulajdonosokat, akikhez be lehet jelenteni a gyereket.

A visszaélések ellen korábban nem tudtak tenni az iskolák. Az igazgatók hiába látták, hogy a beiratkozás előtt pár héttel lett csak bejelentve a körzetbe a nebuló, nem volt jogkörük arra, hogy vizsgálják a lakcímkártyák adatainak valódiságát. Így van olyan budai iskola, hogy hiába indítottak három első osztályt, s vettek fel közel száz gyereket, még közel ennyit kellett elutasítani a túljelentkezés miatt.

Egyes osztályokban a tanulók jelentős részének igazából semmi köze az adott körzethez, gyakran még településhez sem. Sokan az agglomerációból hordják be a gyereket, mivel ott nincs elegendő vagy megfelelő színvonalúnak tartott oktatási intézmény.

A túljelentkezés elkerülése végett volt olyan fővárosi II. kerületi iskola, amelynek egyharmadával leszűkítették a körzetét. A következő beiratkozásnál azonban nemhogy csökkent volna a körzetes jelentkezők száma, hanem nagy megdöbbenésre még 40 százalékkal többen voltak mint egy évvel korábban. A körzethatár megváltoztatása után egyes ténylegesen körzetbe tartozó és felvett gyerekek (amúgy általában előnyt élvező) testvérei kieshettek a körzetből, és egy újabba kerültek át. Így a szülőknek, hiába nem változott meg a lakcíme, két helyre kellene hurcolni gyermekeiket.

Az idei tanévben egyes iskolák a visszaélések miatt bevezették, hogy a 2015. november 1-je után kiállított lakcímkártyák estében sokkal szigorúbban ellenőrizni fogják azon jognyilatkozatokat, melyben a szülő az életvitelszerű helyben lakásról nyilatkozik. Kérnek egy helyben lakásról szóló jognyilatkozatot is, amelynek alátámasztására a november 1-je után a körzetbe költözőktől a beiratkozáson kérik majd az adásvételi vagy bérleti szerződés bemutatását is. Nemcsak a tanulónak, hanem legalább az egyik szülőnek is az iskola körzetéhez tartozó lakcímmel kell rendelkeznie.

A Klik korábban azt közölte a Mediaworks megyei lapjaival: túljelentkezés esetén a beiratkozásnál elsőbbséget élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, és sorsolás nélkül felvehető a sajátos nevelési igényű diák, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja. Ilyen lehet az, hogy a szülő, a testvér tartósan beteg vagy fogyatékkal él, a testvér az adott intézménybe jár, a szülő munkahelye az adott körzetben vagy egy kilométeren belül van. A többiekről sorsolás útján dönthetnek.

A kormányhivatalok április 14. és 15. környékére írták ki az általános iskolai beiratkozások időpontját, de több napot is megadnak erre az alkalomra. A 2016/2017-es tanévben a 2010. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót (nem személyi igazolvány), a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Szerző: Éber Sándor


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »