KIVONAT AZ ÖMP PROGRAMJÁBÓL: EGY MEGOLDÁS A PÁRTURALOM FELVÁLTÁSÁRA

EGY MEGOLDÁS A PÁRTURALOM FELVÁLTÁSÁRA:

A BECSÜLETSZERZŐDÉS
Az új választójogi törvényt az országgyűlési többségnek (a jelenlegi rend szerint 2/3-os többségnek) kell megalkotnia. A tapasztalat azt tanítja, hogy a képviselők erős tömegnyomás nélkül nem fogják törvénybe iktatni saját visszahívhatóságukat. Ezt a tömegnyomást közvetíthetik a becsületszerződések.

Ennek lényege:

A választópolgárok már egy a jelenlegi törvény alapján szervezett választás előtt az előbbiekben ajánlott módon jelölőbizottságokat alakítanak, amelyek jelöltjeikkel olyan választási szerződést kötnek, amelyet majd az új törvény ír elő. Ebben a szerződésben a jelöltek kötelezik magukat – többek között – az új választási törvény megalkotására, azzal a szankcióval, hogy ha megszegik a szerződést, önként lemondanak mandátumukról. Mivel ezt – az új törvény hatálybalépése előtt – jogilag nem lehet kikényszeríteni, e vállalás betartása a szerződő képviselő becsületén múlik. Mivel azonban nem tételezünk fel eleve minden képviselőt becstelennek, továbbá mivel a jellemgyenge képviselőket is szorítja, hogy szerződésszegésük nyilvánosságra kerülése derékba törheti politikai karrierjüket, várható, hogy ilyen módon megtehetjük ezt a döntő lépést a párturalom megszüntetése felé.

KÉTKAMARÁS ORSZÁGGYŰLÉS
A területi választásokkal létrejött Képviselőház mellett az Országgyűlésnek egy második háza is alakul, a Felsőház, amelyet – jó közelítéssel – a hivatásszervezetek és a társadalmi (civil) szervezetek házának is tekinthetünk. Ez az érdekvédelmi szervezetek, az egyházak, a szakmai (tudományos) testületek és egyesületek, a nemzeti kisebbségek szervezetei küldötteiből, és az államfő által meghívott néhány nagy tekintélyű személyiségből áll. Az európai kultúrkörben kialakult gyakorlatnak megfelelően a végső döntéseket általában a képviselőház hozza, a második kamara feladata a többoldalú megfontolás, újratárgyalás kezdeményezése, az elhamarkodott döntések megelőzése. A társadalom alapvető kérdései tekintetében a két ház együttes döntése szükséges.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

 

 

Kategória:Jog, REFORMOK Tagged: Összefogás Magyarországért Párt, egységes magyar nemzet


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »