Konzultáció a Keresztény Pedagógus Társaság elnökével

Konzultáció a Keresztény Pedagógus Társaság elnökével

Egy újabb jelentő állomásához ért a Vona Gábor által 2016-ban életre hívott Valódi Nemzeti Konzultáció az oktatáspolitika terén. Dúró Dóra, a nemzeti párt szakpolitikusa ezúttal Dr. Bardócz-Tódor Andrással, a Keresztény Pedagógus Társaság elnökével egyeztetett az ágazat legégetőbb kérdéseiről.

Mint ismert, a legerősebb ellenzéki erő úgy próbálja feltérképezni hazánk mindennapjait leginkább befolyásoló három terület (egészségügy, korrupció és a most részletezett oktatás) kihívásait, hogy konzultációkat folytat az adott problémák megoldásában érdekelt civil- és szakmai szervezetekkel.

Dúró Dóra, aki az Országgyűlés oktatásért is felelős bizottságának az elnöke a Facebook-oldalán osztotta meg a Dr. Bardócz-Tódor Andrással történt eszmecsere legfontosabb tanulságait.

A volt iskolaigazgató szerint alapvető probléma, hogy ma nincsenek meghatározva a köznevelési rendszer valódi céljai és eredményességének ellenőrizhető kritériumai. Meggyőződése, hogy tisztázni kell az iskolarendszer célját: nem csupán a gyerekek puszta ismereteinek gyarapítása, hanem az ismeretek megszerzése és azok alkalmazásának érdekében szükséges készségek, szokások, értékrend kialakítása kellene, hogy az elsődleges legyen.

“Meg kell találni az egyensúlyt a hagyomány és újítás között, mindezt a hazai és külföldi tapasztalatok összegzésével”

– hangsúlyozta Dúra Dóra a beszámolójában.

Ugyanakkor kiderült az is, hogy a Keresztény Pedagógus Társaság elnöke szorgalmazza a szülők és a lakóhelyi közösségek aktívabb részvételét az iskolai életben. A konzultációkat az előttem álló időszakban is folytatom, hogy minél több vezető szakember álláspontját ismerhessem meg személyes eszmecserék alkalmával.
 


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »