Konferencia a Teleki Téka gyűjteményéről

Konferencia a Teleki Téka gyűjteményéről

A marosvásárhelyi könyvnyomtatás kezdeteiről, a Teleki Téka disszertációgyűjteményéről, gróf Teleki József tudományos munkásságáról esett szó többek közt a Teleki Téka Alapítvány által szervezett hétvégi konferencián.

teleki_kultura_IMG_1195_b

A Maros Megyei Múzeum várbeli előadótermében a régi könyves szakma helyi és magyarországi képviselői, művészet- és irodalomtörténészek, tudományos kutatók gyűltek össze. Az előadók a Teleki család kultúratámogató egyéniségeiről értekeztek, illetve azokról a kiadványokról, gyűjteményekről, amelyek a Telekieknek köszönhetően kerültek Marosvásárhelyre. A témák nagyon változatosak voltak, az oklevéltani nyomozástól egészen a könyvtári berendezésekig, illetve a könyvek tartalmától a nyomdabetűkig.

V. Ecsedi Judit, a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársa olyan régi, marosvásárhelyi nyomtatáványokat fedezett fel, amelyek Kapronczai Nyerges Ádám nyomdájához köthetőek a 18. századból. Deé Nagy Anikó, a Teleki Téka nyugalmazott osztályvezetője Teleki Sámuel peregrinációs naplójának sorsát követte nyomon. Arról beszélt, hogy bár a könyvtáralapító iratainak jó része a tékában maradt, az 1759–1763 közötti tanulmányútját rögzítő naplója két bőrbe kötött füzetben maradt fenn, és jelenleg a Magyar Országos Levéltár Teleki Sámuel iratait őrző gyűjteményében található. A napló a két és fél évszázad során számos megpróbáltatáson ment át, a hollandiai feljegyzések egy része el is veszett, azokat Teleki utólag emlékezetből restaurálta.

Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának főigazgatója kilenc új levelet fedezett fel a Teleki Sámuel és Giambattista Bodoni pármai nyomdász levelezéséből. Ez azért is fontos, mert Teleki az egyetlen a magyar könyvgyűjtő főurak közül, aki közvetlen kapcsolatban állt a híres betűmetszővel és könyvnyomdásszal. Bodoni hatása a 20. századig terjed, hiszen Kner Izidor és Kner Imre híres békéscsabai nyomdászok előszeretettel választották könyveikhez a zelegáns Bodoni-betűtípust. „Több könyvgyűjtőről is tudunk, aki Bodoni-kiadványokat vásárolt, levelezési kapcsolatban azonban csak Teleki Sámuel állt a nyomdászfejedelemmel” – hangsúlyozta az előadó. Egyed Emese irodalomtörténész Teleki Domokos A spanyolok Mexikóban című kiadatlan drámáját elemezte, és ígéretet tett arra, hogy szabadtéren előadatja a mintegy háromszáz szereplőt felvonultató drámát.


Forrás:kronika.ro
Tovább a cikkre »